Wrocław 14.02.2024 Matka Boża błaga Pana Boga w Trójcy Świętej o zmiłowanie się nad Polską!

Od kilku lat z polecenia Bożego ostrzegałem naród polski, pisałem że dojdzie do oczyszczenia Polski.

27 stycznia 2023 roku z polecenia Bożego dałem do wydrukowania ponad 2000 ulotek o tytule:

"Ważą się losy Polski, narodu wybranego."
 

W tych ulotkach zamieściłem przekazane słowa Trójcy Świętej i Matki Bożej adresowane do Polaków poprzez proroka Żywy Płomień.

Ulotki rozdawałem przede wszystkim duchowieństwu, zakonnikom i też ludziom świeckim. Na tej ulotce były te słowa Matki Bożej z dnia 20 listopada 2022 roku przekazane na przez proroka Żywy Płomień, cytuję:

"Jeżeli jednak zatniecie się w uporze, jeżeli Polski episkopat się nie opamięta, rozpocznie się nowa, brutalna wojna, może zginąć 3/4 Polaków, mogą zginąć prawie wszyscy biskupi z polskiego episkopatu. Wielu z nich za to co czynią grozi wieczne potępienie w piekle ".

Przed wydrukowaniem tych ulotek dostałem mocne natchnienie, adrenalinę a żeby z pomocnikami zainterweniować, pokierować tym, a żeby napomnieć, ostrzec duchowieństwo, żeby zaprzestano straszliwej profanacji Ciała Pana Boga jaka dokonuje się w kościołach całej Polski.

 

Tak jak wcześniej opisałem zostałem sam. Znałem kilka osób uduchowionych i myślałem że mogę na nich liczyć. Pokazane tym osobom były znaki co się ze mną dzieje, ażeby tym miały potwierdzenie co do mojej osoby , a żeby mi pomogli, niektórzy opuścili mnie wcześniej słuchając się podszeptów złego ducha. To miał być zryw we Wrocławiu, nie miałem pomocy, z kim pójść do duchowieństwa. Pisałem że ludzie zachowali się biernie patrząc się, na tak straszliwą profanację Trójcy Świętej jaka odbywała się w kościołach. Pan Bóg obdarza Cię łaskami, ta łaska to talent, mina- czy czasem nie zakopałeś jej do ziemi zachowując się biernie?

Tym zrywem można było uratować wielu Polaków, nawet dobra intencja już by złagodziła niedolę oczyszczenia nadciągającą na Polskę. Dostajecie łaski od Pana Boga poprzez Niepokalaną przyjmujcie to z pokorą, podałem tym przykład, opisałem świadectwo a żeby to się nie powtórzyło i nie doszło w przyszłości przez takie wasze zachowanie a tym doprowadzicie do całkowitej zagłady narodu polskiego.

Ma być spójność we wszystkim, ja się cieszę gdy ktoś dostaje duże łaski, miłość nie zazdrości, to wszystko co dostaję i ty dostajesz od Pana Boga przez Niepokalaną, to nie na moją lub twoją chwałę tylko na chwałę Pana Boga w Trójcy Świętej.

Matka Boża wyraźnie nam powiedziała w tych kilku słowach "Jeżeli polski episkopat się zatnie i się nie opamięta – w Biblii w Starym Testamencie wyraźnie jest opisane, że jeżeli król sprzeniewierzy się Panu Bogu za to odpowiada cały lud razem z nim- tak jest i teraz.”

A to jest teraz sprzeniewierzenie się duchowieństwa Panu Bogu. Przekazuję słowa Boga Ojca z dnia 26 listopada 2023 roku przez proroka Żywy Płomień:

"Teraz trwają decydujące, o losach Polski, chwile. Maryja nieustannie błaga za wami o Polacy, o ratunek dla was. Wasi wrogowie wewnętrzni i zewnętrzni postanowili waszą zgubę, jednak Maryja bardzo mocno wstawia się za wami jako wasza Królowa.

Leży prawie nieustannie krzyżem przed tronem Trójcy Przenajświętszej, zalana gorzkimi łzami. O Polacy, macie wiele grzechów na sumieniu, ale na prośbę Maryi i Jezusa, dam wam jeszcze jedną szansę, przygotowałem wam o Polacy wiele specjalnych darów i łask, ale ponad trylion demonów walczy o was, o wasze dusze, o wasze wieczne potępienie.

Ponownie poddam was oczyszczeniu, to już po raz ostatni poleje się Polska krew. Jest jednak wielu z was modlących się, poszczących, umartwiających się i to ze względu na nich uczynię dla was kolejny cud przez Maryję, było wiele zapowiedzi do tej poryz, wiele wydarzeń, Ja pozwolę zrealizować się tylko tej opcji, w której będzie można uratować jak najwięcej dusz. Nie powiem wam do końca co zamierzam, aby demony nie zdołały wam przeszkodzić. Wykorzystam do ratowania ludzi każdego, kto zgodzi się na to bym go użył. Doskonale wiem, jak słabi i nędzni jesteście, jak bardzo godni litości.

Są polscy politycy dążący do władzy za wszelką cenę, postanowili oni sprzedać Polskę za przysłowiowe 30 srebrników. Na własnej skórze przekonają się Polacy co warte jest ich słowo. Niestety spadną także w Polsce pierwsze bomby, zwłaszcza w strategicznych miejscach. Jednocześnie rozpoczną się niepokoje, oraz krwawe rozruchy wszczęte przez muzułmanów na zachodzie Europy i w Ameryce. Nie tylko Polacy będą cierpieć, wojny i konflikty pojawią się wszędzie tam, gdzie ich dawno nie było.

