Do Narodów ¦wiata i Polski

Przestrzegam przed nadchodz±cym strasznym kataklizmem, głodem i zniszczeniem.

Do wszystkich narodów: Króla i Pana macie jednego. Jest nim Jezus Chrystus, jeżeli nie uznacie go za króla z rz±dem i episkopatem swojego kraju i nie będziecie przestrzegać praw Bożych, wasz kraj nie ostoi się. Jezus Chrystus jest jedynym Królem tego ¶wiata.

To co jego Ojciec Bóg zsyła, to wielka Łaska dla was, aby¶cie się nawrócili - ratuje Was Pan przed najgorszym. Bóg jest, od Boga wszystko pochodzi, Bóg jest jedynym Panem tego ¶wiata.

Chcę wam to wcze¶niej przekazać, aby¶cie póĽniej nie snuli innych hipotez, że tak miało być. Odczujemy wojnę nuklearn±, kataklizm i straszliwy głód.

Jestem marnym narzędziem swojego Pana Jezusa Chrystusam którego bardzo kocham. Mój Pan mi to przekazał, aby was o tym przestrzec.

Wszystkie wojny razem, które były nie będ± się równać temu co niebawiem nast±pi. Inne wyznania: Nawracajcie się na Chrze¶cijaństwo i uznajcie Jezusa Chrystusa za króla. Pan bardzo się wami martwi i tak bardzo was kocha, tak czeka na was.

Do rz±du naszego i episkopatu polskiego

Czy my¶licie o naszych rodzinach to s± już tak oczywiste znaki, że już czas podj±ć decyzję o intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Co Was powstrzymuje?! Kto? Jeste¶cie odpowiedzialni biskupi i kardynałowie za naród polski. Pan Jezus przestrzegał Rozalię Celakównę przed II Wojn± ¦wiatow±.

Polska nie uznała przed II Wojn± ¦wiatow± Pana Jezusa na Króla Polski z episkopatem i rz±dem na czele. Jak ucierpiała, jak wygl±dała Warszawa. Czy teraz też chcecie tego samego. Żyjecie t± chwil±, która dla Was jest tak cenna. My¶licie tylko o ciele, to może okazać się dla Was zgubne. Zrozum nasz dom jest u Pana Boga. To jest nasze przej¶cie, pielgrzymka, na której musisz oddać miło¶ć Panu Bogu. Ile oddasz miło¶ci tu, tyle będziesz musiał oddać miło¶ci w czy¶scu. Za t± miło¶ć będziecie rozliczani na S±dzie Bożym. My¶l wreszcie dusz± a nie głow±. U¶wiadom sobie, że dostałe¶ duszę od Pana Boga, a w niej rozum masz i woln± wolę. Gdy tam pójdziesz to Twoja dusza będzie rozliczana z tej pielgrzymki. A nie głowa. Bez tej duszy by¶ był ro¶lin±. To ona my¶li i decyduje o wszystkim.