Ulotkę, któr± dostan± księża i parafianie

26.08.2014 - Jezu Ty¶ Jest Drog±, Prawd± i Życiem.

Do wiadomo¶ci ludzi, a przede wszystkim dla księży, biskupów i kardynałów.
 
Matka Boża przestrzega przed III Wojn± ¦wiatow± i strasznym głodem i wzywa do Ewangelizacji.
Mamy wyj¶ć na ulicę głosić Słowo Boże, mówić o Panu Bogu wszędzie przy najmniejszej okazji w domu, na ulicy, w sklepie itd. Wiara bez uczynków jest martw± wiar±.
 
Jeżdżę już 19 miesi±c. Niektórzy z was slusz± jak mówię z gło¶ników, a niektórzy nie chc± słyszeć o karze jak± Pan Bóg zsyła na grzeszn± ludzko¶ć. S± to czasy apokaliptyczne, wzywam księży, cały ko¶ciół aby robił już przygotowywania do tych wydarzeń. Dlaczego jeżdżę i otym mówię? Dostali¶cie tyle znaków, że powinni¶cie zrozumieć! Więcej znajdziecie na mojej stronie internetowej www.apokalipsa-iskra.pl
 
Opiszę trochę o sobie. Po stracie firmy, strasznej rozpaczy i gehennie nawracam się i wołam do Pana Boga ?Boże ratuj mnie?. Zaczynam chodzić po ko¶ciołach i godzinami modlić się. Wybaczam wszystkim. Zaczynam dostawać znaki i wizje. Przed naj¶więtszym sakramentem, gdy odmawiam koronkę i rozważam mękę Pańsk±. słabnę i odzywa się do mnie Pan Jezus. Powtarzało się to wiele razy. 26 maja 2012 roku tracę pierwszy raz przytomno¶ć w Ko¶ciele pod wezwaniem Naj¶więtszej Marii Panny. Zaczynam często tracić przytomno¶ci, słabn±ć, odczuwać Promienie Boże, przed Naj¶więtszym Sakramentem, figurkami, obrazami ¶więtymi. Od kilku miesięcy odczuwam siłę, która tak działa, że wywołuje we mnie płacz. To jest tak mocne, że zaczyna mn± trz±¶ć i wtedy mocno płaczę. Lec± mi ciurkiem łzy. Bardzo często mi się to zdarza na mszy ¶więtej. A najczę¶ciej gdy przyjmuję Pana Boga.
 
¦więta Faustyna pisze: Gdy się modliłam za Polskę usłyszałam głos. Polskę, jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższe j± w potędzę i ¶więto¶ci. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje ¶wiat na moje ponowne przyj¶cie (słowa Pana Jezusa).
9 listopada 2012 roku, w godzinach od 5 do 8 rano, gdy odmawiałem koronkę i rozważałem mękę Pańsk±, odzywa się do mnie Pan Jezus i mówi słowa: ?Przygotuj ¶wiat na moje ponowne przyj¶cie?. Zamykam oczy i ukazuje mi się bardzo jasny, duży, ¶wietlisty krzyż, mówię Panie, czy ja mam być t± iskr± - przeszywaj± mnie mocne ciarki. Zlekceważono ostrzeżenia Matki Bożej, schowano do sejfu Trzeci± Tajemnicę Fatimsk±. Teraz czynicie podobnie. Dlaczego: zbieracie ulotki z ko¶ciołów, gdy przestrzegam księdza, pyta się mnie czy mam na to wszystko pozwolenie od biskupa itd.
 
A czy jakbym był księdzem zakonnikiem, pozwolono by mi na to co robię? To co robię każdy
 
z was po tygodniu miałby już dosyć. Dlaczego ja jeżdżę. Trzeba mieć pozwolenie od Pana Jezusa i siłę od Ducha ¦więtego. Każdy głęboko wierz±cy katolik na to by sobie nie pozwolił, bo wiedziałby że pójdzie za to na potępienie - jakby mówił herezje - nieprawdę.
 
Zainteresujecie się już wtedy, gdy zacznie brakować żywno¶ci, jak rodziny z głodnymi dziećmi przyjd± w 2017, gdy wybuchnie konflikt nuklearny. Pieni±dze strac± całkowicie na warto¶ci, polikwiduj± się sklepy, wszystko przestanie istnieć. Zapanuje potworny chaos. Zapytaj± się Was, czy możemy wstrzepić sobie czip, bo umieramy z głodu (ten czip antychrysta będzie upoważniał do zakupy kromki chleba w wyznaczonych punktach, to oddanie się dobrowolne i całkowite lucyferowi, z pełn± odpowiedzialno¶ci± - co doprowadzi tych ludzi w ogień wieczny). Będziecie za to odpowiadać.
 