Jorge Bergoglio podejmie szereg kolejnych, niekorzystnych decyzji dla całego Kościoła Świętego, mających na celu dobicie już konającego Kościoła Świętego.

Masoneria kościelna z loży P2 już zaczęła świętować swoje zwycięstwo nad pokonanym ich zdaniem Kościołem Świętym.

Nadszedł czas, kiedy to kapłani i biskupi mi wierni będą pozbawieni swoich urzędów i tytułów. Nie słuchajcie złych zarządzeń Jorge Bergoglio i jego klakierów, sług z masonerii. Jeżeli ci przywódcy Kościoła się nie nawrócą, zbawienie ich nie będzie możliwe.

W międzyczasie, pośród wielu wydarzeń nastąpi Oświecenie Sumień światłem Świętej, Bożej Sprawiedliwości, to zmieni wiele. Źli ujrzą swoją prawdziwą sytuację, a ci o dobrych sercach, niezłośliwi będą chcieli się nawrócić, odwrócić się od zła, które czynili. To wydarzenie spowoduje powrót większości polityków i hierarchów Kościoła do mnie, ci ujrzą całe zło, które się dopuścili. Większość z nich dozna głębokiego nawrócenia i i pomoże Polsce stanąć na nogi. Nadchodzące wydarzenia znacznie wyniszczą kraje na zachodzie i wschodzie. Nadejdą mocno oczyszczające wydarzenia i kataklizmy, one znajdą wielu nieprzygotowanych do przejścia na drugą stronę życia ludzi. Będzie zburzonych wiele budowli i pomników, które powstały w wyniku pychy i buty człowieka. W wielu miejscach zostanie użyta broń klimatyczna, bomby atomowe, głowice hipersoniczne, a także bomby hiperbaryczne, a to z kolei uśmierci wielu pyszniących i zarozumiałych, zadufanych w sobie ludzi."

Chcę zacytować słowa Boga ojca do Żywego Płomienia z dnia 7 stycznia 2024 roku a te słowa przekazane do nas były w dzień pamiątki chrztu Pana Boga Jezusa Chrystusa, „Niebawem rozpoczną się nowe wojny, nowe konflikty, znów poleje się krew.

Także w Polsce będą konflikty, lecz w polskiej obronie stanie ten, komu Polska kiedyś pomogła.”

Wyjaśniam z polecenia Bożego: w poprzednich artykułach wyjaśniłem przez

Pismo Święte, cytuję słowa biblisty: "Chrystus potwierdzając tę wiarę, odnosi to proroctwo Malachiasza jednak do osoby i działalności Świętego Jana Chrzciciela” i też w wielu innych Pisma Świętego Nowego Testamentu odnosi do działalności Jana Chrzciciela, opisywałem to wcześniej. Dlaczego Pan Bóg Jezus Chrystus nie odnosi to właśnie do Eliasza, czy Anioła Przymierza tylko do Jana Chrzciciela, chodzi tu o to że ten sługa który przygotowywał mu Pierwsze Przyjście, przygotowuje Drugie Przyjście Pana Boga.

Nazywałem się w tedy Jan Chrzciciel.

Dlatego Bóg Ojciec przekazał nam przez proroka Żywy Płomień, w dzień pamiątki chrztu swojego Syna że po raz kolejny jego sługa przygotowuje świat na Powtórne Przyjście Jego Syna Jezusa Chrystusa. Objaśniam słowa Boga Ojca z 07.01.2024 r. podane wyżej, odnośnie tego komu Polska pomogła.

Rząd polski w 2017 roku pomógł mi się wydostać z więzienia płacąc za mnie okup, przesiedziałem 11 miesięcy w syryjskim więzieniu. Chcę podziękować za to i też rządowi Polski i Czech za pomoc.

Jak Bóg Ojciec powiedział w tym orędziu z dnia 7 stycznia 2024 roku przez proroka Żywy Płomień- będę chciał się odwdzięczyć Polsce pomagając, służąc mocą Bożą.

Z Panem Bogiem

P.S. -zaczerpnięte ze słów piosenki:

Zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła
co strwożą wroga a w nas ducha wzniosą
i niech w chorągwiach Matka nasza czuwa
nad zagonami ponad krwawą rosą

Zaszum nam Polsko nad Wilnem nad Lwowem
ponad Wołyniem gdzie wstają upiory
Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem
gdzie odprawiamy codziennie Nieszpory

gdzie biją dzwony i gdzie brzozy drżą
gdzie pamięć wraca jak spłoszona sarna
i gdzie się ptaki zmieniają w anioły
gdy je okrywa nocy chusta czarna

Zaszum nam Polsko chorągwią nadziei,
co dzikie pola omiata swym męstwem
byśmy wrócili pod Twymi skrzydłami
wiarą i dumą prawdą i zwycięstwem

Zaszum nam Polsko wysoko nad głową
wielką chorągwią Twego zmartwychwstania
byśmy wrócili do gniazda Ojczyzny
którą skrzydłami Orzeł znów osłania

przed mroźnym wiatrem co wieje ze wschodu
przed wiatrem kłamstwa co z zachodu wraca
Zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła
szumem co wiarę w zwycięstwo przywraca