14.02.2018 III wojną światową w sierpniu miała się rozpocząć apokalipsa.

Dlaczego tak się nie stało? Przecież na tę datę przez kilka lat dostawałem znaki od Pana Boga! Czy nasza modlitwa mogła odsunąć wydarzenia, które niebawem nastąpią. Zamieszczam niżej orędzie Matki Przenajświętszej i Jej Dziecięcia z 2012 roku przekazanemu wizjonerowi „Żywy Płomień”. Dotyczące przede wszystkim oddalenia III wojny światowej. Zachęcam was dokładnie prześledzić orędzia przekazywane przez Pana Boga i Matkę Bożą żywemu płomieniowi oraz moją stronę internetową. Przypomina, że pod datą 3.01.2018 zamieściłem orędzie Pana Boga Jezusa Chrystusa dotyczące pewnego człowieka. To jest dla was wskazówka aby ostrzegać swoje rodziny i innych. Przygotowujcie się już do tych wydarzeń. Błagajcie Pana Boga o litość. Uciekając się do Matki Przenajświętszej.

 

Z Panem Bogiem

 

Warszawa Jelonki, 25 marzec 2012r.             godz. 20:22           Przekaz nr  589

Proszę o znaki – znaki otrzymałem.

 

Matka Boża.

            Kochane, miłe Mojemu Niepokalanemu Sercu dziateczki, ufajcie Bogu i Mnie, waszej Niebiańskiej Mamie. Pragnę posłużyć się wami, jako narzędziami. Jesteście obecnie w centrum wojny duchowej i jesteście tymi, o których toczy się bój. Trwajcie mocni w wierze, nie poddając się wszelkiej ułudzie demona.

            Demon kusi i wabi serce każdego żyjącego człowieka. Nie musicie się lękać o nic, o ile kroczycie drogą sprawiedliwości i miłości oraz pokoju. Jednak wiele waszych serc otwiera się na powab działania demona, bo niestety, ale trudno jest wam rozpoznać działanie złego ducha. Potrafi on wejść w relacje człowieka z Bogiem i tak zmanipulować je, że człowiek, w tym i doktorzy Kościoła, nie rozpoznając jego złego działania, rozpoczynają pełnienie jego woli. Jest ona na początku ubrana w prawdę, podając dobre, prawdziwe informacje.

            Po pewnym czasie złe duchy stosują demoniczne znieczulenie oraz hipnozę i dopiero wtedy wprowadzają kłamstwo i złe działanie, wiodące człowieka do błędów. Człowiek poddany takim wpływom, ulega im i to niezależnie, czy jest prostym człowiekiem z natury, czy uczonym albo duchownym. Zwiedziony zaczyna kroczyć przestronną, szeroką drogą demona, myśląc, że czyni dobrze.

            Człowiek mający gorącą wiarę, taką, która płynie z wnętrza głębiny serca, posłucha zaraz tego, co mówi Bóg. Taki człowiek natychmiast rozpozna owoce demona i ukróca jego zapędy. Ci, co wiarę swoją opierają na rozumie, zaraz wpadają w liczne pułapki wielu złych duchów. Oni bez oporów realizują założenia schizmy Ariusza, niekontrolowani przez nikogo. Kapłani i biskupi z wiarą rozumową, chętnie realizują wszelkie wynaturzenia rozumu będące pomysłami z inspiracji demonów. Nie oznacza to, że wszystko co robią jest złe z natury, bo byłoby to nieprawdą.

            Żywy Płomieniu wytrzymaj, nie poddawaj się ciśnieniu oraz presji ludzi. Nie daj się tak łatwo wyprowadzać z równowagi demonowi i zamykaj swoje serce na jego głos, tak bardzo podobny do Bożego, a jednak inny. Nie pozwól sobie, aby cię mamił czymkolwiek. Nie czyń nic bez rozkazu Bożego. Pomogę ci przebyć czas twojego oczyszczenia.

