1.01.2015 ¦wiat pogr±ży się w wielkim chaosie. Wywoła to wielki strach i panikę. A Polska?

Piszę wam z natchnienia Pana Boga Ducha ¦więtego. 
 
Ciężko wam będzie teraz zrozumieć, zaczniecie rozumieć gdy to odczujecie. W złym scenariuszu widzę nasz kraj, bo widzę i słyszę jak reagujecie. Nawet ci co uważaj± się za ¶więtych gorzej mnie traktuj±, jak pijak, który idzie ulic± daj±c mu np. ulotki.
 
Przypominam jeszcze raz ¶wiat przeżyje w 2016 wielki szok, wywoła to straszny chaos i panikę, a zwłaszcza po tym drugim znaku. To papież Franciszek ogłosi ¶wiatu, aby ¶wiat przygotowywał się do Ponownego Przyj¶cia Jezusa Chrystusa ? który jest tuż, tuż. Mało ludzi będzie na to przygotowanych. Trzeba obj±ć mocn± opiek± ludzi, którzy potrac± duże maj±tki. Tłumaczcie im wtedy, że ja też straciłem i się tym nawróciłem. Tłumaczcie im, że tu jest chwila, a tam jest wieczno¶ć. Teraz lekceważycie, wy¶miewacie ignorujecie. Tym póĽniej wasze nawrócenie będzie większe. 
 
To jest już Syzyfem, niebawem przestanie istnieć ? grzeszny ¶wiat. Oddawaj czas Panu Bogu i zacznij już teraz my¶leć bardziej o swoim zbawieniu niż to co przemija. Przypominam po raz kolejny, gromadĽcie w 2015 roku żywno¶ć, puki jest jeszcze tania. Już teraz. 
 
Co jest najważniejsze dla Polski?
 
Najważniejsze dla Polski jest przeprowadzenie intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Maj± to poprowadzić naczelne władze z prezydentem i episkopatem. Przecież przez was grozi nam zagłada. Robicie tak jak uczynił to kardynał Hlond przed 1939 rokiem. Przeraża mnie przyszło¶ć mojej ojczyzny, dzieci, matek w ci±ży i wasze podej¶cie do intronizacji.
 
Pisze co nast±pi w przyszło¶ci, jak macie się przygotować do tych wydarzeń. W Polsce będzie najmniejsze promieniowanie radioaktywne, żywno¶ć będzie się nadawała do spożycia. Polska ma być magazynem żywno¶ci. Będzie nas chroniła Przenaj¶więtsza Matka Boga, która przygotowuje ¶wiat na powtórne Przyj¶cie Swojego Syna Jezusa Chrystusa. 
 
Opisuje i podpowiadam jak macie się zachować i działać przez mojego Pana Jezusa Chrystusa. W 2016 i 2017 rok posiać 80% ziemi. Zaorać nawet nieużytki, siej±c ziarno na chleb, wykorzystuj±c nawet rowy. W tym maj± wam pomagać po¶ci±gane rodziny z miast. Maj± utworzyć ochronę wsi, wspierać ma ich policja i wojsko. Tym instytucjom musicie pomagać i ich rodzinom. Do policji i wojska maj± wstępować tysi±ce ochotników. W tym najgorszym okresie rolnik nie może bać się o swoje życie i dlatego musi być chroniony, a zarazem się odwdzięczać. Rolnicy maj± dostarczać żywno¶ć do klasztorów, które maj± teraz też gromadzić żywno¶ć. Będ± z tych klasztorów wydawane posiłki przez cał± dobę. W pierwszej kolejno¶ci, kobiety w ci±ży, dzieci, chorzy i inny. Nie zapomnijcie o zwierzętach. 
 
Rolnicy! Zaopatrzcie się w 2015 w nawozy i ochrony ro¶lin na kilka lat. Po roku 2017 ziemia należała będzie do wszystkich. I t± ziemię maj± nawozić i obsiewać najnowocze¶niejsze maszyny. Jeżeli będzie możliwo¶ć produkować nawozy. Dzielić się żywno¶ci± i być miłym dla drugiego. 
 
