Narody które nie przyjm± Chrystusa za swojego Króla zgin± i już nigdy nie powstan±

Intronizacja Naj¶więtszego serca Pana Jezusa Chrystusa staje się najważniejsz± spraw± dla Polaków, nie ma nic ważniejszego.

To się musi stać, bo przetaniemy istnieć.

Naród ż±da i prosi i swoje władze ¶wieckie i ko¶cielne o przeprowadzenie intronizacji Chrystusa w Polsce.

Słowa Sługi Bożej Rozali Celakówny i powiernicy Jezusa dla Jego Intronizacji w Polsce i na ¶wiecie! Polska musi w sposób wyj±tkowy uroczy¶cie ogłosić Pana Jezusa swym Królem i wtedy będzie jej błogosławił i bronił od nieprzyjaciół.

To Pan Jezus zlecił przeprowadzenie Intronizacji.

On sam będzie Moc±, Sił± i ¦wiatłem w przeprowadzeniu tego Dzieła.

Nie zostawi nas samych. Opornych powali i zawstydzi, że tak byli ¶lepymi, upartymi i małej wiary.

Mówi Pan Jezus: "Dokonajcie intronizacji, a Ja jako Król Polski będę przemieniał dusze i o nie się nie martwcie, bo reszta do mnie należeć będzie".

Biskupi, kardynałowie obudĽcie się zróbcie wreszcie Intronizacje Naj¶więtszego Serca Jezusa Chrystusa. Czy nie wiecie w jakich czasach żyjecie, dostali¶cie znaki. Przepowiednie Malachiasza, koniec roku 2012 ukazuje się moja strona internetowa.

Będę jeĽdzić po całym ¶wiecie i mówił o powtórnym przyj¶ciu Jezusa Chrystusa, który przyjdzie w Chwale Ojca z aniołami. O katastrofach, wojnie i strasznym głodzie, o karze, któr± Pan Bóg zsyła.

20 kwietnia 2013 roku byłem  z grup± modlitewn± rycerzy Jezusa Chrystusa Króla  z Wrocławia na pielgrzymce w Częstochowie. 

Na mszy ¶więtej w Santuarium Matki Bożej, przed przyjęciem Pana Jezusa organista zacz±ł ¶piewać słowa Serce Jezusa. Zrobiło mi się słabo i upadłem, gdy mnie podnie¶li wyzwoliły mi się mocne oddechy, że czułem że aż piszczałem - my¶lałem że mi płuca się rozerw±. Wyprowadzili mnie na zewn±trz, była siostra zakonna i jaka¶ pani przy mnie. Czuję że przestaje oddychać i słyszę krzyk, że tracimy go. Odzyskuję oddech i po chwili znów tracę. I znów krzycz± i reanimuj± mnie. Odczułem to bardzo mocno.

Czy to nie był dla mnie tak oczywisty znak od Matki Bożej, czego domaga się jej syn Pan Jezus.

Biskupi, kardynałowie proszę was - doprowadĽcie do Intronizacji Naj¶więtszego Serca Jezusa Chrystusa.

Polska nie zginie, o ile przyjmie Pana Jezusa Chrystusa za Króla, podporz±dkuje się pod Prawo Boże. Pod prawo Jego Miło¶ci. Tylko te państwa nie zgin±, które będ± poddane pod panowanie Pana Jezusa Chrystusa i jego Naj¶więtszemu Sercu dojd± do szczytu potęgi.

Z Panem Bogiem