Mówicie sobie, żyjemy przecież w XXI wieku. Nie róbcie sobie z XXI wieku i z tej sekundy życia wieczno¶ci. Chcę wytłumaczyć. Wieczno¶ć jest tam, ciało umiera, dusza żyje wiecznie. Tam dostajesz nowe ciało, odczucia s± takie same fizyczne i psychiczne jak tu na ziemi. Prowadzicie owczarnię Pana Jezusa, jeszcze raz powtarzam: Macie za to straszn± odpowiedzialno¶ć. Dlatego nikt z Was się nie wymówi, że o tym co ja piszę nie wiedział. Jeżeli nie przekażesz to innemu księdzu koledze nawet który będzie za granic± - za niego będziesz odpowiadał i tysi±ce jego parafian. Piszę tak, aby parafianie w pewnym czasie spytali się Was dlaczego? Co było tego powodem że nie poinformowali¶cie nas o nadchodz±cej apokalipsie. Dlaczego nie doszło jeszcze do intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Z episkopatem i rz±dem, wiecie co nam grozi - zagłada przez takich paru kardynałów. Dlaczego na ¶wi±tyni w Salsburgu-Nord w Austrii znajduj± się figury masońskie. Łeb lwa koronowany, a z boku ¶wi±tyni łby kozła. Dlaczego ze ¶wi±tyni w Weronie, we Włoszech zrobiono restauracje? Dlaczego i kto wymy¶lił, ażeby Pana Boga przyjmować na stoj±co, też do ręki. Czy teraz mam też i¶ć do biskupa o pozwolenie na to co robię. Jeszcze raz piszę, pozwolonie dostałem od swojego Pana Jezusa Chrystusa, który mi potwierdza codziennie w komunii ¶więtej swoj± obecno¶ci±, czuję Boga! Ażeby¶cie wiedzieli jak ja go kocham. Jak trzyletnie dziecko.
 
Do księży, biskupów i kardynałów: miliony dzieci w Europie niedługo będ± konać z głodu, Matka Boża wzywa, aby¶cie już w 2015 roku robili zapasy zboża, różnego rodzaju nasion, warzyw. Zakupowali hodowlane zwierzęta też do klasztorów. Namawiać rolników, aby zwiększyli uprawy i hodowle i namawiali tych, którzy polikwidowali gospodarstwa, aby w jakim¶ stopniu wznowili to. Wyczuwam straszliwy głód, taka pani powiedziała mi że wyczuwa te czasy, że będzie tak, że ludzie ludzi będ± zjadać z głodu. Cały dzień o tym my¶lałem. Miałem kamień na duszy. Co robicie, dla ciała jest już Syzyfem, wszystko stracicie co ja wcze¶niej i błagam: zróbcie to co ja - NAWRACAJCIE SIĘ.
 
Po¶więcaj już cały czas Panu Bogu, z miło¶ci±. Z tego będziesz rozliczany gdy staniesz na s±dzie Bożym. Ile dasz tu czasu i miło¶ci, tyle będziesz musiał oddać w czy¶ćcu - a tam męczysz się strasznie.Jak jeste¶ nieszczę¶liwy, bo nie kochasz Pana Boga.
 
Wiem co kiedy¶ było i wiem co jest teraz. Cał± wieczno¶ć mam na to i to będzie za mało, mój kochany Panie Boże Ojcze, Boże - Synu Pana Boga i Boże Duchu ¦więty, Mateńko Boża. To co nadchodzi to wielka łaska dla naszego pokolenia od Pana Boga, Pan Bóg tym ratuje nas przed strasznymi cierpieniami, czy¶ćcowymi i piekielnymi. To co by nas spotkało po ¶mierci. Módlmy się już za tych co poumierali. Oddawajcie intencje mszy ¶więtej, jedna msza ¶więta przeżyta w ¶więto¶ci i przyjęciem Pana Boga to tak jak by¶ godzinami uwielbiaj±co modliła się całe życie. Gdy wybuchnie konflikt nuklearny, ko¶cioły będ± pełne ludzi, bo zrozumiej±, że to jest pocz±tek końca. Zaopatrzcie się księż± w wino mszalne już i miliony hostii, a zwłaszcza Częstochowa.
Pan Bóg wiedział o tym wszystkim przed stworzeniem ¶wiata. Co Pan Bóg chce to będzie. Kochajmy Pana Boga że dał nam życie. A co nam chce dać tam w niebie?
 
Jeszcze raz napiszę: do was do księży przyjd± całe rodziny, bardzo głodne i będ± się pytać co mamy dalej robić. Gdy będziesz my¶lał o sobie, a nie nawracał i napominał innych, którzy odeszli od Pana Boga, będzie za to odpowiadał przed Panem Bogiem.