            Bierz nadal pod uwagę słowa innych ludzi, bo i poprzez nich otrzymujesz dobre pouczenia, wraz ze słowami prawdy. Nigdy nie zamykaj się na prawdę oraz Boże kierowanie, a zawsze postąpisz do przodu rozwijając swojego ducha. Dokończ drogi którymi kroczysz, pozamykaj wszystko co cię obciąża i ciągnie w dół, bo jeśli tego nie uczynisz będziesz duchowo się uwsteczniać.

      Kochane dziatki, zgromadzone na modlitwie w tym wieczerniku „gołębniku”, z miłością słucham modlitw, jakie do Boga zanosicie i przyjmuję wasze ofiary, bo jako Pośredniczka Wszelkich Łask Bożych i Współodkupicielka biorę je i oczyszczam z grzesznych naleciałości, dodaję Moje Cnoty, Łaski i Zasługi i tak ubogacone przedstawiam przed Tronem Trójcy Świętej.

            Z upoważnienia Trójcy Świętej ponawiam dary i łaski, jakie otrzymaliście dawniej, na czele z Poczwórnymi Świetlistymi Różańcami. Błogosławię wam Moje dziateczki. +++

Teraz przemówi Mój Boski Syn, Najświętsze Dziecię Jezus.

 

Najświętsze Dziecię Jezus.

            Jam Jest Najświętsze Dziecię Jezus. Witaj drogi, Żywy Płomieniu. Pozwalam ci odczuwać Moją obecność i nie tylko teraz, lecz nawet codziennie. Pozwolę, abyś wiele poznał i zrozumiał, lecz proszę cię, abyś rozpoznawszy demona nie wpuszczał go do swojego umysłu. To od niego jest myśl o pragnieniu śmierci. Nie ulegaj zbyt łatwo jego wpływom. Zamknij umysł i zaprzestań myślenia, bo jedynie w ten sposób pokonasz go. Nie mając dostępu do myśli, będzie mieć do ciebie zablokowany dostęp.

          Dzięki modlitwie wielu gorących serc, Trójca Święta mogła oddalić rozpoczęcie III wojny światowej. Nie może być ona odwołana, lecz jeszcze można wyprosić złagodzenie jej skutków do minimum. Nie jest możliwe, aby się nie wypełniły Pisma, a zwłaszcza to co zawarte jest w Apokalipsie Św. Jana. Demony nie pozostawią was w spokoju, będą kusić i wabić do końca. Nauczcie się miłości, cierpliwości, wyrozumiałości, a zacznijcie od miłości do osób wam miłych, przyjaznych i rozszerzcie to o osoby wam niemiłe, nieprzyjazne, wręcz wrogo nastawione.

            Modlitwa w ich intencji ma dla Mnie wielkie znaczenie. Modląc się w intencji takiej osoby, możecie wyprosić o wiele szybciej jej nawrócenie i potrzebne łaski. Zawsze opierajcie się na Bożej Prawdzie, Bożej Nadziei i na Bożej Miłości. Pilnujcie swojego ducha oraz jego relacji w kontekście rozwoju oraz ulepszania swojej własnej duszy. Nie dopuszczajcie do głosu swoich słabości. Nie bójcie się stawać w obronie wiary i Bożej czci. Dawajcie swoje świadectwo innym, aby w ten sposób mogli nadal rozwijać swojego ducha i ubogacać go. Błogosławię wam. +++

Teraz przemówi Bóg Ojciec.

 

Warszawa Jelonki, 26 marzec 2012r.             godz. 10:46           Przekaz nr  590

Proszę o znaki – znaki otrzymałem.

 

Najświętsze Dziecię Jezus.

            Jam Jest Najświętsze Dziecię Jezus. Witaj drogi Żywy Płomieniu, pozwól, że i dzisiaj podyktuję ci tych kilka zdań. Tak bardzo pragnę waszej czystej, świętej miłości, miłości nieobłudnej, niewyrachowanej. Ja tak bardzo goreję z miłości do dusz, goreję do tego stopnia, że gotowy jestem dać się zamęczyć po raz drugi. Niestety, to nic by nie dało, byłoby pustym i jałowym, bez efektu końcowego, jaki chcę uzyskać. Nic więcej nie uzyskałbym, niż uzyskałem do tej pory. Przyśpieszę czas na tyle, aby mogły nastąpić wydarzenia zapowiadane w całym Piśmie Świętym, odnoszącym się do tego czasu.

