8 sierpnia 2020 Co widział Papież Jan Paweł II w swojej wizji? Duchowni niebezpieczeństwem dla ludzi!

W wielu artykułach przestrzegałem o niebezpieczeństwie. Przez wiele lat dostawałem natchnienie abym do wszystkiego był przygotowany. Ale nie przypuszczałem, że aż tak będzie! W artykule z 7 maja 2019 roku zamieściłem słowa „Ażeby wracali do Polski, a w szczególności jak się ostoi w Polsce, gdy to się zacznie”. Wyjaśniam teraz te słowa, gdy się zrobi bezpieczniej w Polsce!

Pisałem w poprzednich artykułach o trzymaniu broni w domu, ażeby się chronić przed bandami i chuliganami. Przed kilkoma dnia znalazłem słowa Pana Boga Ducha Świętego, dane nam przez prorokinię Marię Michalinę, od apokalipsy z dnia 7 marca 2020 roku – dotyczące rzezi w Polsce. Zamieszczam ten film na końcu mojego artykułu, a znajdziecie te słowa na 8.30 s Papież Jan Paweł II w swojej wizji ujrzał rzeź w Polsce. Dostaję znak na te słowa od Pana Boga Ducha Świętego.

Ile wojen prze lata stoczyłem z duchowieństwem, z ludźmi aby nie przyjmowali Komunii Świętej na stojąco, a teraz do ręki. To co się robi w Kościele, profanując Trójcę Świętą, wola o pomstę do Nieba. Każde kolano ma się ugiąć przed Panem Bogiem, niebiańskie, ziemskie, podziemne, lucyfer ugiąłby kolano, a wy tego nie robicie, dajcie sobie odpowiedź kim wy zatem jesteście!

Świadome przyjęcie Pana Boga na ręce jest grzechem śmiertelnym. Pan Bóg cię nie zarazi, może cię tylko uzdrowić! Duchowni podając Pana Boga na rękę są większym zagrożeniem dla ludzi niźli szatan, czy jakakolwiek ideologia lewacka.

Dopuściliście się strasznej profanacji Trójcy Świętej. Nikt ze zdrajców, nawet gdy się ukryje przed chuliganami, nie ostoi się. Cały Synchondroz zdrajców stanie niebawem przed sprawiedliwym Bożym Sądem. Jakie następne będą wasze rozporządzenia? Czy tylko zaczipowanych będziecie wpuszczali do Kościoła z powodu pandemii? Nikt z was nie będzie miał wytłumaczenia przed Majestatem Boga, że nic nie wiedział! Polska jak nikt na świecie była napominana przez Pana Boga, przez swoje sługi. Dostaję znak na te słowa od Pana Boga Ducha Świętego. Błagajcie Pana Boga o litość!!! Dostałem znak!

Z Panem Bogiem