6.05.2015 Przygotowali¶cie mnie do przyszłej misji

Poznałem was, kim jeste¶cie. Jestem zaniepokojony wami, wasz± przyszło¶ci±. A co mnie najbardziej zaniepokoiło? Pan Bóg, Jezus Chrystus pokazał mi wasze odstępstwa, chodzi o biskupów i kardynałów Ko¶cioła Rzymskokatolickiego, których wielu zniewolił szatan s± masonami. Powprowadzali złe ustawy do Ko¶cioła, podaję przykłady: Msza ¦więta ? Eucharystia odprawiana jest za krótko tak jakby j± chciano szybko zbyć, ksi±dz stoi tyłem do ołtarza. Nie powinno tak być. Na stoj±co każecie ludziom przyjmować Pana Boga, dajecie do ręki Bóstwo. Modlitwa Ojcze Nasz jest w czę¶ci niepoprawna. Parafianom mówi się wszystko w przeno¶ni, a nie wprost. A co tym zrobili¶cie, widzicie frekwencję w ko¶ciołach. Tak podobali¶cie się ludziom, że do tego doprowadzili¶cie, co jest. Doprowadzali¶cie Ko¶ciół tym do upadku, dali¶cie mi się poznać i to, co mi Pan Jezus pokazał, jakbym zacz±ł opisywać?
 
Dostrzegłem wiele znaków masońskich w ¶wi±tyniach Bożych, nawet na Jasnej Górze w Częstochowie. Nie ma reakcji innych duchownych. Widz± to wszystko i przymykaj± na to oczy, i jeszcze się ich słuchaj±. Otrzymuj±c od nich datki, aby tak było. Opisałem wcze¶niej, dlaczego się nie będę słuchał Biskupów. Mój czas byłby stracony, gdybym do kogokolwiek poszedł. Co zrobili¶cie z Ko¶ciołem Chrystusowym!!! Wybieracie ogień wieczny. Domy¶lacie się, co wybieracie? Zło was okłamuje. Król kłamstwa. Podobnie jak Stalin swoich podwładnych, których póĽniej mordował. W jaki sposób dali¶cie się tak omotać? Ratujcie swoje nie¶miertelne dusze. Powróćcie do swojego Stwórcy Pana Boga i jego Syna Jezusa Chrystusa. Pan wam to wszystko wybaczy. To jest ten  ostatni czas. Skontaktuj się z egzorcyst± i przy jego do¶wiadczeniu usuń to zło z siebie. Uwolnij się od tego, które prowadzi do ¶mierci wiecznej. Tylko Bóg Ojciec chce dla swojego dziecka dobrze ? zbawienia. Żałuj za wszystko. Największy wróg pierwszych chrze¶cijan, który ich zabijał, chodzi o ¦więtego Pawła (Szawła) zostało mu przebaczone. Jest to nieszczę¶cie człowieka, id±c w stronę zła ? grzech doprowadzaj±cy w nieskończon± mękę wieczn±. Człowiek nie może sobie pozwolić na obrażanie swojego Stwórcy. Pan Bóg Jest tak± Wszechmoc±, ¦więto¶ci±, Miło¶ci±, tak nieskończon± Dobroci±, że małe odej¶cie od Pana Boga ? to nieskończony szkarłat ? grzech. 
 
