27.11.15 Wiarę islamu wymyślił szaleniec kierowany przez lucyfera

Mohamed, którego nazywacie prorokiem był kierowany przez lucyfera, aby w tych czasach zesłać waszej wierze syna zła. A wy go zaczniecie nazywać swoim mesjaszem. Będzie was otumaniać sztuczkami i uzdrowieniami. Przez wasz± wiarę będzie chciał wyniszczyć ¶wiat. Opisuję to wam od kilkunastu miesięcy na swojej stronie internetowej. Grozi wam straszne niebezpieczeństwo tkwi±c w tej wierze. Pan Wszystkich Ludzi, Bóg, Syn Boży Jezus Chrystus, którego zesłał nam Pan Bóg Jego Ojciec Nasz Stwórca, powierzył mi to zadanie, tę misję. Dostaję teraz znak od Pana Boga. Posłał mnie, aby was ostrzec i cały ¶wiat, co nadchodzi. Pan Bóg Jezus Chrystus jest sędzi± każdego człowieka po jego ¶mierci. Tyle pokoleń waszych os±dził miłosiernie, ponieważ nie wiedzieli¶cie o tym wszystkim, co opisuję, żyli¶cie w zakłamaniu tyle wieków, tyle pokoleń zaufało szaleńcowi. Teraz, gdy się już dowiadujecie Pan Bóg Jezus Chrystus będzie dla was teraz Sędzi± Sprawiedliwym. Pan Jezus was bardzo kocha. Skonał za cał± ludzko¶ć straszn± agoni±. Tylko w taki sposób mógł przebłagać i zado¶ćuczynić swojemu  Bogu Ojcu, aby¶my byli zbawieni. Jeste¶my Jego własno¶ci±. Po Jego ¶mierci, Jego Ojciec dał Swemu Synowi panowanie nad ¶wiatem. Przez Syna Bożego jest tylko zbawienie, droga do Boga Ojca, raju. Nie ma innej drogi! Pan Jezus nie chce waszej zguby. Chce was wszystkich zbawić. Jeszcze raz powtarzam. Każdego Pan Jezus kocha. Czy to będzie muzułmanin czy chrze¶cijanin. 
Ostrzegam cały islam przez mojego Pana Boga Jezusa Chrystusa do nawrócenia się. Aby¶cie zeszli z drogi zakłamania, która wytyczył wam lucyfer przez szaleńca. Dostaniecie wy i cały ¶wiat znaki!!!
 

Pierwszy znak:

Pod koniec roku 2015 usłyszycie po mojej ¶mierci tr±by apokaliptyczne, które przez 3 godziny będ± wydawać dĽwięki o różnym natężeniu z przerwami. Usłyszy to cała ziemia o jednej godzinie. W Polsce może to być godzina 12 do 15. Niebo bardzo wtedy zaja¶nieje. Ujrzy wielu promień wychodz±cy z nieba, zwężaj±cy się ku ziemi. W tym promieniu moje umęczone martwe ciało będzie przemieszczało się ku niebu. Będzie to wielki znak dla ludzko¶ci, dostaję teraz znak od Pana Boga Ducha ¦więtego, i znów dostaję. 
 

Drugi znak:

