Dlaczego księża będ± w niebezpieczeństwie?

5 maja 2014
 
Piszę aby was przestrzec aby¶cie przygotowali parafian. Przerwałem różaniec bo nie mogłem się skupić. Nie daje mi to spokoju. I siedzi jak kamień na duszy. Chodzi o głód. Ten kamień ugniatał by mnie już jaki¶ czas jakbym wam podał zł± datę rozpoczęcia apokalipsy. Jeżdżę po Polsce już 15 miesi±c i mówię wam o karze Bożej. O interwencji Pana Boga w ten ¶wiat. Kiedy¶ podeszła do mnie pewna kobieta, nie pamiętam w jakiej miejscowo¶ci. Powiedziała że wyczuwa te czasy, że będzie taki głód że ludzie ludzi będ± zjadać. Gdy mi to powiedziała odczułem kamień na duszy. Cały dzień my¶lałem o tym, o strasznym głodzie o którym usłyszałem od tej kobiety. Przypominałem sobie nawet film jaki głód panował w mie¶cie Leningradzie, oblężonym przez Niemców. Wyczuwam że miliony dzieci będ± umierać na ¶wiecie z głodu, a zwłaszcza w tych krajach, które będ± objęte konfliktem nuklearnym. Na granicy polskiej miliony koczuj±cych będzie prosić o chleb. Częstochowa będzie centrum ¶wiata duchowego. Przez Matkę Boż± i jej błaganie do Swojego Syna Polska stanie się mocarstwem, w którym zapanuje i będzie królować Jezus Chrystus - Król Wszech¶wiata - i to przez Polskę na całym ¶wiecie stworzy się tylko jedno prawo "Boże" i "Miło¶ci do Boga". Każdy będzie nosić krzyż i medalik z Matk± Boż±. Kto nie będzie tego nosić, będzie musieć opu¶cić ojczyznę. Zrobi to dobrowolnie, bo nie wytrzyma tego. Jeszcze raz piszę, mam straszne natchnienia co do głodu. Wyczuwam że idzie co¶ strasznego. Księża - co zrobicie gdy rodzice ze swoimi dziećmi do Was przyjd±. Rozłożycie wtedy ręce? Czy nie będ± mieli do was pretensji. 
 
Żadne czipy w Polsce nie będ± wszczepiane. Nie możemy do tego dopu¶cić. Dlatego nalegam na cały ko¶ciół w Polsce, aby przygotowywać ludzi do tych wydarzeń. Składać już na to pieni±dze i w 2015 roku gromadzić duż± ilo¶ć ziarna, nasion, żywno¶ci. Składować zboże w workach zaimpregnowane pod wysiew. Nadawało się ono będzie tylko na wysiew. Nikt tego nie ukradnie. To będzie trucizna. Wyżywić mamy swoje dzieci i całej Europy. Gdy Pan Jezus za króluje w Polsce przez intronizację, przemieni wszystkich tak jak mnie przemienił. Tak± ma moc nasz Bóg. Jestem innym człowiekiem. To co kiedy¶ mi się wydawało i czułem teraz jest dla mnie bardzo ¶mieszne. Bo dla tej chwili, któr± tu spędzamy na ziemi nie jest warte życie zatracić. Żyć w grzechach, a póĽniej męczyć się w strasznych mękach. Zapomnieli¶cie że Pan Bóg jest, że On stworzył wszystko, że On nas tak kocha, że jest Miło¶ci±. Że jeste¶my stworzeniem Bożym. Dlatego teraz interweniuje, aby nas wszystkich uratować. I przypomnieć nam o Sobie. 
 
Nie bójcie się już mnie, bo wyczułem że na pocz±tku mieli¶cie jaki¶ respekt. Dobrze się zachowali¶cie, nie mam do Was żadnego żalu. Trzeba być uważnym, a zwłaszcza na to co nadchodzi. Mam na my¶li mesjasza zła, który będzie się podawać za prawdziwego mesjasza, będzie to biblijny antychryst. 
 
Kiedy¶ na pocz±tku jak zacz±łem upadać, zwierzyłem się księdzu z wyznania prawosławnego. Kazał mi jechać do Kamedułów. S± to zakonnicy, mieszkaj±cy w zakonie o największym rygorze. Teraz gdy go spotkałem po roku, kazał mi sobie kupić ksi±żkę o egzorcystach. Wytłumaczyłem mu od razu, jak jest człowiek w Łasce U¶więcaj±cej, do niego zło nie ma dostępu. Tylko może mieć od zła podszepty. Opisujecie na internecie od czego te objawienia mog± być. Człowiek nawiedzony przez szatana nie upadnie przed Panem Bogiem. 
 
Gdy przyszli faryzeusze z żołnierzami do Pana Jezusa, aby pojmać Go - żołnierze tylko upadli. Potem się nawrócili.  Tamci dalej stali, bo byli pod działaniem szatana. Tłumaczę to zwłaszcza ludziom o małej wierze. Opiszę wam co stało się ze mn± w ostatnich dniach. Pierwszego maja byłem w Wadowicach, póĽniej pojechałem do Częstochowy, przedstawiam za¶wiadczenia od ratowników karetki pogotowia i opiszę tylko co działo się w Częstochowie 3 maja 2014 roku. Strasznie mnie goni ten czas, tak to okre¶lę. Trzeciego maja poszedłem na zapowiadan± sumę, która odbyła się w tej większej sali, gdzie koronowana jest Matka Boża na Królow± ¦wiata. Opisuję Wam to wszystko, ażeby dać Wam ¶wiadectwo i aby¶cie się przygotowali do tego wszystkiego. Gdy zaczęła się msza odczułem działanie Ducha ¦więtego i zaczęły mi lecieć łzy. Nagle kto¶ mnie szturcha, było to dla mnie - mogę nazwać jakby wstrz±s. Rzadko mi się zdarza aby kto¶ mi przerywał. U¶wiadamiam sobie co wtedy ze mn± się działo. Była to starsza siostra zakonna, która podała mi stołek, wpatruj±c się w moj± twarz każe abym sobie usiadł. Pomy¶lałem że to po wczorajszym upadku. Że chyba mnie ¶ledz±. Bardzo dużo było ludzi, jak mnie znaleĽli pomy¶lałem. Gdy usiadłem na stołku, zaczęły mi lecieć łzy i przy każdej ważnej informacji dawano mi znać. Ażebym zapamiętał wypowiedzian± na mszy informacje. Tak Duch ¦więty daje mi znać. Działa wtedy taka siła na człowieka, że zaczyna płakać i ten płacz przeradza się i jest tak natężony, że mn± całego trzęsie. Ta siła działa ułamek sekundy przed wypowiedzeniem tego co mi chce przekazać. Że dusza Matki Bożej została przebita wskro¶ mieczem. Co¶ ważnego, dotycz±cego naszego papieża. Gdy wypowiedziano słowa apokalipsa. Ten płacz wytwarzał mi się na oczach ludzi, którzy byli na mszy ¶więtej. Siedziałem na stołku, leciały mi łzy i woda z nosa. Ci±gle się wycierałem. Ksi±dz podał nawet mi chusteczki. Słabo się czułem. Ale wstawać trzeba było, wstawałem. Raz usiadłem gdy stałem, bo zrobiło mi się słabo. Gdy ksi±dz głosił kazanie. Też wytwarzał mi się płacz, aż mn± trzęsło. Wstajemy po wygłoszonym kazaniu i zaczynamy ¶piewać pie¶ń, pamiętam że były to słowa że Pan Jezus jest Synem Bożym, tracę panowanie nad swoim ciałem. To się stało momentalnie, tak jak kilka tygodni temu, gdy w Częstochowie ¶piewali¶my pie¶ń Czarno Madonno. 
 
