19.04.15 Do narodów: rosyjskiego i chińskiego i innych

Jezu Ty¶ jest drog±, prawd± i życiem
 
Do Rosji, Chin i innych.
 
Przestrzegam was wszystkich, żyjecie w czasach Powtórnego Przyj¶cia Pana Boga Jezusa Chrystusa. To, co mi dane jest, znaki, wizje, odczucia fizyczne od Pana Boga bardziej wierzę aniżeli, że żyję, że istnieję. Ostrzegam, napominam jeżdżę samochodem po Polsce i Europie i mówię z gło¶ników o nadchodz±cej apokalipsie, karze, jak± Pan Bóg zsyła na grzeszn± ludzko¶ć. 
Pan Bóg Jezus Chrystus wzywa ¶wiat do nawrócenia się.
S± to już miesi±ce do rozpoczęcia się apokalipsy. Najważniejsze dla ¶wiata, poszczególnych krajów jest przeprowadzenie intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla. Maj± to przeprowadzić władze naczelne, wł±cznie z prezydentem i episkopatem danego kraju. Jeżeli tego poszczególne państwa nie przeprowadz±, ulegn± nadchodz±cej zagładzie. Tylko Pan Bóg Jezus Chrystus może was od tej zagłady uchronić!
 
W 2017 roku wybuchnie III Wojna ¦wiatowa, miesi±c przed tym wybuchem Matka Pana Boga ostrzeże ¶wiat przez wizjonerów z Medjugorie. Będzie to pocz±tek apokalipsy. Masoneria, która rozdaje karty na ¶wiecie zabije znanego polityka i tym zostanie wywołana III Wojna ¦wiatowa. Będzie nim przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un. W Państwie Islamskim żyje kilkuletni antychryst przepowiadany przez proroków chrze¶cijańskich. Przez to wyznanie będzie niszczył ludzko¶ć. Gdy nastanie głód zaczn± wczepiać masowo chip 666 pod skórę gdzie już go próbuj± wczepiać. Przestrzegam. Wczepienie tego chipa to dobrowolne oddanie duszy Lucyferowi. Doprowadzi tych ludzi do ¶mierci wiecznej w ogniu. Masoneria tym chce wyniszczyć ludzko¶ć. Przez ten chip ludzie będ± manipulowani impulsami, stan± się bardzo agresywni. Nie pozwólcie na to i przestrzegajcie wszystkich przed tym. Ratujcie się, nawracajcie do Pana Boga Jezusa Chrystusa, który jest drog± do Swojego Wszechmocnego Ojca Stwórcy Wszystkiego! GromadĽcie już żywno¶ć! Gdy mnie będ± islami¶ci przetrzymywać będzie to ostatni czas na tanie zakupy.
 
2015 rok, pocz±tek 2016 roku, wszystko wzro¶nie o ponad 200% i ceny będ± dalej rosn±ć. W 2016 roku w Krakowie papież ogłosi, aby ¶wiat przygotowywał się do ponownego przyj¶cia Jezusa Chrystusa. Potracicie niebawem maj±tki, cały dorobek swego życia, tak ja to straciłem wcze¶niej. Jestem dla was takim przykładem. Nic sobie nie zrobiłem, bo bałem się Pana Boga. Nawróciłem się wołaj±c w duszy do Pana Boga ?Boże ratuj mnie?. Powtarzam, ratujcie swoje nie¶miertelne dusze przed ¶mierci± wieczn±. Nawracajcie się na chrze¶cijaństwo.
 
¦więta Faustyna pisze, ?Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę j± w potędze i ¶więto¶ci. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje ¶wiat na ostateczne przyj¶cie moje?.
 
9 listopada 2012 roku, w godzinach 5-8 rano, gdy odmawiałem koronkę i rozwarzałem mękę Pańsk±, usłyszałem dono¶ny głos w duszy: ?Przygotuj ¶wiat na ponowne przyj¶cie Moje?. Zamkn±łem oczy i ujżałem duży ¶wietlisty krzyż. Zapytałem się : ?Panie czy to ja mam być ta iskr±??. Przeszyły mnie mocne ciarki.
 
Słabnę w ko¶ciołach na mszach ¶więtych, gdy przyjmuję Pana Boga lec± mi łzy, czuję Pana Boga w sobie, gdy go przyjmę. Daję wam kilka ¶wiadectw, więcej jest na mojej stronie internetowej.
Do chrze¶cijan: wiara chrze¶cijańska ma się poł±czyć w jedn± rodzinę, pomagać sobie wzajemnie i żyć na prawie Pana Boga.
 
Pan Bóg Jezus Chrystus nadchodzi!
 
Jak się zabezpieczyć w 3 dni ciemno¶ci? Rozpocznie się to w bardzo ciemn± noc. Temperatura będzie bardzo odczuwalna. Latem i wiosn± temperatura może spa¶ć nawet do -20 lub ? 30 stopni. A zimn± nawet do -60 stopni i niżej. Wiatr będzie huczał, zaczn± się grzmoty i trzęsienia ziemi. Wtedy zakryjcie okna i drzwi, a do tego użyjcie dodatkowo płyt styropianowych o grubo¶ci 5cm i pianki poliuretanowej do -25 stopni. Przygotujcie wcze¶niej szablony z tych płyt, ł±cz±c te płyty piank±. Te szablony maj± pasować na okna, drzwi, kratki wentylacyjne i uj¶cia kominowe. Ma być odstęp na wlanie planki podkładaj±c małe kawałki styropianu, na tych kawałkach ma się trzymać szablon płyt ze styropianu wcze¶niej poł±czonych piank±. Gdy wybuchnie w 2017 roku III Wojna ¦wiatowa to już te szablony przygotowujcie, schowajcie najlepiej pod szafę lub inne meble, aby ich nie zniszczyć. Fuga pianki musi mieć 3 cm grubo¶ci. Zalać 4 strony szablonu naokoło. Nie zapomnijcie o kratkach wentylacyjny i kominowych i też podłużcie kawałki styropianu i zalejcie naokoło. Informujcie o tym zabezpieczeniu wszystkich. Będzie to zabezpieczenie przed widokiem zewnętrznym, gazem truj±cym i też zimnem. Nikogo nie wpuszczajcie, nie rozmawiajcie z nikim, nawet gdyby¶cie usłyszeli głos z zewn±trz podobny do matki, brata, czy siostry, nie wpuszczajcie nikogo, to będzie szatan podszywaj±cy się pod nich. Przygotujcie ołtarz z krucyfiksem, zapalcie po¶więcon± ¶więcę, miejcie ich kilka, mieszkanie skopcie woda ¶więcon±. Cały czas módlcie się, zaopatrzcie się w wodę i żywno¶ć. Zadbajcie o zwierzęta. Tak samo uszczelnijcie u zwierz±t jak u siebie. Można wcze¶niej na stałe czę¶ciowo zabezpieczyć okna u zwierz±t, ażeby mniej było roboty. Kto tej rady nie posłucha zginie w oka mgnieniu. Będzie to dowodem, że przede wszystkim jest Bóg. Kto tego przesłania Pana Jezusa nie przekaże innym, odpowie za ¶mierć innych przed Panem Bogiem.
 
Przygotowujcie się na Ponowne Przyj¶cie Jezusa Chrystusa, to jest ten czas.
 
Niech wam Pan Bóg błogosławi!