Apokalipsa Iskra - film 4

Trzy straty przytomno¶ci na mszach Matki Bożej Fatimskiej - s± to przepowiednie nadchodz±cej niedługo apokalipsy. Ksi±dz Jan Krucina powiedział mi że to było zesłanie Ducha ¦więtego jak na apostołów. Kontakt z duszami czy¶ciowymi i wyczuwanie umarłych.