Wrocław 23.01.2024 Pan Bóg Jezus Chrystus posłał swoich apostołów są oni ponownie teraz tu na ziemi.

Otrzymałem dar łaskę  od Pana Boga ażeby wszystkim wyjaśnić po ponad 2000 latach słowa Pana Boga zamieszczone przez ewangelistów św. Łukasza św. Mateusza, św. Marka. 
 
Wcześniej w moich artykułach pisałem o Piotrze, Elizeuszu i  karmelitankach i o sobie że jesteśmy ponownie posłani. 
W swoich artykułach z dnia  27 kwietnia 2015 roku i też z 1 kwietnia 2019 roku opisałem odnośnie 12 apostołów że są tu ponownie. 
Podparłem się w moim artykule z 1 kwietnia 2019 roku wizją Adama Człowieka w której opisuje 12  apostołów.
 A żeby was zachęcić do przeczytania tej wizji na mojej stronie zacytuję kilka słów które opisał już nieżyjący ten prorok. 
"Anioł uniósł mnie wysoko i zobaczyłem Polskę. Wyglądała jak pole bitwy. Z zachodu i wschodu szli żołnierze, którzy trzymali w rękach czarne miecze. " 
Te słowa odnoszą się do tego co nam mówił teraz w październikowych orędziach Pan Bóg przez proroka Żywy Płomień dotyczy rozbioru Polski przez Niemców i Rosjan. 
To opisywałem w ostatnich artykułach. Pan Bóg Jezus Chrystus mówił  że opisują to ewangeliści święty Łukasz, św Mateusz, św Marek że niektórzy z apostołów będą żyli , że niektórzy doczekają niektórzy powtórnego przyjścia Pana Boga
 
Jezusa Chrystusa w Chwale Boga Ojca ze świętymi Aniołami. 
 
Apostołowie mogli te słowa zrozumieć jak niektórzy teraz teologowie. Pierwsi chrześcijanie przygotowywali się przecież do powtórnego przyjścia Pana Boga z wielkim zapałem. Jest powiedziane w proroctwie że całe niebo zejdzie na ziemię w tych apokaliptycznych czasach. Ewangelia św Łukasza 9,27 
"Bo kto by wstydził się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy gdy przyjdzie  w Chwale Swojej i Ojca i ze świętymi  Aniołami, będzie się wstydził. Naprawdę  mówię wam: są wśród tu obecnych tacy, którzy ujrzą Królestwo Boże, zanim umrą".
Ewangelia św Mateusza 16,27 " A Syn Człowieczy przyjdzie w  Chwale Swego Ojca z Aniołami Swymi i wtedy odda każdemu według jego uczynków. Zaprawdę powiadam wam: wśród obecnych tutaj są tacy, którzy nie umrą, zanim nie ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie " 
 
Co biblista chce nam przekazać, wyjaśnić ?! 
 
Cytuję słowa biblisty:
 
"Tekst Mateusza pokrywa się z Marka 9,1 też Łukasza 9,27 tekst wyjaśnia się w rozmaity sposób, zależnie od pojmowania przyjścia Syna Człowieczego w Chwale Swego Ojca. 
Jedni dopatrują się tu sensu eschalotologicznego.
Według nich mamy zapewnienie, że Jezus przyjdzie na sąd za życia niektórych swoich uczniów. Temu ujęciu sprzeciwia się wyraźnie oświadczenie, że nikt nie zna czasu powtórnego przyjścia. Inni sądzą, że chodzi tu o zmartwychwstanie, Wniebowzięcie lub zesłanie Ducha Świętego. Ale w tych chwilach żyli jeszcze wszyscy uczniowie, a nie tylko niektórzy. W żadnym też z tych wydarzeń Jezus nie jest sędzią. Najprawdopodobniej słowa Jezusa odnoszą się do zburzenia Jerozolimy w roku 70. To wydarzenie mogło być odczytane jako sąd nad Jerozolimą, a równocześnie ujawniło Chwałę Chrystusa.” 
Widzicie jak pogubieni są teolodzy, którzy tłumaczą słowa Pana Boga opisane przez ewangelistów.
 
Ewangelia św Marka 9,1
"I powiedział im: zaprawdę powiadam wam: są wśród obecnych tutaj tacy, którzy nie umrą, aż nie ujrzą królestwa Bożego przychodzącego z mocą."
 
