Dlaczego płaczę na Mszach ¦więtych

14.09.2014 Wrocław

Ostrzegam, napominam, narzucam się wam dosłownie, aby¶cie zrozumieli już teraz. Powtarzam Pan Bóg nie będzie się każdemu z was pokazywać.

Ze mnie możecie drwić. Dzisiaj w nocy obudziłem się i nie mogłem zasn±ć. Bardzo rzadko mi się to zdarza i dostałem natchnienia. Natchnienie to odebrałem jakbym miał to mówić przez gło¶niki samochodu, którym jeżdżę, a brzmi to natchnienie tak: "Przemawiam do was z polecenia naszego Pana Boga Jezusa Chrystusa. Lekceważ±c moje napomnienia czynicie to z naszym Panem Bogiem i Jego Matk± zsyłaj±c na siebie i swoje dzieci sprawiedliwo¶ć tu i tam". Dotyczy to Polski, a w szczególno¶ci miasta Wrocław. Mam natchnienie abym opu¶cił to miasto, wyczuwam że co¶ strasznego w tym miejscu będzie się działo. Ludzie udaj±cy ¶więtych, panie w chustach które przychodz± do Ko¶cioła - od nich dostałem najwięcej przykro¶ci. A od kogo dostał nasz Pan Bóg Jezus Chrystus najwięcej przykro¶ci?

Dostaniecie teraz czas do nawrócenia się. Za czasów Noego nie dostali ludzie. Będzie to pierwszy znak w 2017 roku dla ¶wiata od Pana Boga. Ja nie potrzebuje m±dro¶ci, bo jest obłudna. Jeżeli chce co¶ wiedzieć, Pan Bóg - Duch ¦więty j± mi potwierdza. Tak rozmawiam z Panem Bogiem, wiem co mam wiedzieć i wiedzieć co mam nie wiedzieć. Przez Was też mówi Pan Bóg - Duch ¦więty, tylko trzeba wiedzieć i wyczuwać dane słowa, które wypowiadaj± księża i ludzie z którymi rozmawiacie. Trzeba rozróżniać to co dobre i rozróżniać to co złe.

Często piszę i mówię Wam o dacie rozpoczęcia się pocz±tku końca. Dlatego aby wam utkwiło w pamięci i ażeby¶cie mówili to tysi±com ludzi teraz. A zwłaszcza o chipie antychrysta i o trzech dniach ciemno¶ci. Przygotowujcie się już duchowo na to wszystko, jak ja się cieszę że Pan Nasz niedługo przyjdzie w chwale Boga Ojca Swego z aniołami. Dokładn± datę wybuchu wojny to jest miesi±c, dostaniecie w 2017 roku od wizjonerów z Medjugorie. Gdy przypisuję na czysto, na stronę internetow± przechodz± mnie po raz drugi ciarki - gdy napisałem o tym miejscu Medjugorie.

Wyczuwam straszny głód, po raz kolejny przypominam ¶ci±gajcie rodziny z zagranicy. Wcze¶niej się zabezpieczaj±c. Dzielcie się wszystkim, bo bez miłosierdzia dla bliĽniego nie przeżyjecie katastrofy - słowa Matki Boga. Zrozumiecie to wszystko niedługo. Ale ja już teraz Wam piszę Polska będzie wielkim zakonem, oddaj±c± chwałę Najwyższemu Panu Bogu w Trójcy Przenaj¶więtszej. Stworzymy Państwo na Prawach Bożych, aby inni widzieli i wiedzieli, że to wszystko zapewnia nam Pan Bóg. Wszystko będzie jak Pan Bóg chce, nie wrócimy do ¶redniowiecza, tylko do pierwszych chrze¶cijan. Pan Bóg wyleje takie łaski na was, że dostaniecie siłę do wszystkiego - tak±, jak± dostałem ja. A może więcej. Każdy dostanie od Pana Boga łaski, od Jego zdolno¶ci i talentu - aby bardziej służyła bliĽniemu. Pan Bóg Jezus Chrystus mi was wybiera, nie ja sobie. Jeżeli staram się zrobić co¶ na własn± rękę, to mi się to nie udaje. Zaczynam wszystko rozumieć. Przypominam po raz kolejny o odpowiedzialno¶ci za parafian i inne parafie powiadamiaj±c kolegę innego księdza, nawet gdyby był w Afryce i ludzi, aby wzieli się do pracy. Obudzili się: nie sam± modlitw±, bez uczynku nie osi±gniesz tego o czym my¶lisz. Nie my¶l±c o drugim niewierz±cym w istnienie Pana Boga, ty za niego odpowiadasz. Masz napominać do skutku. I za te osoby się modlić, które odrzuciły Twoje tak częste napominanie. Pan Bóg powiedział: "Że nie ten wejdzie do Królestwa Mojego, który będzie mówić Panie, Panie, lecz ten kto będzie wypełniał wolę Mego Ojca".

W miesi±cu sierpniu i wrze¶niu, bardzo często tracę przytomno¶ć i słabnę upadaj±c. Najczę¶ciej, gdy ¶piewane s± pie¶ni. Zalany jestem wtedy łzami. Dlatego że jestem znów w Polsce? W Europie raz tylko w DreĽnie straciłem przytomno¶ć, wyczułem że płacz był mocniejszy, na mszach aniżeli w Polsce. Czy to Matka Boga chce mi dać znak co nadchodzi, przecież jest oblubienic± Ducha ¦więtego, a Pana Boga działania tak bardzo wyczuwam.

Ratujcie wasze dusze, rodziny, waszych bliĽnich. Przygotowujcie się już do tych wydarzeń. Piszę wam z polecenia mojego Pana Boga Jezusa Chrystusa, Ducha ¦więtego i Matki Boga.

Z Panem Bogiem!