13 stycznia 2015 Grupy które robi± zgromadzenia w domach, tam wkrada się zły?

Opiszę wam co spotkało nie niedawno. Zaproszony byłem przez pewn± osobę z Krakowa do pewnej grupy. Ta grupa zaprosiła mnie na czuwanie nocne w domu. Dlaczego nie w ko¶ciele zdumiłem się. Szybko wyszedłem z tego pomieszczenia - dlaczego?

Osoby, które uważaj± się za stygmatyczne, że przez nich mówi Pan Bóg, że maj± ukryte stygmaty s± to osoby kierowane przez złego. Jeżeli taka osoba mówi o Panu Bogu dobrze, a o Papieżu Franciszku, że on pochodzi od złego i jeszcze wiele innych rzeczy, nie może to pochodzić od Pana Boga. Zwróciłem tej pani uwagę i wiele innych. 

Takich stygmatycznych może być setki i przestrzegam przed takimi osobami. Zaproponujcie takiej pani ażeby poddała się egzorcyzmowi lub zapro¶cie nie powiadamiaj±c jej księdza egzorcystę ta takie spotkanie - dostaniecie odpowiedĽ.

Takie grupy musi prowadzić duchowny, a nie podawaj±ca się za stygmatkę. Zło dokonuje swojego dzieła, ta grupa była z Krakowa, a jeĽdzi chyba po całej Polsce - zatrzymala się we Wrocławiu.

Bierzesz na siebie odpowiedzialno¶ć i za innych przestrzegłem takie osoby, które s± nie¶wiadome tego co robi±, a te osoby co j± słuchaj±, jeżeli stwierdz± że nie poddaje się temu egzorcyzmowi niech odejd± z takich grup natychmiast. 

Tak też może być w większych grupach - nie¶wiadomych co robi± np. najeżdzaj±c na ko¶ciół katolicki. Zapytałem się o ich stan dusz, tych stygmatyczek, które prowadz± grupy. Były one z Lubinia, z Wyszkowa i z Krakowa. Ich dusze poszły by w straszne miejsce gdyby teraz umarły.

Jakie zło jest przebiegłe!

Z Panem Bogiem!