29.12.2014 Pan Bóg, który skonał za nas, teraz też cierpi

Piszę wam w imieniu Mojego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha ¦więtego. 
 
Dużo wam muszę napisać, za niedługo bardziej to was zainteresuje co piszę, a niektórych dopiero.
 
Pisałem wcze¶niej o znakach w artykule z 25.12.2014 jakie dostanie ¶wiat chrze¶cijański. Chwilę póĽniej straszna tragedia się wydarzy, będzie to szokiem dla ¶wiata i będzie już wiadomo co nadchodzi a o tej tragedii nie jest mi dane wam napisać. Piszę aby was przygotować na to wszystko wcze¶niej. Żyjcie już w czysto¶ci, miło¶ci, ¶więto¶ci ? oddajcie się w pełni Panu Bogu - tak jak apostołowie i ¶więci. Pan Jezus powiedział, kto bardziej miłuje matkę, ojca, żonę, dziecko nie jest mnie godzien. Ażeby w was Duch ¦więty działał, musicie się wyzbyć wszystkiego co oddziela was od Pana Boga ?tego ¶wiata?. O nawracaniu piszę w każdym prawie artykule, nawracaj rodzinę, bliskich, bliĽnich. ¬le robisz zaniechuj±c tego. Same chodzenie do ko¶cioła i modlitwa nie wystarcza, ten drugi człowiek jest takim samym jak i ty. On nie wie, powiedz mu co ty wiesz, napominaj, ostrzegaj, zajmij się nim. Kiedy to zrozumiesz i zaczniesz nawracać? Czy gdy odczujesz lęk, strach, głód, trwogę? Ten ¶wiat to ¶wiat grzechu, który idzie ku zagładzie. A kto sobie zrobił taki ¶wiat. My ludzie zapomnieli¶my, kto go stworzył, Komu mamy oddawać cze¶ć, miło¶ć, czas, zachowuj±c przykazania.
 
Ten ¶wiat, ziemia, mogłaby istnieć jeszcze miliardy lat, gdyby nie zlekceważono napomnień i krwawych łez Matki Przenaj¶więtszej. Dlaczego to zrobiono? Gdzie s± teraz duchowni odpowiedzialni za to? Dlaczego nie krzyczano z ambon, co grozi człowiekowi gdy opowie się za złem! Dlaczego nie przestrzegano ludzi, tak mocno aby mówili o tym w rodzinach ? wszędzie. Ludzie tam się strasznie męcz±. 
 
Nie widzicie co się ze mn± dzieje na mszach ¶więtych, że tyle czasu już jeżdżę. Co musiałem dostać ażeby to jeszcze robić? Dlaczego mi to robicie? Czy nie boicie się Pana Boga, który mnie prowadzi? Zrozumieć nie chcecie ? zrozumiecie.
 
Lekceważycie Pana Boga podaj±c ludziom Naj¶więtszy Sakrament na stoj±co. 
 
Kardynałowie, biskupi polscy, co z intronizacj± Pana Boga Jezusa Chrystusa na Króla Polski? Zdradzili¶cie Pana Boga i ojczyznę! Kogo się słuchacie? 
 
Matka Boża przeszyta jest trzema mieczami z powodu waszych grzechów. Nawracać się musicie! Martwię się o moj± ojczyznę i ¶wiat, to co widzę? A nasz Pan Bóg, co On przeżył chodz±c po ziemi i co dalej przeżywa? Na kolana przed Nim! 
 
Z Panem Bogiem!