13.10.2022 Wrocław Czy Polskę ominie kara Boża?

Słowa Boga Ojca z dnia 7.09.2022 Żywy Płomień „JEŻELI WY POLACY SIĘ NIE OPAMIĘTACIE, NIE NAWRÓCICIE SIĘ, NIE ROZPOCZNIECIE DUCHOWEJ ODNOWY, JEŻELI NIE ZACZNIECIE SIĘ WŁAŚCIWIE MODLIĆ, POŚCIĆ, DAWAĆ SWOJE OFIARY, TO NADCHODZĄCY WIR WYDARZEŃ SPRAWI, ŻE Z TRZYDZIESTU OŚMIU MILIONÓW POLAKÓW, ZOSTANIE WAS TYLKO OSIEM MILIONÓW”.

Polsko czy zdążysz się obudzić? Jeszcze możesz uniknąć tak wielkiej kary Bożej jaka w tych świętych słowach po raz kolejny do nas wszystkich Polaków jest kierowana.

Polsko 31 lat byłaś ostrzegana przez Trójcę Świętą i Matkę Bożą poprzez proroka Żywy Płomień. Żaden kraj na świecie nie był tak ostrzegany, w tak różny sposób napominany przez Pana Boga, poprzez swoje sługi. Polsko Pan Bóg cię wywyższył, czy i jak za to Panu Bogu będziesz wdzięczna. 23 grudnia 2012 roku ukazała się moja strona w internecie, a już lutym 2013 roku wyjechałem na ulice Polski i Europy z polecenia Trójcy Świętej, ażeby powiadomić świat o nadchodzących Karze Bożej. Z megafonu o tym mówiłem, puszczałem pieśni Maryjne, ulotki przetłumaczone rozdawałem na ulicach Europy zostawiałem w kościołach, wrzucałem do skrzynek na listy. Spotykały mnie przykrości z tego powodu, policja całej Europy wyganiała mnie z miast, policjanci w Polsce wynajdowali przewinienia, ażeby mnie ukarać, ażebym opuścił miasto, dając mi mandat za mandatem. Z tego powodu, za punkty odebrano mi prawo jazdy. Półtorej roku jeździłem po Europie nie mając tego dokumentu. W Austrii poddano mój samochód przeglądowi technicznemu, ku zdziwieniu zdenerwowanych policjantów, którzy przez kilka godzin chcieli mnie złapać. Przegląd przeszedł, zatrzymali mi wtedy 400 € i wystawili mi pokwitowanie, nie wiem do tej pory za co mi te pieniądze zabrano. W Niemczech już nie miałem prawa jazdy. Gdy nawoływałem z megafonu do nawrócenia, policja niemiecka ukarała mnie 500 € za brak prawa jazdy. Musiałem od razu zapłacić. Policja zaś szwajcarska kazała mi wyjechać ze swojego kraju. Sprawdzała, czy jadę do granicy, wtedy już nie miałem prawa jazdy, ale mnie nie ukarali. W Paryżu byłem dwukrotnie cały miesiąc na ulicach rozdawałem ulotki.

