Jaka wiara będzie szukać cudów i dlaczego

Jeżeli kto¶ wymy¶la sobie jak±¶ wiarę widzi wielk± pustkę w niej, nie widzi żadnych znaków od Pana Boga. Uciekaj± się do jakiego¶ proroka, bo nie maj± do czego. Czekaj± na znak. I nagle pojawia się kto¶, kto ich przekonuje, manipuluj±c nimi, pokazuje im sztuczki, cuda i mówi że jest ich mesjaszem. Na którego czekali tyle lat. Co zrobi±? Jak to będzie wiara? 

Mam przypuszczenia, ale nie jestem jeszcze bardzo pewny, dlatego nie będę pisał. To s± krótki już lata, które wykreuj± zwodziciela w tych ostatnich latach przepowiadanego przez naszych proroków i ¶więtych. Upominan± ludzko¶ć przez Matkę Boż±. Antychryst będzie zachowywać jak dziecko niewinne, a to będzie smok pożeraj±cy Wasze nie¶miertelne dusze. Panem tego ¶wiata jest Jezus Chrystus Wasz zbawiciel, który tak okropnie skonał za nas wszystkich i do niego należymy. Tylko przez Jezusa Chrystusa jest zbawienie, droga do jego Ojca i Waszego Boga. Nie ma innej drogi. Przestrzegam cał± ludzko¶ć już teraz, żyjecie w ostatnich latach przed powtórnym przyj¶ciem Jezusa Chrystusa. Przygotowujcie się na te wydarzenia.

Macie woln± wolę i rozum w duszy, jak± drog± pójdziecie, tak sobie zasłużycie. To życie to ułamek sekundy do tej wieczno¶ci. Ratujcie swoje dusze nie¶miertelne, to czemu służysz złu, zachowa się jak kiedy¶ Stalin. Tam ogień wieczny i magma, dodatkowo jest napisane i mówione tam: niszczyć, niszczyć, niszczyć. Kogo?

Nawracajcie się!

Z Panem Bogiem