Apokalipsa Iskra - film 3

26 maja pierwszy raz straciłem przytomno¶ć na dzień matki. Zacz±łem tracić przytomno¶ć w ko¶ciołach.
Ksi±dz, który mnie nie spowiada, wysyła mnie do egzorcysty i dlaczego ja padam w ko¶ciele, czy jestem niedożywiony.
Ksi±dz egzorcysta mnie spowiadai zaprasza na msze uzdrawiaj±ce, na których straciłem dwa razy przytomno¶ć - gratuluje mi.