Czy Was obudzi dopiero 2017 rok

Czy my¶lisz o swoich bliĽnich, którzy chodz± obok Ciebie?

Czy nie jeste¶ obojętny, czy napominasz swoj± rodzinę, bliĽnich że grzech to jest oddalenie się od Pana Boga. Id±c w zł± drogę prowadz±c± do strasznych cierpień czyj¶ciowych i piekielnych.

Czy jeste¶ u¶wiadomiona-y gdzie ten grzesznik zatwardziały, ateista może pój¶ć. Ja pójdę do nieba a ty... Dlaczego nie napominasz, czy się wstydzisz mówić o Panu Bogu.

ObudĽcie się nareszcie i nawracajcie się, rodziny i bliĽnich. Nie my¶lcie egoistycznie, tam s± straszne męki.

Wiara bez uczynków jest martw± wiar±. Najlepszym uczynkiem jest nawracanie bliĽniego, pomaganie, patrzenie na niedolę jego jak swoj±, darzenie go dobrym słowem.

Księża mówi± nam często o ewangelizacji, dlaczego zachowujecie się jak niedĽwiedzie por± zimow±, strusie.

Czy obudzicie się dopiero w 2017 roku i wtedy zrozumiecie co wam teraz piszę.

 

A ilu już teraz by¶ uratował. Czy księża nie chc± was zrazić. Powinni wam powiedzieć dosłownie jak nie będziesz nawracać, to odpowiesz przed Panem Bogiem. Usłyszałem że księża powinni to robić, tak ale my też.

Dlaczego tyle pozwolili¶my temu złemu, dlaczego nie chronili¶my naszych dzieci, nie tłumaczyli¶my im jakie niebezpieczeństwo wi±że się gdy pójdzie za złem. Ono w odpowiednim czasie się o Ciebie upomni, tam będzie za póĽno już. Gdzie jest bł±d, dlaczego młodzież jest taka, dlaczego nie sluchano się Matki Bożej kiedy ostrzegała ¶wiat, dlaczego zlekceważono jej ostrzeżenia?

Dlaczego tak mało się mówi się o Panu Bogu, a zwłaszcza o strasznej jego męcę. Jaka liczba ludzi cierpi tam straszne męki czy¶cowe i piekielne. Dlaczego na ambonie w ko¶ciele nie krzyczano i u¶wiadamiano ludzi, a mówiono w przeno¶ni to nie diabełek, maskotka, tylko zły duch, który sprowadza ludzi do otchłani piekielnej. Księża: mówić wprost, nie bać się że nie przyjdzie do ko¶cioła. Niebawem nie będzie miejsca koło ko¶cioła, gdy odczuj± że to koniec, a w Częstochowie wtedy będzie setki tysięcy codziennie, a nawet miliony.

W Częstochowie będzie udzielanych miliony komunii tygodniowo. Częstochowa będzie centrum ¶wiata duchowego. Matka Boża przygotowuje ¶wiat na te wydarzenia. Pan Jezus i Matka Boża wzywa do ewangelizacji, musimy być zjednoczeni i pokorni. Ratujmy Polskę i ¶wiat.

Remontujcie stare ko¶cioły, kończcie budowy ko¶ciołów.

Z Panem Bogiem.