Należymy do Pana Boga, zostali¶my stworzeni przez Pana i to wszystko, co istnieje, a wszystko to dla Syna Bożego zostało stworzone, Jezusa Chrystusa, naszej Miło¶ci. Pan Jezus się z nami dzieli tym wszystkim, nawet jeste¶my Jego przyjaciółmi, a my jeste¶my przecież tylko stworzeniami. Daje nam wieczno¶ć, przepych w raju swoim, dostajemy to wszystko za darmo. Dlaczego my to odrzucamy? To jest nasze straszne nieszczę¶cie. To, co odrzucili¶cie, niebawem zobaczycie, każdy człowiek dostanie wizję, gdzie by poszedł, w jakie miejsce, gdyby znalazł się po tamtej stronie ? jakby umarł. Będzie to s±d Ducha ¦więtego. Dużo z was zobaczy straszne miejsce, do którego trafiaj± ludzie potępieni. Macie dużo ¶wiadectw w postaci ksi±żek, filmów. Opisuj± to ludzie lub egzorcy¶ci, którzy mieli do czynienia z ludĽmi opętanymi. ¦wiadectwa ludzi opisuj±cych swoj± ¶mierć kliniczn±, jak znaleĽli się po tamtej stronie. I wiele innych jest ¶wiadectw, na przykład, dlaczego wybudowano tyle ko¶ciołów na ¶wiecie, po co to zrobiono i dlaczego? Kiedy żyłem w bardzo ciężkim grzechu, który wprowadził mnie w grozę wieczn±, opisuję to, bo jestem ¶wiadom, co by mnie wtedy spotkało. Przestrzegam was przed takim życiem, jakie prowadziłem kiedy¶. Gdy się ma pieni±dze, różne złe rzeczy przychodz± do duszy (głowy). Korzystasz wtedy z tego ¶wiata i tym kierujesz się ku zagładzie wiecznej. Przed Panem Bogiem nie ukryjesz nic i się. On mieszka w tobie, wie o tobie wszystko. Gdy chcesz co¶ pomy¶leć, Pan Bóg dużo chwil wcze¶niej wie o czym chcesz pomy¶leć. Piszę wam, daj±c wam ¶wiadectwo, dlatego że bardzo czuję w sobie Ducha ¦więtego. Nieduże uwielbienie, skierowane słowo miło¶ci i już mam potwierdzenie przez Pana Boga. Pan Jezus powiedział, każdy włos masz najmniejszy policzony. Pan Bóg, Duch ¦więty daje człowiekowi ostrzeżenia, aby zawrócił ze złej drogi, a wrócił do Pana Boga. Niepowodzenia, zawody, przykro¶ci, a nawet choroba jest znakiem, ostrzeżeniem tobie danym, aby¶ zboczył ze złej drogi, któr± kroczysz, od której odwodzi cię Bóg, Duch ¦więty, ochrania cię tym przed najgorszym. Wojny, obozy koncentracyjne, dopu¶cił to Pan Bóg, które wywołane były przez złych ludzi kierowanych przez szatana. A dlaczego to dopu¶cił?
 
Ilu ludzi w obozie potraciło życie ¶mierci± męczeńsk±? Oni poszli przez to do nieba lub czy¶ćca. A inni przeżywszy obóz do¶wiadczaj±c tego horroru powinni się nawrócić. Gdyby tego nie przeżyli, zapewne w gorsze miejsce by trafili, gdyby stanęli na S±dzie Bożym. Dzieci pierworodne pozabijane przez Heroda ¶mierci± męczeńsk± poszły wszystkie do nieba. Ile z nich trafiłoby w najgorsze miejsce jakby dożyli sędziwego wieku. Gdy znajdziesz się w niebie, powiesz sobie, dlaczego tak długo żyłem na tej ziemi, tej pustyni.  Tak powiesz sobie też w czy¶ćcu, dlatego tak długo żyłem i tak długo grzeszyłem i za to teraz muszę się dłużej męczyć. Szczę¶liwe małe dzieci ochrzczone, które poumierały. Jeżeli nie idziesz drog± Pana Boga, Jezusa Chrystusa, to lepiej byłoby dla ciebie nie narodzić się. Tam będziesz krzyczał: ?Dlaczego się urodziłem??, a tutaj, co robisz? Jakby¶ nawet stamt±d wrócił tutaj na ziemię, to i tak szybko zapomnisz i będziesz to samo robił. 
 
