O mnie

9 listopada 2012, w godzinach 5:00-8:00, gdy rozważałem mękę pańsk± i odmawiałem koronki, usłyszałem głos w duszy.

Przygotuj ¦wiat na ponowne Moje przyj¶cie.

Zamkn±łem oczy i ujrzałem duży, ¶wietlisty krzyż i powiedziałem:
Panie czy ja mam być t± iskr±? - przeszyły mnie mocne ciarki.

 

  1. Zacz±łem tracić przytomno¶ć w ko¶ciołach.
  2. Ksi±dz który mnie nie spowiadał, wysyła mnie do egzorcysty.
  3. Ksi±dz egzorcysta mi gratuluje.
  4. Czuję promienie Boga.
  5. Gdy przyjmuje ciało Chrystusa odczuwam fizycznie.
  6. Gdy opowiadałem księdzu, który jest moim spowiednikiem, co się stało w ko¶ciele u Karmelitów, przy ulicy Ołbińskiej, powiedział mi, że st±pił na mnie Duch ¦więty, jak na apostołów.
  7. 3 razy straciłem przytomno¶ć na Matki Bożej Fatimskiej - s± to przepowiednie zbliżaj±cej się apokalipsy.

?Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca Swego
razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu
według jego postępowania, zacznie się s±d ostateczny?

Polish