25.02.2023 Wrocław Komunikat

Będzie powiadomienie na mojej stronie, dotyczące uroczystości ceremoni, a dotyczą te słowa, to co pisałem w moich artykułach, to co nie stało się ze mną do końca w Metjuorie.
Błogosław Boże Ojczyźnie Polsce.