Jakim człowiek jest pyłem w tym olbrzymim wszech¶wiecie, a ten cały wszech¶wiat jest pyłem dla Pana Boga. WyobraĽ sobie kim jeste¶my - niczym. Aniołowie chcieli dorównać Panu Bogu, co im Pan Bóg dał - ¶wiat ognia, po którym dreptamy. To zło nienawidzi bardzo człowieka, które sprowadza ludzi do ognia. A na to ludzie pozwalaj±. 
 
Jakim strasznym głosem odzywaj± się do mnie niektóre dusze, za które zaczynam się modlić. Wiem gdzie się wtedy znajduj±. Co tam się dzieje? Gdy tam się znajdziesz, nikomu tego nie życzę, ale muszę przestrzec, będziesz sobie mówił, lepiej było być robakiem, jak tak mam się teraz męczyć. A czy teraz chciałby¶ być robakiem? ¦miejesz się z tego. Zaznajom się, apeluję po raz kolejny. Zaasekuruj się, pomy¶l, a może to co on mówi jest! Zabezpiecz się chociaż w pewnym procencie, wróć do Pana Boga. Lepiej męczyć się tysi±c lat w czy¶ćcu niż cał± wieczno¶ć.
 
Jeszcze raz apeluję do księży całego ko¶cioła: gromadĽcie żywno¶ć, ażeby nie mieli do was ludzie i parafianie pretensji. Mam co do tego przeczucia. Ci którzy zabezpiecz± parafię wspólnie z parafianami maj± to wszystko chronić. Ksi±dz w nadchodz±cych czasach będzie najważniejsz± osob± prowadz±c± do Pana Boga. Czy Noe się mylił gdy budował arkę? I inni ludzie natchnieni, kierowani przez Ducha ¦więtego? Pamiętajcie o innych parafiach, które się nie zabezpiecz±, trzeba się podzielić żywno¶ci±. Tak jak upominała Matka Boża. Kto nie będzie spełniać uczynku miłosierdzia, ten nie przeżyje katastrofy. Wspólnie jeste¶my za wszystko odpowiedzialni. 
 
Dzisiaj 5 maja, w poniedziałek, gdy byłem na mszy ¶więtej o godzinie 8:00 w ko¶ciele ¦w. Bonifacego przeżyłem mocn± mszę ¶więt±. Gdy przyj±łem Pana Jezusa, poszedłem do kapliczki bocznej, aby się modlić. Gdy za¶piewali pie¶ń Czarno Madonno, wytworzył mi się taki płacz, że aż gło¶no się zachodziłem, całego mn± trz±sło. Trwało to kilkana¶cie sekund. Odszedłem na ławkę, ponieważ się słabo poczułem. Spotkałem tak± Pani±, któr± często widzę w ko¶ciele, u ¦w. Józefa - i powiedziała mi że sobie wyolbrzymiam wszystko.  Powiedziałem jej z nerwów na koniec że to zazdro¶ć. Jakbym cokolwiek sobie wymy¶lił, zgrzeszył bym przeciwko Duchowi ¦więtemu. 
 
Jeżeli kochasz tak mocno Pana Jezusa, to cieszysz się że kto¶ więcej dostaje od Ciebie łask. Bo Pan Jezus wtedy lepiej się czuję. Ja chcę tylko szczę¶cia Jego, ażeby¶cie bardziej ode mnie go kochali. Pragnę tego z całego serca. Miło¶ć nie zazdro¶ci. 
 
Wyczuwam jak ludzie nawet uduchowieni mi w tym przeszkadzaj±. S± blisko Pana Boga a grzesz±. Obmawiaj± mnie i to jest działanie złego ducha. Ta ziemia, winna być jednym klasztorem. Bo co ten czas dla wieczno¶ci. 
 
Z Panem Bogiem.
 
 
 
 
Poniżej podaje Wam za¶wiadczenia:
 
Galeria: