Wrocław 29.10. 2023 r. Eliasz i Jan Chrzciciel to ta sama osoba.

W niedzielę 29 października 2023 roku przy modlitwie różańcowej w radiu Maryja którą zacząłem tuż po 7:00 zacząłem dostawać natchnienia potwierdzane znakami,
a żebym przekazał światu kim jestem, a żebym się już ujawnił.

Pan Bóg przygotowywał mnie do ujawnienia się, tylko myślałem że to będzie po tym znaku co się ma ze mną stać, kiedy tak naprawdę otworzą się niektórym oczy. Po tym znaku rozpocznie się drugi etap mojej misji. A po raz drugi będę przygotowywał świat tym razem na Powtórne Przyjście naszego Pana Boga Jezusa Chrystusa.

Od 11 lat Pan Bóg natchnieniami i wielkimi znakami jakie dostaję przede wszystkim na Eucharystii utwierdza mnie w tym co ode mnie oczekuje abym dobrze wypełniał Wolę Bożą i też że mnie posłał po raz trzeci. Moja dusza była w ciele Eliasza, drugi raz w ciele Jana Chrzciciela. Zabrana mi jest pamięć z tamtych wcieleń. Pan Bóg Jezus Chrystus dał mi poznać przy pierwszym przemówieniu do mnie gdy modliłem się i rozważałem  Mękę Pańską przed Najświętszym Sakramentem w 2012 roku w kościele pod wezwaniem świętego Bonifacego we Wrocławiu gdy nie mogłem sobie przypomnieć urywku filmu pasja który tak dobrze znałem, wyszło mi to z pamięci ponieważ chciał tak Pan Bóg. Opisywałem to na mojej stronie internetowej, jest to na nagraniu w filmie. Już w 2012 roku gdy czytałem o rycerzu z Kalabrii który założył pustelnię na górze karmel dostawałem znaki dotyczące tego rycerza.

Chodziłem od dziecka do kościoła w którym posługują karmelici u nich przyjąłem pierwszą Komunię Świętą i bierzmowanie. Tutaj chodziłem na religię, nie ma w tym przypadku. W 2012 roku zapytałem się pewnego księdza starszego z karmelu czy istnieje reinkarnacja odpowiedział mi że nie istnieje, zacząłem z nim się  sprzeczać się że musi istnieć, powiedział do mnie wtedy czy ty chcesz być mądrzejszy od księdza, ten ksiądz utykał na nogę, dwa lata temu zmarł. Pamiętam że jak byłem dzieckiem gdy byłem na kolonii i zwiedzaliśmy zamek Chojnik miałem takie olśnienie że wydawało mi się że byłem kiedyś rycerzem. Opisywałem na samym początku sen, że byłem w tym śnie rycerzem w zbroi i że przygotowywaliśmy się do jakiejś wojny. Opisywałem o tej reinkarnacji  Bożej tak  mogę to nazwać wiele razy. Pan Bóg Jezus Chrystus dopiero po tych latach potwierdza wam to innymi słowami „ponowny powrót na ziemię” przez proroka Żywy Płomień 25 sierpnia 2023 roku. Te święta słowa Pana Boga są dla was ażeby potwierdzić wam to co pisałem dla wielu coś niezrozumiałego odnośnie tej nazwy - reinkarnacja. Pisałem też że najczęściej tak wielkie łaski dostaję na Eucharystiach, uroczystościach Maryjnych gdy są śpiewane pieśni na cześć Matki Pana Boga. Gdy pisałem wam w moim artykule z dnia 1 czerwca 2023 roku o planecie Nubiru zamieściłem wzmiankę że doszedłem do tego artykułu proroka Żywego Płomienia poprzez inny artykuł tego proroka. Tym artykułem był ten z dnia 26 sierpnia 2015 roku gdzie dowiedziałem się niedawno że Matka Boża mnie przygotowuje teraz do tej misji zacytuję kilka słów Przenajświętszej „od długiego czasu szykuję Polsce jej przyszłego obrońcę”. Ten artykuł będzie dostępny na końcu mojego artykułu do wglądu.

Dlatego zrozumiałem skąd takie wielkie  łaski dostaje poprzez pośrednictwo Niepokalanej, pośredniczki Łask.

Matka Boża została obdarowana potężną mocą od Trójcy Świętej, przygotowuje świat na Powtórne Przyjścia swojego syna Pana Boga Jezusa Chrystusa, wraz z innymi braćmi siostrami będę pomagał Matce Bożej w tej wielkiej misji.  W Ewangelii św. Mateusza Pan Bóg mówi o Janie Chrzcicielu do apostołów: „coście wyszli oglądać na pustyni, trzcinę chwiejącą się na wietrze?” Gdy zacząłem dostawać tak potężne łaski na samym początku gdy prawie codziennie upadałem na Eucharystii też tak się chwiałem przed tymi upadkami tak jak ta trzcina o tym też opisywałem. Pan Bóg mówi w tej Ewangelii świętego Mateusza że Jan Chrzciciel to Eliasz który ma przyjść. Człowiek który tłumaczy te słowa Pana Boga w biblii nie zrozumiał o czym Pan Bóg myślał i tak to wytłumaczył  „Jan nie jest oczywiście Eliaszem który miał poprzedzić Mesjasza i objawić go ludziom” Pan Bóg Jezus Chrystus wyraźnie mówi w tej Ewangelii świętego Mateusza że Jan jest Eliaszem który ma przyjść, chodzi tu o przyjście Eliasza w tych naszych czasach  Ewangelia według Mateusza 11,7-15 «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 8 Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą4. 9 Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. 10 On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę5. 11 Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on6. 12 A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je7. 13 Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. 14 A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
 15 Kto ma uszy, niechaj słucha!