O dziw, że tylko jeden incydent przytrafił mi się, przez ten miesiąc. Pewien młody muzułmanin krzyczał na mnie i pokazywał na ulotkę, za pewne chodziło mu, co ja napisałem o Mahomecie. W Paryżu wtedy chodziła mocno uzbrojona policja z powodów ataków terrorystycznych. Po małej przerwie pojechałem znów do Paryża powiedzieć prawdę, w meczecie muzułmańskim, kim naprawdę był Mahomet. Opisałem to we wcześniejszych artykułach. W styczniu 2017 roku, odzyskałem wolność z syryjskiego więzienia. Kiedy to zostałem przewieziony z Syrii, przez czeskich braci do Bejrutu, do polskiego konsulatu w Libanie. Chcę za to jeszcze raz podziękować. Rozmawiałem wtedy z pewnym ochroniarzem, który przyjechał z Polski, ażeby mnie bezpiecznie zawieźć do Polski, ze swoim kolegą. W tej rozmowie dowiedziałem się, że jak siedziałem w syryjskim więzieniu, odbyła się w Polsce w 2016 roku intronizacja Pana Boga Jezusa Chrystusa na króla Polski i wtedy pomyślałem, że spełniło się to, o czym tak wiele razy wspominałem w moich artykułach. Co mnie zdziwiło,że moje natchnienia, które dostawałem od Pana Boga, sięgały daty trochę dalszej, a przede wszystkim, że to odbędzie się dopiero w Polsce Chrystusowej. Niedawno znów się odbyła intronizacja w Świebodzinie. 20.11.2022 w Święto Pana Boga Jezusa Chrystusa, króla wszechświata, pewien ksiądz na kazaniu zadrwił z intronizacji i mówił też, drwiąc z płaszczy czerwonych, na których jest podobizna Pana Boga i powiedział, że Pan Bóg Jezus Chrystus został wyniesiony przez Swojego Ojca na króla całego wszechświata, dlatego nie potrzeba już tego robić. Kardynał Hlond zapewne podobnie też tak myślał i dlatego zlekceważył prośby Rozalii Celakówny, która przekazywała jemu polecenie Boże, ażeby przeprowadził intronizację Pana Boga Jezusa Chrystusa na króla Polski. Popełnił kardynalny błąd, bardzo przykry dla siebie w skutkach, za który musiał odpowiedzieć przez Panem Bogiem. Losy Polski byłyby inne. Tu chodzi o zaakceptowanie królowania Pana Boga w naszym kraju, poddanie się Jego panowaniu i ażeby naród polski żył na prawie Bożym, ażeby wszystko temu prawu było podporządkowane. Gdy wróciłem z Syrii, chodziłem o kulach po ulicach wrocławskich, opowiadałem w środkach komunikacji miejskiej, co mnie tam spotkało, wypowiadałem słowa, ażeby gromadzić żywność i wodę, nadciąga straszliwa pożoga, wojna, apokalipsa. Też te słowa mówiłem z megafonu na wrocławskich ulicach. Wielu było takich, co nie podobało się to, co ludziom mówię, robili ze mnie głupca, a tym się popisywali przy ludziach, nazywali mnie często fałszywym prorokiem i drwiąc wypowiadali kiedy ta apokalipsa, że już tyle lat o tym mówię. Nawet takie spotykały mnie przygody, że nawet o kulach musiałem się bronić. Gdy upadałem w kościołach, pod wpływem otrzymywanych łask, wiele razy ratownicy pogotowia zawozili mnie do szpitala psychiatrycznego na konsultację lekarskie i też wiele razy miało to