 Pan Bóg posługując się swoim sługą chce wszystkich nakierunkować dając mi wytłumaczenie  na swoje słowa .Te słowa wypowiedziane do apostołów ponad dwa tysiące lat temu tyczyły się ich powtórnego przyjścia tu na ziemię. To jest świadectwo co opisywałem kilka lat wcześniej odnośnie 12 apostołów i innych którzy ponownie zostali posłani przez Pana Boga na ziemię. Z wcześniejszego artykułu odnośnie Eliasza podpierałem się ewangelistą św Mateuszem. W tym artykule chcę wyjaśnić odnośnie tych dwóch proroków jeszcze raz posługując się tym razem  ewangelistą świętym Markiem 9, 6 –18
 "Nauczyciele pisma mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz ? On im powiedział: tak, Eliasz najpierw przyjdzie i wszystko naprawi? Ale powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a postąpili z nim jak chcieli, jak o nim napisano "Pan Bóg mówi wyraźnie że Eliasz już przyszedł. A jak wyjaśniają słowa Pana Boga bibliści  którzy tłumaczą Biblię, cytuję ich słowa opisane w Biblii:
 
" Pytanie dotyczące Eliasza można rozumieć tak: dlaczego Eliasz nie ukazał się wcześniej skoro Jezus już został uwielbiony w chwili przemienienia, albo też i dlaczego Eliasz znikł nic nie zdziaławszy, skoro ma on przygotować wszystko na przyjście Mesjasza.
 Odpowiedź Jezusa zdaje się potwierdzać, że Eliasz przywróci właściwą dyscyplinę moralną i religijną i rzeczywiście przyjdzie przed Paruzją na świat. Zdaniem innych Jezus nie tylko nie zapowiada przyjścia Eliasza, ale je raczej wyklucza, ponieważ jak wynika z kontekstu Eliasz już przyszedł, a proroctwo Malachiasza urzeczywistniło się w osobie Jana Chrzciciela, którego nauczyciele prawa i faryzeusze nie uznali za Bożego wysłannika. Również Jezus dozna od nich cierpień i wzgardy.”    Nie będę po raz kolejny tłumaczył że Eliasz to ta sama osoba co Jan Chrzciciel. Chcę zwrócić Wam  na te ostatnie słowa: nauczyciele prawa i faryzeusze nie uznali Bożego wysłannika tak jest i teraz. Opisałem w wielu artykułach jak mnie traktowano jak ludzie niektórzy się do mnie odnosili będąc blisko Pana Boga. Chcę dodać że Pan Jezus z dnia 21 stycznia 2012 roku powiedział do nas przez proroka Żywy Płomień zacytuję kilka słów
 "Już niedługo obudzę Wielkiego Proroka w Polsce, a działał on będzie w duchu Eliasza, sam Henoch i Eliasz powrócą na ziemię"
 
Chcę tymi słowami Pana Jezusa  Was uspokoić, wyjaśniam o kogo chodzi? Moja strona wyszła 23 grudnia 2012 roku w tym dniu w Słowie Bożym na Eucharystii mówi się o Eliaszu
a na Ewangelii w tym dniu mówi się o Janie chrzcicielu. Chcę dodać że spieszyłem się wtedy a żeby ta strona ukazała się pod koniec roku 2012 a że w tym dniu w którym wyszła nie wiedziałem że w tym dniu będzie wspomnienie na Eucharystii dwóch proroków. W 2012 roku wszystko się zaczęło jak wam mówiłem na filmach i pisałem gdy usłyszałem Głos Pana Boga w swojej duszy w 2012 roku przed Najświętszym Sakramentem w kościele pod wezwaniem Świętego Bonifacego zacząłem po tym otrzymywać potężne łaski takie że prawie co drugi dzień na Eucharystii upadałem w wielu artykułach to opisałem, tak mnie pan Bóg przebudzał, przypomnę że pierwszy raz upadłem 26 maja 2012 roku w dzień Matki w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny na piasku we Wrocławiu to też opisałem. 
 
Epilog 3 ,22-24 proroctwo Malachiasza
 
"O to poślę do was proroka Eliasza
 – zanim nadejdzie dzień Jahwe, wielki i straszliwy – by nawrócił serca ojców, abym przychodząc nie musiał rzucać przekleństwa na ziemię "
 
Z Panem Bogiem