12 stycznia 2015 Co mi daje poznać Pan Mój Jezus Chrystus

Będzie nas dwóch? Kto będzie tym drugim. Nas będziecie się słuchać. Gdy odejdę niedługo do Pana moja misja dopiero się zacznie tu na ziemi. Pan Jezus daje mi poznać, że co¶ dużego mam do zrobienia w tych ostatnich czasach. A po to będę tu, aby¶cie nie uczynili z kim¶ to co ze mn± czynicie. Trwoga was ogarnie, ponieważ nie będę już z tego ¶wiata.

To ja z nim będę wam w tym wszystkim pomagać, doradzać i was chronić przez Mojego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha ¦więtego. 

Bardzo poznałem potęgę Pana Mojego Jezusa Chrystusa. Upadam przed majestatem Boga Ojca i Jego Synem, Duchem ¦więtym i Naj¶więtsz± z Przenaj¶więtszych przechodz± mnie teraz, nazwę dreszczę.

Ta wielka miło¶ć, która tak nas kocha, która za nas tak straszliwie skonała. Jest niekochana. Nikt tak Cię nie będzie kochał jak Pan Bóg, który jest tak± ¦więto¶ci±.

To czym jest najmniejszy grzech przeciwko Panu Bogu? Nie mamy pojęcia. A jakby¶my mieli, to całe życie tak krótkie, by¶my oddali Panu Bogu. Jakby¶my chcieli się dowiedzieć, kim jest Pan Bóg, nasza dusza nie¶miertelna, rozpadła by się na tak drobne kawałki nieznane fizyce. Czy ja mam inn± duszę od was? Nie, tak± sam±.

Byłem strasznym grzesznikiem - teraz mniejszym, dlatego wiem jak jest z wami. Pan mnie wyci±gn±ł z tego grzechu, teraz i was wyci±gnie. Ja dostałem szansę i wy też dostaniecie. Nie zaprzepa¶cie tego tego. W lepszych czasach nie mogli¶my się urodzić. 

Chwalmy Pana

Z Panem Bogiem