            Bądź cierpliwy o biedny człowiecze, bo Ja działam inaczej niż ty. Już niedługo rozleje się ocean cierpienia po całej zamieszkałej ziemi. Trucizna i choroby, którą rozsiewa wielu złych  ludzi, obróci się przeciw nim samym. Syn zatracenia reżyseruje wiele wydarzeń, reżyseruje fakty jakie się mają wydarzyć na tyle, aby potoczyły się po jego myśli, aby uwiarygodniły jego osobę, dla całej zamieszkałej ziemi. Ma w planie tak pokierować wydarzeniami na ziemi, aby rozgorzała wojna w takich miejscach na ziemi, gdzie jej dawno, albo nigdy nie było.

            Wojna oraz konflikty zbrojne tak będą przez niego zaplanowane, aby zlikwidować jak największą liczbę ludzi po obu stronach konfliktu, a zwłaszcza jak najwięcej gojów i biedoty żydowskiej. Tak samo przebiegało wszystko podczas II wojny światowej.

            O Polacy! Oto wzmaga się ucisk zwykłego człowieka, od dawna zaplanowany przez masonerię. Oni chcą, aby przeciętny człowiek, nie miał za co się leczyć ani wyżywić. Wszystko jest zaplanowane w taki sposób, aby ludzie w desperacji masowo targali się na swoje własne życie. Masoneria tak wszystko organizuje i ustawia, aby zlikwidować jak najwięcej miejsc pracy, a ludzie sami zaczęli zachowywać się desperacko. Chcąc ratować swój byt, zgodzą się na wszystkie warunki, które się im podyktuje, łącznie z czipowaniem. Masoneria jako wróg Mojego kościoła, wtargnęła do jego wnętrza, rozpoczynając niszczenie go od środka. Degeneracja Mojego Kościoła spowodowana przez masonerię sięga już 89%. Kościół polski jest niszczony równie agresywnie. Niewielu biskupów chce realizować mój plan duszpasterski.

            Obecnie wcielany jest do realizacji destrukcyjny plan masonerii. Coraz więcej ludzi traci swoją wiarę, a biskupi milczą na sprawy i wydarzenia, o które powinni zabiegać i bronić ich. Demon utwierdza ich w przekonaniu, że są bezpieczni i nie do ruszenia z ich stanowisk, że mogą nadal realizować to co zaplanowali.

            Oto dopuszczę do całego Kościoła wielkie oczyszczenie, a  dokonać tego jest w stanie jedynie krew jego męczenników. Wobec wielkiej oziębłości większości członków Mojego Kościoła, zmuszony jestem dopuścić demona, aby rozpoczął jego wielkie prześladowanie. W narastających prześladowaniach znikną wszystkie katolickie   stacje radiowe i telewizyjne. Rozpoczną się wielkie, masowe ataki na ludzi wiary poprzez serię zamachów. 

            Rządzący będą uciskać wierzących na tyle, że ci zrzekną się swojej wiary, a ci co będą jej bronić, zmuszeni będą do działania w skrytości. Wobec takiego stanu i ataku, również w Polsce będą masowo zamykane kościoły, a z wielu zwłaszcza tych modernistycznych, urządzą klubokawiarnie i miejsca schadzek.

            Nie musi się  ziścić ten czarny scenariusz, ta ponura wizja aż w takim stopniu. Odwrócić to jeszcze może jedynie gorąca modlitwa serca i pokuta, oraz wynagrodzenie wielu, ale nade wszystko modlitwa kapłanów i biskupów. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam o moi kapłani i biskupi, że sam fakt, że jesteście nimi, nie da wam automatycznie wstępu do Nieba. Od was wymagać będę więcej niż od innych, albowiem o wiele więcej otrzymaliście od innych. Zmuszony jestem także na was opuścić Ramię Sprawiedliwego Gniewu Bożego. Jeżeli czynisz o kapłanie i biskupie nieprawość, wyrok może być tylko jeden, jezioro ognia i siarki na wieki.