Niedawno pisałem o pewnym bracie któremu pomagałem w remontach mieszkań że nie brałem od niego zapłaty on mi dużo tłumaczył, miał dużą wiedzę, ponieważ bardzo wcześnie w swoim życiu miał kontakt z Aniołem Stróżem od którego dostawał wiele pouczeń. Gdy zaczęliśmy rozmawiać o Eliaszu powiedział mi wyraźnie że Eliasz i Jan Chrzciciel to ta sama osoba. Pan Bóg posłużył się  bratem a tym mnie bardziej w tym upewnił. Kilka lat też Pan Bóg mnie utwierdza natchnieniami odnośnie o podziale Polski. O tym w kilku artykułach opisałem, teraz już dochodzi do mnie dlaczego mały skrawek Polski musi się oddzielić od reszty Polski, tu chodzi o suwerenność a żeby uratować Polskę. Za chwilę dojdzie do większego konfliktu na bliskim wschodzie o charakterze globalnym. Tak jak pisałem z polecenia Bożego Rosja, Białoruś, Niemcy to wykorzystają, dlatego to ujawnienie się mojej osoby a żebym miał czas na przygotowanie wraz z prezydentem Polskę, która w szybkim tempie z Błogosławieństwem Bożym, stanie się mocarstwem. Eliasz nie będzie rządził Polską!

To do mnie nie będzie należało.

W wielu artykułach opisywałem to mogę powtórzyć i dodać że nie wszyscy na początku powstania tego skrawka Polski Ćhrystusowej będą mogli być wpuszczeni do niej, tu będzie najbezpieczniej na świecie.
Wojsko polskie pod dowództwem Eliasza będzie prowadzone przez Matkę Bożą, każdej armii będzie brakowało zasobów wynalazków ażeby dorównać Wojsku Polskiemu, podobnie będzie jak za czasów króla Dawida. Największym zagrożeniem dla Polaków będą Ukraińcy oni będą robić czystkę tak jak na Wołyniu z wszystkimi Polakami, w tej
nie- Chrystusowej Polsce.

Proszę naprawdę o zaprzestanie tej straszliwej profanacji na jaką patrzę codziennie.

Od Was zależy na jak małym skrawku Polski i na jak dużej powierzchni utworzona zostanie Polska Chrystusowa na jaką Pan Bóg pozwoli.

Może zginąć bardzo dużo Polaków przede wszystkim cała polska młodzież, na te słowa rozpłakałem się.

Dostałem z przekazu Bożego wcześniejszych dwie opcje utworzenia Polski, teraz mówię  na jaką sobie zasłużycie.

A to wszystko będę wykonywał  z polecenia Bożego. Teraz od waszej decyzji zależy czy się  obudzicie czy jak będzie już za późno. Wyznanie prawosławne i  rzymsko-katolickie od stuleci obraża Pana Boga dopuszczając się bałwochwalstwa w artykule z dnia 1 kwietnia 2019 roku opisałem o tym z polecenia Bożego, też tam znajdziecie w tym artykule  wzmiankę o Eliaszu i o Piotrze który też jest po raz drugi,
ten człowiek wie o tym że po raz drugi będzie papieżem. Posłużę się Biblią odnośnie pokłonom figurom i obrazom nie przedstawiającym Pana Boga, tylko Matce Bożej można się kłaniać ale jako Królowej Nieba i Ziemi. Ani świętemu, ani aniołowi nie wolno oddawać pokłonu, modlić się oczywiście trzeba jak najbardziej, do naszych orędowników.

Apokalipsa  22, 8-9
To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. 9 Na to rzekł do mnie: «Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!»
To jest wyraźna odpowiedź w tych słowach anioła na to co Wam przekazywałem.
Pierwsze przykazanie:

Ja jestem Panem Bogiem twoim, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie.

Przykazanie drugie:
Nie czyń sobie bożka ani żadnego podobieństwa rzeczy tych które są na niebie w górze i które są na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią, nie będziesz się im kłaniał ani im służył.

Łukasz 1,76
„A Ty, dziecię Prorokiem najwyższego zwać się będziesz bo pójdziesz przed Panem torując mu drogi”
To wszystko co do tej pory pisałem to było  na Chwałę Bożą

Z Panem Bogiem

PS proszę wejść w październikowe orędzia Proroka Żywego Płomienia:

Czytaj artykuł Żywy Płomień 26.08.2015 r.