Pisałem wam we wcze¶niejszym artykule, że na całym ¶wiecie utworzony zostanie jeden wielki zakon. W tym zakonie będ± takie prawa, jakie s± teraz. Przestrzegaj±c bardziej skrupulatnie Prawo Boże. Jeżeli nie wst±pisz do zakonu, a będziesz żył po ¶lubie ko¶cielnym, wolno tobie tylko zaplanować dziecko. Nie wolno będzie żyć grzechem nieczysto¶ci. Jakby tego przestrzegano  ludzie żyli na Prawie Bożym, nie byłoby tego, co nadchodzi. 80% ludzi szłoby prosto do nieba, a nie na potępienie. Nie mordowano by dzieci nienarodzonych. Czy ta chwila tr±du (nieczysto¶ć) jest adekwatna do męki wiecznej w straszliwym ogniu? Dziecko, płód jest zainfekowane grzechem już w łonie matki. Wprowadzacie swoj± rodzinę, dzieci w bł±d. Maj± tam do was pretensje, id± przez was na potępienie. Przestrzegam was przed wprowadzaniem w bł±d, a to tyczy się ludzi, którzy nie żyj± na Prawach Bożych. Walcz±c ze mn±, walczyli¶cie z Panem Bogiem, który powierzył mi t± misję. Ile ludzi by¶ nawrócił, nagromadził więcej żywno¶ci, gdyby¶ mnie się posłuchał. Pycha wasza nie pozwalała na to ? jad szatana którym zostali¶cie zainfekowani. Prowadz±cy grupy modlitewne, ludzie, którzy mnie odrzucili, s± w strasznym miejscu na dzień dzisiejszy, gdyby umarli. Samo chodzenie do ko¶cioła i modlitwa nie wystarcza, a ewangelizacja ? zło nie dopu¶ciło mnie do was, abym was u¶wiadomił i innych. Ile istnień mogło być uratowanych od ¶mierci głodowej, gdyby mnie posłuchano, a ilu z nich, którym nie pomożecie da sobie wszczepić chip. Matki będ± przynosić dzieci maleńkie, skonane z głodu z powodu braku pokarmu, Przestrzegałem was wcze¶niej, nie posłuchali¶cie. Dałem wam ¶wiadectwo, że Panu Bogu się to nie podoba, dlatego jest taki wasz stan duszy, jak wam opisałem. Utrudniali¶cie mi we wszystkim, zło podpowiadało wam, że upadam, że jestem pod wpływem zła. 
 
Nie chcieli¶cie wiedzieć, zaobserwować, co ze mn± się dzieje. Lepiej os±dzić i mieć mnie z głowy. Tak uczyniono z Panem Bogiem, Jezusem Chrystusem. Dostali¶cie zbyt wiele znaków na mojej osobie, aby mieć wytłumaczenie, że nie wiedzieli¶cie. Czekacie na co? Na jaki znak? S± to już tygodnie do poprzedzaj±cego wielkiego chaosu. Dziękuję Panu Bogu, że to poprzedzenie będzie powoli następowało. Że cokolwiek kupicie, będziecie już odczuwali głód (drożyzna), a to będzie niczym z tym, co nast±pi. Odkładajcie żywno¶ć. Podałem nawet wam daty, aby¶cie wiedzieli, kiedy się przygotowywać i szczegółowo wszystko pisałem w 2013 roku odno¶cie gromadzenia żywno¶ci. Pan Bóg mnie w tym wszystkim uspokaja. Zesłali¶cie karę na siebie, a tym na swoje dzieci. 
Daję ¶wiadectwa zasłabnięć. Często słabnę, ale tylko nieliczne opisuję. Na dole pokazuję ¶wiadectwa pomocy ratunkowej. Byłem w Częstochowie 1 i 2 maja. Nigdy nie osłabłem i nie upadłej 4 razy, które mi się zdarzyły 1 maja przed Naj¶więtszym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Drugi raz. Gdy upadłem po przyjęciu Pana Boga klęczałem pod krzyżem. ¦piewano pie¶ń ?Od powietrza, wojny, głodu i ognia wybaw nas Panie?. Słabnę i upadam. Zawsze upadam tylko w ko¶ciele.
 
 Miałem potwierdzenie przez Pana Boga. Gdy nastanie III wojna, Rosja wystrzeli na Polskę ładunek nuklearny o silnej mocy. Będzie to prowokacja, że to Chiny wystrzeliły zajmuj±c± Rosję, aby NATO uderzyło na chińsk± armię. Ta rakieta zawróci i uderzy w Moskwę. 
 
Moja misja dobiega końca. Trzy lata upływaj± 9 listopada 2015. Jest to przedostatni artykuł, który ukaże się na mojej stronie. 
 
Przed odmówieniem koronki, mam natchnienie. Potwierdza mi Pan Bóg, Duch ¦więty. Pan Bóg, Jezus Chrystus pozbawia biskupów i kardynałów w całym ko¶ciele rzymskokatolickim pełnienia jakichkolwiek funkcji. Odebrana została wam władza przez Pana Boga, Jezusa Chrystusa. Nie możecie już pełnić funkcji w ko¶ciele. Nie stosuj±c się do tego przesłania, narażacie się na gniew Boży. Ko¶ciół rzymskokatolicki na te czasy prowadzony będzie przez Papieża Franciszka oraz hierarchów prawosławnych dopóki nie ujawni się Piotr Rzymianin i inni. 
 
Z Panem Bogiem!