10.12.2014 Idę podobn± drog± mojego Pana Jezusa Chrystusa.

¦wiat stworzony przez Stwórcę Pana Boga jest tak wielki. Kim my jeste¶my ? nico¶ci± w tym ¶wiecie. Stworzeniami Pana któremu mamy oddać miło¶ć i czas na tej krótkiej pielgrzymce. Nie wyobrażajcie sobie innej drogi i życia! Bo strasznie zbł±dzicie, tak jak ja kiedy¶. Jakie to jest piękne kochać tak bardzo Pana Boga. Nie ma nic piękniejszego dla człowieka. Jest to darem szczę¶cia. Dlaczego? Tylko Pan Bóg, Duch ¦więty może wzbudzić w tobie tak± siłę miło¶ci do Pana Boga.
 
Oddaj się całkowicie Stwórcy. Napiszę wam, że czuję, że to piękno co jest w niebie nie będzie na was robiło wrażenia. Ponieważ będziecie przepełnieni Miło¶ci± Boż±, któr± czuję. Każda chwila życia na ziemi to walka duszy ? człowieka o wieczno¶ć. Gdy umrzesz, twoja dusza opu¶ci ciało i stanie przed Panem Bogiem, Jezusem Chrystusem, Sędzi± sprawiedliwym. Wtedy Pan ci może tylko pomóc. Upadnij, błagaj Pana o przebaczenie, gdy cię będzie s±dził. Nie zachowuj się tak jak tutaj, na ziemi. A my ludzie pomożemy ci modlitw±. 
 
Wytłumaczę wam teraz o znakach, które wcze¶niej dostałem. Na które teraz dostałem ¶wiatło, od Boga, Ducha ¦więtego, którego tak mocno czuję.
 
Gdy egzorcysta zaprosił mnie na mszę uzdrawiaj±c±, które to zdarzenie było już dawno, na pocz±tku, gdy zacz±łem tracić przytomno¶ci, mówię o tym na filmie i też opisuję. Gdy szedł ksi±dz egzorcysta, w ko¶ciele na mszy uzdrawiaj±cej we Wrocławiu, z Panem Jezusem, to nie było to dotknięcie Pana, tylko przebicie mojego serca. Rana na mojej lewej nodze, któr± wcze¶niej opisałem i jest na zdjęciu w innym artykule.  A teraz mam krzyż w kształcie żył, Pan dał mi znać jak bardzo wycierpiało przenaj¶więtsze ciało i które to było miejsce. Przeczytałem to w ksi±żce ?Pasja? Katarzyny Emmerich. Mój proboszcz zapytał mnie, sk±d ja wiem że w 2017 wybuchnie wojna nuklearna? Odpowiedziałem mu, miałem bardzo dużo potwierdzeń, jakich? Gdy Pan Jezus powiedział mi przygotuj ¶wiat na Moje ponowne przyj¶cie, zapytałem: Panie Czy ja mam być t± iskr±, nie dostałem odpowiedzi, tylko przeszyły mnie mocne ciarki. Tak jestem teraz informowany przez Boga, Ducha ¦więtego - odczuwaj±c to. Dlaczego zapytałem Pana Jezusa czy ja mam być t± iskr±? Mam płytę, któr± często słuchałem, na tej płycie s± słowa naszego Papieża, jak po¶więca ¦więt± Brazylijkę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Nie miałem jeszcze tej wizji. A gdy bardzo często słuchałem tego nagrania, przeszywały mnie ciarki, gdy papież wspominał o iskrze. 
 
To co mi jest dane, to co odczuwam, zwłaszcza na mszach ¶więtych, bardziej w to wierze, aniżeli że żyję i że istnieję.
 
O moich głębszych przeżyciach z Panem Bogiem, dowiecie się póĽniej. Dostan± to w kopercie ludzie, aby was przestrzec, co macie robić w te nadchodz±ce złe czasy. Ukarze się to też na mojej stronie internetowej. A zwłaszcza, przekazanie Matki Boga wizjonerom w Medjugorie ? miesi±c przed wybuchem wojny nuklearnej, a po kilku godzinach ukarze się na mojej stronie jak macie dalej postępować, wytyczne które dostałem od Mojego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha ¦więtego.
 
Z Panem Bogiem