Apokalipsa Iskra - film 5

Zacz±łem bardzo mocno odczuwać Pana Jezusa przed orędziem, gdy go przyj±łem, dwa razy straciłem przytomno¶ć.
Wszystkie wydaje mi się takie ¶mieszne i syzyfowe. Moje wizje, na pocz±tku, gdy się to wszystko zaczynało odczuwałem mocne kuszenie, a wręcz osaczenie mnie przez Szatana.