4.11.2014 Masoneria, która jest kierowana przez lucyfera zgładzi znanego polityka!

Gdy czytałem w internecie, że od ¶mierci znanego polityka zacznie się III Wojna ¦wiatowa zastanowiłem się kto to może być tym politykiem. Jaki kraj może użyć broni nuklearnej, przecież to jest wydanie wyroku na siebie. Moj± my¶l skupiała się, (przechodz± mnie teraz ciarki), na kraju, w którym rz±dzi najokrutniejszy reżim, który jest zagrożeniem dla ¶wiata. Pomy¶lałem o Korei komunistycznej (przechodz± mnie teraz ciarki) i wła¶nie przywódcę tego kraju Kim Dzong Una zgładzi masoneria w 2017 roku. Mam ci±głe potwierdzenia od Ducha ¦więtego. A chodziło będzie o jego leczenie i tam go zabij±.

Z Panem Bogiem!