18.05.2015 Nawracajcie się do Pana Boga Jezusa Chrystusa. W nim szukajcie ratunku i zbawienia.

Pan Bóg Jezus Chrystus jest Synem Pana Boga. Przez Niego jest tylko zbawienie człowieka. Nie ma innej drogi zbawienia. Ci co powymy¶lali sobie inne wiary, wyznania niechrze¶cijańskie nie będ± zbawieni. Nawet judaizm od którego pochodz± pocz±tki przymierza z Panem Bogiem nie będzie zbawiony. 
 
Odłamy chrze¶cijańskie nie uznaj±ce Niepokalanej Matki Przenaj¶więtszej, Syna Bożego, Jej ¦więto¶ci i Czysto¶ci będ± srogo za to os±dzeni przez Jej Syna.
 
W tych czasach apokaliptycznych cały ¶wiat ma podporz±dkować się nakazom Pana Boga, które będzie wydawał wam Piotr, przeze mnie wskazany. I on wyznaczy do tej misji ludzi, których się będziecie słuchać.
 
Osoby niepodporz±dkowuj±ce się oraz sprzeciwiaj±ce się Prawu Bożemu będ± musiały opu¶cić kraj. 
 
GromadĽcie żywno¶ć, żyto, jęczmień, owies, pszenicę, groch, nasiona warzyw, pomidorów. Dzielcie się z innymi jak nastanie głód. 
 
Miesi±c przed wybuchem wojny nuklearnej, po Orędziu Matki Bożej w Medjugorie, dzwony będ± biły dwana¶cie godzin. Tak będzie jak miesi±c póĽniej wybuchnie wojna nuklearna. 
 
Gdy mnie islami¶ci zaczn± męczyć, będzie to pocz±tek zbliżaj±cej się apokalipsy, wypełniania się przepowiedni. 
 
Przykro mi jest że tak mało ludzi zrozumiało misję mi powierzon± przez Mojego Pana Jezusa Chrystusa. Z tego będziecie srogo rozliczani. 
 
Daje ¶wiadectwa: 13 maja 2015 na uroczysto¶ci Matki Bożej Fatimskiej w ko¶ciele pod wezwaniem ¦więtego Wojciecha u Dominikanów osłabłem. Ludzie widzieli co po tym osłabnięciu się ze mn± działo. A zwłaszcza gdy ¶piewano Pie¶ń Maryjn±. Po chwili pomogli mi wstać i usiadłem. Gdy za¶piewano pie¶ń ?Od powietrza, głodu, wojny i ognia wybaw nas Panie? słabnę i upadam. A kiedy powtórzono zwrotkę zaczynam krzyczeć dlaczego ja to robię. Gdy chciałem zatrzymać ten krzyk zacz±łem się potwornie dusić. Taka siła zaczęła na mnie oddziaływać. 
 
Napisałem wam to wszystko aby was przestrzec co nadchodzi. Moja misja już się kończy. Jest to prawdopodobnie ostatni artykuł ukazuj±cy się na mojej stronie. Ukaże się teraz tylko film z osobami, których będziecie się słuchać. W tych ostatnich apokaliptycznych latach. 
 
Przygotowujcie się na Powtórne Przyj¶cie Pana Boga Jezusa Chrystusa. To jest ten czas. 
 
Z Panem Bogiem.