miejsce w Częstochowie w sanktuarium Maryjnym. Nawet raz nie udzielono mi pomocy, gdy leżałem na posadce przed Najświętszym obrazem, czułem wtedy mocne drżenie mojego ciała. Usłyszałem wtedy głos ażeby nie udzielać mi pomocy, ponieważ ja to sobie wszystko wymyślam. Pewna Ukrainka dialektem rosyjskim krzyczała do ludzi, ażeby mi pomóc. Gdy rozmawiałem przed sanktuarium na Jasnej Górze, na ławce z pewnym człowiekiem, mówiłem mu co się dzieje na świecie, podszedł do mnie ochroniarz i zabronił mi mówić do tego człowieka. To wszystko, co ze mną ludzie robią, robiono ponad 2000 lat temu z naszym Panem Bogiem. Masoneria kościelna pod płaszczykiem pandemii, narzuciła duchowieństwu profanację Najświętszego Ciała Pana Boga. Jakim strasznie niebezpiecznym narzędziem dla wiernych jest duchowieństwo, które dopuszcza się tej straszliwej profanacji. Bracie, siostro chcę oznajmić, że do serca swojego przyjmujemy Najświętszą Trójcę Świętą z rąk niegodziwych ludzi, odrobinki Pana Boga spadają na ziemię, w inne miejsca, drepta się po Panu Bogu. Czy Matka Boża nie płacze Krwawymi Łzami co się robi z Przenajświętszym Ciałem Jej Boskiego Syna. Siostro, bracie czy sumienie ci pozwala bezczynnie się przyglądać temu jak poniewierana jest Najświętsza Trójca Święta! Ludzie, którzy przyjmują Pana Boga na kolanach, do ust godnie, a nie napominają duchowieństwo, swoich braci, sióstr, że źle robią, będą odpowiadać za tych ludzi przed Panem Bogiem, dlatego, że tym ludziom grozi niebezpieczeństwo za to czego się dopuszczają. Człowiek, który tak biernie się zachowuje, nie napomina bliźnich, zaciąga winę, popełnia grzech cudzy. Nie wyspowiadany taki grzech przez człowieka rodzi następny grzech, gdy przyjmuje się w tym grzechu Komunię Świętą. Ludzie modlą się o pokój? Śpiewane są suplikacje, czy modlitwy i błaganie do Pana Boga, może być wysłuchane gdy ludzie, duchowieństwo dopuszczają się tak strasznego czynu. Proszę się modlić o nawrócenie swoje, swojej rodziny, wszystkich ludzi i też duchowieństwa. Ta wojna, to dopust Boży „Im większa trwoga do Boga”. Ażeby ludzie się nawracali, budzili z hipnozy szatańskiej, a tym uchronili się od zagłady wiecznej piekła, ale my też mamy im w tym pomóc uczynkiem, słowem, modlitwą. Prośba do ludzi dobrej woli IDZIE NA POLSKĘ KARA BOŻA, A PRZEDE WSZYSTKIM ZA TO, ŻE NARÓD WYBRANY DOPUŚCIŁ DO TAK STRASZLIWEJ PROFANACJI TRÓJCY ŚWIĘTEJ, PRZEBIŁO TO NIEBIOSA, WOŁA TO O POMSTĘ DO NIEBA! RATUJMY SIEBIE, SWOICH BLISKICH, POLSKĘ. PROSZĘ O AKTYWNE NAPOMINANIE DUCHOWIEŃSTWA I WSPÓŁBRACI, AŻEBY ZAPRZESTALI TEJ STRASZLIWEJ PROFANACJI. TYM MOŻEMY ZŁAGODZIĆ SKUTKI OCZYSZCZENIA, URATOWAĆ MILIONY POLAKÓW. TEŻ PROSZĘ ORGANIZOWAĆ SIĘ, WYNAGRADZAĆ PANU BOGU, ZA TAK STRASZLIWĄ PROFANACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA, PRZEPRASZAĆ MATKĘ BOŻĄ, NASZĄ PRZECIEŻ ORĘDOWNICZKĘ, BŁAGAĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ O LITOŚĆ NAD NASZĄ OJCZYZNĄ. Już we wcześniejszych artykułach pisałem z polecenia Bożego, że Polska będzie ukarana – oczyszczona ze złych ludzi. Pisałem też o wizji św. Jana Pawła II, dotyczącej rzezi w Polsce, o bandach, które się potworzą z powodu braku żywności, pisałem ażeby zaopatrzyć się w broń. Teraz podaję dokładniejsze informacje ”Słowa Pana Boga Jezusa Chrystusa z dnia 14.10.2022 Żywy Płomień: SĄ SIŁY, KTÓRE, ZA WSZELKĄ CENĘ PCHAJĄ POLSKĘ PONOWNIE DO WOJNY, DO JEJ PONOWNEGO ZNISZCZENIA. SZATAN PONOWNIE CHCE RĘKOMA UKRAIŃCÓW DOKONAĆ Z WSZYSTKIMI POLAKAMI TEGO, CO SWOJEGO CZASU STAŁO SIĘ NA WOŁYNIU. CHCĘ WAS O KOCHANI RATOWAĆ, CHCĘ RATOWAĆ MOICH KAPŁANÓW, BISKUPÓW, ALE MI NA TO NIE POZWALACIE. JEŻELI NIC SIĘ NIE ZMIENI, TO POLEJE SIĘ WIELE POLSKIEJ KRWI. POLACY BĘDĄ MORDOWANI Z WIELKĄ FURIĄ I NIENAWIŚCIĄ. TAK DUŻO CZASU WOŁAŁA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA, ALE NIEWIELU POSŁUCHAŁO”

Matka Boża przygotowuje świat na Powtórne Przyjście Swojego Syna. Otrzymała potężną moc od Trójcy Świętej, ażeby najdokładniej, najskuteczniej wypełnić swoją Świętą misję. Wcześniej w swoich artykułach opisywałem ludzi którzy po raz kolejny są tu na ziemi (wcielenie) Matka Boża przede wszystkim nimi się posłuży. Opisałem też wcześniej, że Henoch i Eliasz z polecenia Bożego przekażą prezydentowi, co ma uczynić, ażeby ratować Polskę od całkowitej zagłady. Dlatego wojsko polskie z polecenia prezydenta skupi się na małej powierzchni Polski. Za nim te słowa miałem napisać, dostałem znak od Pana Boga Ducha Świętego „GDY POLSKA BĘDZIE W NIEBEZPIECZEŃSTWIE MATKA BOŻA DA ROZKAZ ELIASZOWI, AŻEBY PRZEJĄŁ DOWÓDZTWO NAD POLSKIM WOJSKIEM”. Pisałem też o nieudolności polityków, jak dojdzie do trzeciej wojny światowej, że ludzie Pana Boga będą zmuszani przejąć władzę i poprowadzić już Polskę Chrystusową, pisałem też o początkach jej granic. Słowa Pana Boga Jezusa z dnia 25.10.2022 Żywy Płomień „NIESTETY SZATAN KRÓLUJE W POLITYCE, JA CHCĘ ABY TĘ SFERĘ OGARNIĘCI LUDZIE BOGA I LUDZIE MODLITWY. NIE CHCĘ NISZCZENIA POLSKI, ALE O ILE SIĘ NIE ZMIENI, TO I W POLSCE POLEJE SIĘ KREW. KAŻDY, KTO GRZESZY NIECHAJ SIĘ NAWRÓCI.” Od ponad pół roku w środkach komunikacji miejskiej we Wrocławiu wypowiadam z polecenia Trójcy Świętej słowa „Szczęść Boże, proszę dla swojego bezpieczeństwa gromadzić żywność i wodę. Niebo poprzez wizjonerów ostrzega nas o nadchodzącym potężnym konflikcie nuklearnym. Proszę modlić się za siebie, rodzinę, Polskę od nawrócenia naszego będzie zależało ilu nas zostanie”. Mówię ludziom też co się dzieje na świecie, o zaplanowanej eksterminacji ludzkości, o nowym porządku świata. Od wypuszczenia przez ludzi szatana zarazy, po to ażeby wszystkich ludzi zaszczepić, rozpoczął się plan Lucyfera. Szatańskie stowarzyszenie globalistów, masonów, iluminatów pomagają szatanowi doprowadzić całą ludzkość do zagłady, a przede wszystkim zagłady wiecznej piekła.

