30.12.2014 Dostaniecie trzy duże znaki, aby się nawracać. Na chrze¶cijaństwo.

Piszę do was w imieniu mojego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha ¦więtego.
 
Pierwszym znakiem dla ludzko¶ci będzie rozpoczęcie się III Wojny ¦wiatowej w 2017 roku.
 
Drugim znakiem będzie S±d Boga Ducha ¦więtego. 
Każdy człowiek dostanie wyraĽn± wizję ? zobaczy gdzie by się znalazł gdyby umarł. Będzie to przerażaj±ce dla wielu, ale bardzo zrozumiałe i wyraziste. Czas wtedy stanie w miejscu i każdy zobaczy na co zasłużył by sobie w tejże chwili. Ukazane będzie niebo, czy¶ciec ale też dla wielu piekło ? potępienie.
 
Trzecim znakiem będzie Krzyż ¦wietlisty, który ukaże się na niebie. Będzie to oznaczało, że niebawem Pan Bóg Jezus Chrystus przyjdzie w chwale Swego Ojca z aniołami i ¶więtymi.
 
Z Panem Bogiem!