Filmy

Jestem tylko narzędziem Pana Jezusa Chrystusa, pragnieniem moim jest Go co raz bardziej kochać. To co tutaj wszystko wydaje mi się ulotne, jak ten przemijaj±cy czas. Chcę Wam tylko pomóc, odkryłem Wam duszę swoj±, a żeby¶cie zrozumieli i u¶wiadomili sobie, że to s± ostatnie już lata.
Dostali¶cie ¶wiadectwo. Jeste¶my odpowiedzialni za innych, będziemy z tego rozliczani przed Bogiem, a zwłaszcza księża. Czy warto już zabiegać o cokolwiek tutaj. Bo to może być już jutro.
 
Orędzie Pana Jezusa - Odezwa Do Chrze¶cijan i do innych wynań.
Jak się modlić, pierwsze znaki, przyrzekłem czysto¶ć Bogu do końca życia

Opowiedziałem siostrze Bonifacego o wszystkim, księża nie chcieli mnie na stałe spowiadać. Przebaczyłem wszystkim i po tym przemawia do mojej duszy Pan Jezus. Ksi±dz każe mi wszystko zapisywać i poszukać sobie księdza zakonnika.

26 maja pierwszy raz straciłem przytomno¶ć na dzień matki. Zacz±łem tracić przytomno¶ć w ko¶ciołach.
Ksi±dz, który mnie nie spowiada, wysyła mnie do egzorcysty i dlaczego ja padam w ko¶ciele, czy jestem niedożywiony.
Ksi±dz egzorcysta mnie spowiadai zaprasza na msze uzdrawiaj±ce, na których straciłem dwa razy przytomno¶ć - gratuluje mi.

Trzy straty przytomno¶ci na mszach Matki Bożej Fatimskiej - s± to przepowiednie nadchodz±cej niedługo apokalipsy. Ksi±dz Jan Krucina powiedział mi że to było zesłanie Ducha ¦więtego jak na apostołów. Kontakt z duszami czy¶ciowymi i wyczuwanie umarłych.

Zacz±łem bardzo mocno odczuwać Pana Jezusa przed orędziem, gdy go przyj±łem, dwa razy straciłem przytomno¶ć.
Wszystkie wydaje mi się takie ¶mieszne i syzyfowe. Moje wizje, na pocz±tku, gdy się to wszystko zaczynało odczuwałem mocne kuszenie, a wręcz osaczenie mnie przez Szatana.