Poprzez Antychrysta wydawane są rozkazy najwyżej postawionym politykom na świecie, którzy są członkami tych diabelskich stowarzyszeń. Ta wojna po to sztucznie została wywołana, ażeby tym rozpętać zło, ażeby tym doszło do globalnej zapaści gospodarki światowej, a tym do III wojny światowej. Politycy dobrze wiedzą, co się dzieje i co się niebawem stanie. To są ostatnie chwile, ażeby się do tego wszystkiego przygotować, zadbać o swoje i swojej rodziny bezpieczeństwo. Nadchodzą takie czasy, że każdy będzie dbał o siebie, ażeby przeżyć, ja to odradzam, trzeba się z innymi wtedy dzielić, ale najpierw rodzina. To jest ostatnia chwila, ażeby się obudzić. Zróbcie naprawdę przygotowania, a przede wszystkim proszę zerwać całkowicie z grzechem, przylgnąć do Pana Boga i Matki Bożej. Od 2018 r. z polecenia Bożego zacząłem opisywać kim jest biskup Bergoglio, papież Franciszek. Słowa Boga Ojca z dnia 7.09.2022 Żywy Płomień „NIEBAWEM TEN, KTÓRY DZIŚ PEŁNI ROLĘ PAPIEŻA, OGŁOSI PRZYŁĄCZENIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DO NOWEJ WIARY, KTÓRA BĘDZIE POŁĄCZENIEM WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, ŻYDOWSKIEJ I ISLAMU, MA SIĘ NAZYWAĆ CHRYSLAM, TYM SAMYM ODDA KOŚCIÓŁ W POLSCE W SZPONY SZATANA. DO WALKI O POLSKĘ STANIE MARYJA, ONA NIE POZWOLI ZNISZCZYĆ POLSKI, BO JESTEŚCIE JEJ KRÓLESTWEM. TO OD WAS KOCHANI, OD WSZYSTKICH POLAKÓW ZALEŻY, CZY ZGINIE WAS 2/3, CZY O WIELE, WIELE MNIEJ.” Biskup Bergoglio po to będzie łączył te wiary, ażeby zrobić drogę swojemu następcy Antychrystowi, który zasiądzie na jego miejscu w Watykanie. Na dobre wtedy się zacznie sprowadzanie przez Antychrysta ludzi do ognia i siarki zagłady wiecznej piekła. Przestrzegam, odradzam ludziom na całym świecie, ażeby w żadnym wypadku nie uczestniczyć w tym szatańskim przedstawieniu po połączeniu przez biskupa Bergoglio tych wiar. Wtedy już trzeba zejść do katakumb. Opisałem we wcześniejszych artykułach jak ten człowiek, biskup Bergoglio promował, ażeby ludzie się szczepili. Słowa Boga Ojca z dnia 7.09.2022 Żywy Płomień „KAŻDY KTO SIĘ zaszczepi, a zdoła przeżyć, szybko się zgodzi na przyjęcie biblijnego znamienia bestii, chipa RFID. W szczepionce chipy i nano-chipy spowodują w waszym ciele na tyle poważne zmiany genetyczne, że pełną kontrolę nad takimi osobami przejmą demony. Chce przeprosić, że w artykułach, a przede wszystkim ostatnim nazwałem te szczepionki, które dotychczas ludzie aplikowali RFID. To jeszcze nie była ta szczepionka. Nie wolno się wcale szczepić w żadnym wypadku. Nie wolno też wpadać w rozpacz, tym którzy się zaszczepili, słowa Boga Ojca z dnia 15 lipca 2021 r. Żywy Płomień.” „POLACY, MÓDLCIE SIĘ I PROŚCIE TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ I MARYJĘ O NIEZBĘDNĄ POMOC, O ZMIŁOWANIE NAD WAMI, BO ŹLI LUDZIE ZA WAS PODEJMUJĄ DECYZJE, O WASZEJ EKSTERMINACJI, A WIELU Z WAS DOBROWOLNIE PRZYJMUJE ZASTRZYKI ŚMIERCI, KTÓRE DZIAŁAJĄ Z OPÓŹNIENIEM. CI, KTÓRZY JE PRZYJĘLI, A TERAZ TEGO ŻAŁUJĄ, TERAZ NIECH POKUTUJĄ, NIECH SIĘ MODLĄ, POSZCZĄ, BO CHOĆ NIE URATUJĄ ŻYCIA CIAŁA, TO MOGĄ URATOWAĆ SWOJĄ WIECZNOŚĆ.” Słowa Pana Boga Jezusa Chrystusa 14.10.2022 r Żywy Płomień „POLACY CZEKAM NA WAS I WASZE MODLITWY, POSTY, EKSPIACJE, CZY SIĘ DOCZEKAM. TYLKO OD WAS SAMYCH ZALEŻY, JAK DŁUGO POTRWA JESZCZE WASZE OCZYSZCZENIE. JA CHCĘ WASZEJ CHWAŁY, CHCĘ DAĆ WAM DUŻO, CHCĘ POSTAWIĆ WAS NA CZELE NARODÓW, CHCĘ ABY NIEDŁUGO ZAKOŃCZYŁA SIĘ WASZA GEHENNA, WASZE NARODOWE CIERPIENIE.” Z Panem Bogiem