27.01.2023 Wrocław Ważą się losy Polski, narodu wybranego!

Tak jak nasz kraj żaden na świecie nie był tak napominany, ostrzegany przez Pana Boga w Trójcy Świętej i Matkę Bożą poprzez swoje sługi. Przekazuję treść orędzia wizjonera Żywy Płomień, który dostaje już 32 lata przekazy od Trójcy Świętej i Matki Bożej poprzez swojego Anioła Stróża.

Idzie na Polskę kara Boża, przede wszystkim, że Polska jako naród wybrany dopuścił do tak straszliwej profanacji Trójcy Świętej. Chcę przekazać, że do swoich serc przyjmujemy Najświętsze Serce Boga Ojca, Pana Jezusa, Ducha Świętego. Partykuły – cząsteczki Boga z rąk ludzkich spadają na ziemię, drepta się Najświętszym Panu Bogu w Trójcy Świętej, Bóg przed Bogiem nie klęka, ludzie równają się Panu Bogu, nie klękają gdy przyjmują Komunię Świętą. Ten grzech przebił niebiosa, woła to o pomstę do Nieba!

Słowa Pana Jezusa Chrystusa z dnia 21.06.2021 Żywy Płomień „Szczególnym złem i Bożym przekleństwem są świeccy szafarze i szafarki. Do takich szafarzy zaliczam też braci i siostry zakonne, oni także mają niekonsekrowane dłonie.

Mojego Świętego Ciała może dotykać tylko ten, kto ma konsekrowane dłonie, to jest od diakona w wzwyż. Im ciężej ktoś grzeszy, tym większe zbiera Boże Przekleństwo, a jest to jednym z punktów, który ma wielki wpływ do przyczyniania się do wiecznego potępienia tych, którzy świadomie tkwią w Bożych Przekleństwach.

Ręce demonicznych zuchwalców będą trawione ogniem Bożej Sprawiedliwości, a języki niegodnie przyjmujących Moje Święte, Eucharystyczne Serce będą potraktowane płonącą siarką. O wiele lepiej jest jak ktoś w ogóle nie przyjmuje Mojego Świętego Ciała, jak miałby przyjąć niegodnie.”

Słowa Matki Bożej z dnia 20.11.2021 Żywy Płomień „Jeżeli jednak zatniecie się w uporze, jeżeli Polski Episkopat się nie opamięta, rozpocznie się nowa, bardzo brutalna wojna, może zginąć ¾ Polaków, mogą zginąć prawie wszyscy biskupi z Polskiego Episkopatu. Wielu z nich za to co czynią grozi wieczne potępienie w piekle.”

Prośba do ludzi dobrej woli, proszę o aktywne napominanie duchowieństwa, braci, sióstr ażeby zaprzestali tej straszliwej profanacji. Tym możemy złagodzić skutki oczyszczenia Polski, ratujmy siebie, rodzinę, miliony Polaków.

Słowa Boga Ojca z dnia 7.09.2022 Żywy Płomień „Jeżeli wy Polacy się nie opamiętacie, nie nawrócicie się, nie rozpoczniecie duchowej odnowy, jeżeli nie zaczniecie się właściwie modlić, pościć, dawać swoje ofiary, to nadchodzący wir wydarzeń sprawi, że z trzydziestu ośmiu milionów Polaków, zostanie was tylko osiem milionów. ”

Na  mojej stronie internetowej www.apokalipsa-iskra.com.pl w aktualnościach, 8.08.2020 z polecenia Bożego opisałem wizję Św. Jana Pawła II, dotyczącą rzezi w Polsce. Po ponad 2 latach Pan Jezus Chrystus i Matka Boża potwierdza rzeź poprzez wizjonera Żywy Płomień. Orędzie Pana Jezusa z dnia 14.10.2022 Żywy Płomień „Są siły, które za wszelką cenę pchają Polskę ponownie do wojny, do jej pełnego zniszczenia. Szatan ponownie chce rękoma Ukraińców dokonać z wszystkimi Polakami tego, co swojego czasu stało się na Wołyniu. Chcę was o kochani ratować, chcę ratować Moich kapłanów i biskupów, ale Mi na to nie pozwalacie. Jeżeli nic się nie zmieni, to poleje się wiele polskiej krwi. Polacy będą mordowani z wielką furią i nienawiścią. Tak dużo czasu wołała Trójca Święta i Maryja, ale niewielu posłuchało.”

Słowa Matki Bożej 08.12.2022 „Jeżeli Polski Episkopat się nawróci, podejmie Boże wołanie, wysłucha Bożej prośby, pójdzie za Bogiem i Jego wołaniem, to cała Polska może być wyjęta spod władzy syna zatracenia, Antychrysta. Jeżeli jednak się uprą, jeżeli Polski Episkopat i polski rząd nadal będą służyć diabłu, wówczas rozpocznie się rzeź Polaków.”

Z Panem Bogiem

Ulotka, którą otrzymuje duchowieństwo i ludzie świeccy.