25.12.2014 Będziecie sobie z głów włosy wyrywać, gdy się obudzicie!

Ja takie nic piszę w imieniu mojego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha.
 
Słowa Pana Jezusa Chrystusa:
?Nie ten wejdzie do Królestwa Mojego Ojca, kto mi mówi Panie, Panie lecz, ten kto wypełnia wolę Mojego Ojca?
Gdy nie uwierzyli ¦więtemu Janowi Chrzcicielowi Pan tak powiedział:
?Nierz±dnice i celnicy wejd± przed wami do Królestwa Mojego.? Pan mówi że odcedzi złoto od srebra, a nie od piasku. Przecież srebro jest bogatym kru¶cem. Kto ma być więc tym srebrem? Jacy ludzie? Aniołowie w dzień s±du Pańskiego oddziel± barany od kozłów. Kto będzie tym kozłem? Czy tak zwane kozły schroni± się w domach w trzy dni ciemno¶ci,tak ale nie w dniu s±du Pańskiego. Bójcie się tego dnia! ¦lepi jeste¶cie ? udajecie. Głusi jeste¶cie, z tym wam jest dobrze. Udajecie ¶więtych. Napominam was po raz kolejny w imię Mojego Pana Jezusa Chrystusa ? wzywam was do ewangelizacji! Wyj¶ć na ulicę, głosić słowo Boże, mówić o Panu Bogu wszędzie. Nawet manifestuj±c, robi±c różne marsze uliczne. 
 
Jest naznaczony człowiek przez Pana Boga imieniem Piotr, który poprowadzi ko¶ciół na ¶wiecie po odej¶ciu Papieża Franciszka do Pana.
 
W 2016 roku ¶wiat ko¶ciół katolicki dostanie znak, zrozumie wtedy i Papież ogłosi ¶wiatu aby się przygotowywać do Ponownego Przyj¶cia Jezusa Chrystusa. Spowoduje to panikę, żywno¶ć podrożeje kilka razy.
 
I też w 2016 roku stanie się co¶ strasznego ? ¶wiat przeżyje szok, ludzie się już zorientuj± bardzo i wywoła to straszn± panikę. 
 
Prorok wymy¶lony z wyznania islamu ? Mohamed prowadzony przez zło był wielokrotnie ostrzegany przez aniołów pańskich.
 
Masoneria przeniknęła od lat do ko¶cioła, posyłaj±c swoich synów,  którzy robi± skandale, odpychaj± tym wiernych. Niszcz± ko¶ciół katolicki. 
 
Czy antychryst żyj±cy w islamie może być teraz dzieckiem? Otumaniaj±c głupców swoj± niewinno¶ci± itp.
 
Z Panem Bogiem!