            Dlaczego tak bardzo profanujecie Moje Święte Eucharystyczne Serce? To masoneria zatarła ślady historyczne faktów z pierwszych wieków Mojego Kościoła. Wmawiają ludowi, że Moje Święte Ciało było podawane inaczej, niż na klęcząco. Jest to kłamstwo spreparowane przez żydomasonerię. Bezczelnością demona było wprowadzenie do prawa kościelnego funkcji świeckich szafarzy Komunii Świętej. Dlaczego wprowadzacie tę opcję, mając do wyboru wprowadzenie stałych diakonów? Zanim będziecie starci z powierzchni ziemi, kładę przed wami możliwość wyboru. Oto kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Co wybierzecie?

            Możecie jeszcze uniknąć marnego swojego końca, ale musicie się w pełni nawrócić. Nie myśl o biedny człowiecze, że mówię na próżno. Słowo wypowiedziane przeze Mnie, posiada moc samo w sobie. Nie mogę zmienić wypowiedzianych Słów, gdyż Słowa Moje wypowiedziane posiadają wieczną moc sprawczą i wieczny skutek. Trzyma to w swoich ryzach Boża Sprawiedliwość.

            Pragnę, aby Moi biskupi przeprowadzili reformę Kościoła, lecz tak, jak Ja tego chcę, a nie jak to oni widzą. Pragnę zmiany liturgii. Życzę sobie likwidacji ołtarzy posoborowych, a co za tym idzie chcę, abyście się odwrócili do Mnie przodem. Chcę reformy Mszy Świętej polegającej na powrocie i kompilacji najważniejszych części z liturgii trydenckiej. Sama liturgia może być odprawiana w języku narodowym, lecz choć jedna Msza Święta w większych miastach powinna być w języku łacińskim.

            Chcę, aby każdy kapłan mógł egzorcyzmować, bo potrzeb jest na dzisiaj bardzo wiele w każdej parafii. Przywróćcie egzorcyzmy wszędzie tam, gdzie one były dawniej. Rozdawanie Komunii Świętej niechaj będzie wyłącznie przy balaskach nakrytych białym obrusem. Zbiorowe Msze Święte odprawiane na wolnym powietrzu, a zwłaszcza tam gdzie jest duża ilość ludzi, powinny być odprawiane z zachowaniem liturgicznym tak jak w kościele, a Komunia Święta wyłącznie na kolanach.

            To są Moje podstawowe wymogi przeznaczone dla moich kapłanów i biskupów. Gdy rozpoczniecie zmiany, Ja wstrzymam karzącą Rękę Bożej Sprawiedliwości, lecz nie usłucham, gdy ono się już rozpocznie na dobre. Jak wy teraz jesteście głusi na Moje wołanie, tak i Ja takim będę w czasie karania. Nie Ja będę was karał, lecz dopadnie was konsekwencja dokonanych przez was wyborów. Gdy pozwolę działać demonom, to będą działać w ramach tegoż pozwolenia w pełni destrukcyjnie.

            Żywy Płomieniu, twoje życie i działanie już zaplanowałem przed wiekami. Dam ci w tym czasie wiele miłych niespodzianek. Podejmij dobre decyzje w kwestiach, które się pojawią. Udzielę ci pomocy jakiej potrzebujesz poprzez ludzi dobrej woli. Ufaj i nie lękaj się, bo Ja Sam czuwam nad tobą.

            Oto teraz przytulam was do Mojego Małego Serduszka. Wszystkim czytającym i słuchającym te Słowa, błogosławię w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++ 

Ufajcie! Kocham was bardzo mocno!!!

 

źródło: https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2012-.-.htm