Ludziom całej Europy, a przeważnie Rosjanom trzeba nie¶ć pomoc poprzez ich ¶ci±ganie kobiet w ci±ży, matek z małymi dziećmi, dzieci. Gdzie ich umieszczać? W polskich lasach maj± się tworzyć wsie budowane z bali. Też można wykorzystać gotowe, nieużyteczne hale, które można rozebrać i zbudować schronienie. Szczelnie w ¶rodku otynkowane. W tych domach budować duży piec, który będzie ogrzewać cztery pomieszczenia. Aby w tym piecu wypiekać chleb przez cały czas. Zaogrodzić, aby dopilnować tysi±ca zwierz±t. Każdy dom na wsi ma hodować nawet ¶limaki, wyhodowane wcze¶niej.
 
Wie¶ z miastem ma się wymieniać towarami. Miasto będzie produkowało warzywa też je mroziło w chłodniach, nie zapomnieć o agregatach pr±dotwórczych do chłodni. Na każdej ulicy maj± potworzyć się punkty, aby tam gotować i wydawać żywno¶ć, któr± wprowadzicie na pocz±tku na kartki. Kto nie będzie pracował, to nie będzie jadł. W miastach zrywać kostki z chodników, tworzyć ogródki. W parkach, na nieużytkach, w rowach. Na ulicach, asfalcie układać donice drewniane i sadzić w nich pomidory. A potem przetwarzać w milionach słoików. Produkcja nasion i warzyw oraz innych ma być robiona na najlepszych glebach. Miliony zwierz±t, setki milionów drobiu ma chodzić po całej Polsce, dopilnowuj±c ich. Tworzyć poletka wszędzie, kosić nawet sierpami. Będzie taki głód na ¶wiecie, że ludzie ludzi będ± zjadać z głodu! Wiem co nadchodzi, czuję to. I wam dlatego podpowiadam. Chciałbym aby¶cie się obudzili wcze¶niej i posłuchali się tego. A nie jak będziecie umierali z głodu. Każdy metr ziemi ma być zagospodarowany pod wysiew lub hodowlę zwierz±t. Zwierzęta ze schronisk ¶ci±gać do powstaj±cych wsi. W 2017 roku już powstrzymać zabijanie żywca, aby się rozmrażał. Gdy się rozmnoży w miliony, wtedy będzie można je je¶ć. Inaczej nie postępujcie, dałem wam wskazówki.
 
Ludzie w miastach będ± zabezpieczeni w jakim¶ stopniu, bo sobie nagromadz± żywno¶ci wcze¶niej. Ci którzy będ± posiadali zboże w 2016/2017 roku niech się dogaduj± z uczciwymi rolnikami, siej±c czę¶ć swojego zboża, które nagromadzili w workach. Uzyskaj± wtedy krocie. A ci co zlekceważ± i nie przygotuj± się do tego, mog± wyj¶ć na ulicę i wszczynać burdy. Nie możecie na to im pozwolić. Będ± kierowani przez zło, bo nie zrozumiej± co nastało i nadchodzi. Zamykać tych ludzi do klasztorów i o¶rodków powstaj±cych dla nich, dać im zrozumienie, zaj±ć się nimi nawracaj±c ich. 
 
Czy wojsko i policja będzie opuszczała stanowiska? Dowiecie się w 2017 roku, na mojej stronie i innych bardzo ważnych dla was rzeczach. Zakupcie sobie już ciepłe ¶piwory, naftę, ¶wiece, ciepłe buty. Dużo nasion, warzyw, zboże, styropian i piankę do -25'C tak jak wcze¶niej opisałem.
 
Czy Polska będzie oszczędzona?
Od Was zależy mnie już nie będzie straszę was, ostrzegam, napominam. Danego to jest mi od mojego Kochanego Pana Boga Jezusa Chrystusa i Ducha ¦więtego.
 
Gdy co¶ powtarzam to ma tak być, bo nie wszyscy czytaj± wszystko. I też przypominam.
 
Z Panem Bogiem!