27.04.2015 Pan Bóg sprowadził jeszcze raz dusze ich, aby przygotowali ¶wiat na Powtórne Przyj¶cie Syna Bożego

Do ważnych misji Pan Bóg wybiera tych, którzy nie zawiod±. A kto to jest? S± to ludzie, ich dusze, które Pan Bóg powołał powtórnie, aby w tych apokaliptycznych czasach spełniły wolę Pana ? plan. Pan Bóg po to powołał ich, aby was pouczali, aby się ich słuchać. Jeszcze raz przypominam. Przez mojego Pana Jezusa Chrystusa wskażę go wam, a on póĽniej innych. Będ± to ci sami Apostołowie, ich dusze, co przed 2 tysi±cami lat. Dostaję teraz znak od Pana Boga. Chodz± koło was wybrani, powołani. Odznaczaj± się pobożno¶ci±. Za niedługo poznacie ich, albo nawet siebie. Dowiedz± się wcze¶niej od wskazanego przeze mnie Piotra, nazwałem go Piotr Rzymianin, do którego musicie się zgłosić, gdy się on ujawni. Będzie on ze mn± na filmie i kto¶ jeszcze. Ten film otrzymaj± odpowiednie osoby. Może też ten film ukazać się na mojej stronie, je¶li będzie funkcjonowała. Tę wielk± misję ma poprzedzić wylanie Ducha ¦więtego. Te osoby, które czuj± mocne powołanie zgłosz± się do Piotra w odpowiednim czasie, który pełnił już kiedy¶ najwyższ± funkcję pierwszego papieża. Dostaję teraz znak od Pana Boga. Piotr rozpozna każdego z was, ma dar od Pana Boga. Mnie też rozpoznał. Gdy cię Piotr nie przyjmie, w tym ja go też uprzedzę. Będzie ich 12 i będ± mieli uczniów, może was być setki, tysi±ce. Oni 12 odkryj± tajemnicę piramid i przekaż± ludzko¶ci informacje dotycz±ce powołania i pochodzenia człowieka. Tego będę pilnował, chroni±c ich oraz przestrzegaj±c przed niebezpieczeństwem. Utworzony zostanie jeden wielki zakon na ¶wiecie, który będzie się przygotowywał na Powtórne Przyj¶cie Pana Boga Jezusa Chrystusa. Ostrzegam już teraz ktokolwiek będzie im się sprzeciwiał poddany zostanie egzorcyzmowi. A jeżeli będzie dalej stwarzał problemy będzie musiał opu¶cić miejsce gdzie będzie obowi±zywało tylko Prawo Boże. Kto tego nie będzie rozumiał i nie będzie chciał żyć, przestrzegać przykazania Boże, ten będzie pod działaniem złego. Zaczyna się wielka bitwa ze złem, nadchodzi decyduj±ce starcie. Przestrzegam jeszcze raz przed chipem. Kto będzie nawoływał do zachipowania się ten pochodzi od zła. Jest masonem i może być sterowany przez nich. Polska będzie szczególnie chroniona przez Matkę Pana Boga Jezusa Chrystusa, każdy pocisk wystrzelony w stronę Polski zawróci z powrotem. Dostaję teraz znak od Pana Boga. Przypominam. Ludzie dużej wiary, którzy żyj± w łasce u¶więcaj±cej niech nie czuj± strachu. Po któż przeciwko nam jak mamy Pana Boga Jezusa Chrystusa przy sobie. Dostaję bardzo mocny znak od Ducha ¦więtego. Gdzie mój Pan Bóg tam jego sługa. Piszę i dostałem teraz natchnienie i też potwierdzenie. Wylanie Ducha ¦więtego na Polskę odbędzie się w Częstochowie na wzgórzu przed sanktuarium Przenaj¶więtszej Madonny. Będzie was nawet setki tysięcy, a z po¶ród was ujawni± się Apostołowie. Będzie to bardzo wielka uroczysto¶ć. Dostaje teraz znak. Datę uroczysto¶ci ustali Piotr, który zasi±dzie w Częstochowie po ¶mierci kochanego papieża Franciszka.
 
Z Panem Bogiem.
 
Kto najwięcej straci przy całkowitej dewaluacji pieni±dza? A jakie państwo to będzie? Co będzie desperacja tego państwa, aby odbudować swoje imperium - ?ton±cy chwyta się brzytwy?? Co będzie t± brzytw±? ?Wojna?.  Jakie to państwo? Chiny.
 
Ktokolwiek ¶ni plany, my¶li nie o Panu Bogu, komu się marz± bzdury, głupoty, ten czas się już skończył, pora się nawrócić. Przypominam, ten ¶wiat grzeszny zostanie zniszczony. Błagajcie Pana Boga o przebaczenie i lito¶ć. Ja przez mojego Pana Jezusa Chrystusa będę wam w tym wszystkim pomagał, co macie czynić. Dostaje teraz znak od Pana Boga, Ducha ¦więtego. Jego będziecie się słuchać, a jak będzie inaczej stanę koło niego.