 
Drugim znakiem do nawrócenia dla islamu i całej ludzko¶ci będzie S±d Ducha ¦więtego. Ten znak dostaniecie przez wielkim oczyszczeniem ¶wiata. Nazwałem to i inni ¶więci i prorocy 3 dni ciemno¶ci. Opisałem je w innych artykułach na stronie internetowej. Opisuję jak ten S±d człowiek odczuje. Dusza człowieka wyjdzie z ciała i zaprowadzona będzie przez swojego Anioła Stróża tam gdzie sobie by zasłużyła, gdyby teraz człowiek miał umrzeć. Dostałem znak, gdy teraz to pisałem. Bardzo mało ludzi ujrzy niebo, wielu czy¶ciec, a najwięcej ludzi ujrzy potępienie (piekło, wieczn± grozę). Wielu gdy powróci do swojego ciała umrze z przerażenia, jego serce nie wytrzyma. Dostaniecie te dwa znaki, aby się nawracać, nawracać na wiarę prawdziw± ? chrze¶cijaństwo. Oczyszczenie ¶wiata polegało będzie na: wypuszczone zostan± na ziemię z otchłani stwory piekielne i będ± rozszarpywać ludzi, aby posi±¶ć ich dusze i zabrać do siebie. Opisuję w kilku artykułach jak się zachować w to oczyszczenie nazwane 3 dni ciemno¶ci. Co jeszcze wam napiszę? Byłem w Turcji w Istambule. Przesiedziałem prawie 2 miesi±ce w więzieniu. Byłem 2 razy deportowany. Byłem w takim o¶rodku zamkniętym. Zdziwiło mnie, że przy takim więzieniu jest Ko¶ciół katolicki. Wiele bym wam opisał, ale nie mam ¶rodków już na to. W skrócie tylko opiszę. Tłumaczyłem w tym o¶rodku muzułmanom, a najwięcej ich tam było z różnych s±siednich krajów, że Pan Bóg Jezus Chrystus nie był prorokiem, ani Mohamed nie był prorokiem Allaha. Jakby nie opatrzno¶ć Boża, zabiliby mnie tam. Rysowałem im to nawet na ¶cianach, tłumacz±c to na migi. Schudłem 15 kg, chociaż jedzenie było bardzo dobrze. Nie będę opisywał, dlaczego schudłem. Miałem trudno¶ci z oddychaniem, nie to, że sobie płuca uwędziłem w tym więzieniu papierosami, których nie palę, ale w skutek pobicia mnie koło meczetu. Pokazałem wam w meczecie Mahometa w ogniu jak wcze¶niej w Paryżu. Pobiła mnie tez policja, nawet prokuratorzy tak ich nazwę, tłumaczka turecka, która rozmawiała ze mn± po niemiecku rozpłakała się i powiedziała, że nie będzie tego tłumaczyła. Rzucili się w tedy na mnie oni, bo zrozumieli to. Powiem wam, muzułmanom, że gdy wypowiadałem słowo Allah rozmawiaj±c z muzułmanami, którzy ze mn± chcieli rozmawiać, dostawałem na to słowo znak od Pana Boga. Mówiłem do nich Allah, bo nie wiedziałem jak jest po angielsku Pan Bóg. Ja odpowiadam przez moim Panem Bogiem Jezusem Chrystusem za to, co wam piszę, a wszystko z natchnienia Boga Ducha ¦więtego, który mi to potwierdza. Drżę i boję się Jego sprawiedliwo¶ci. Nic i nikt mnie nie powstrzyma od tej prawdy, któr± zostałem natchniony. Za każdy mały bł±d, który mogę popełnić odpowiadam bardzo. Co wam jeszcze napiszę? Nie chciałbym się urodzić w waszej wierze. Dziękuję Panu Bogu za moich rodziców, którzy mi dali poznać wiarę prawdziw± w Jezusa Chrystusa. Jakie wyróżnienie dostała¶ mamo od Pana Boga. Dostałem znak jak to pisałem. Teraz też, jak to czytam. Je¶li nie zrozumiecie tego, co mi było dane wam przekazać i was ostrzec, lepiej dla was muzułmanów byłoby się nie narodzić. Nawracajcie się na chrze¶cijaństwo, na wiarę w prawdziwego Boga, nawet za cenę swojego życia, aby unikn±ć ¶mierci wiecznej.
 
Z Panem Bogiem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.11.15
Pan Bóg zsyła na ludzko¶ć niewyobrażaln± karę
Pan Bóg zsyła na ludzko¶ć niewyobrażaln± karę za odrzucenie Jego przykazań, za straszne grzechy. Przyjdzie straszna katastrofa na ¶wiat, a zacznie się konfliktem nuklearnym o niewyobrażalnych skutkach, który doprowadzi do niewyobrażalnego głodu, zniszczeń i katastrof. Wszystkie pokolenia tego nie przeżyły, co ma niebawem nast±pić. Nawracajcie się do Jezusa Chrystusa, który jest ¦wiatło¶ci± ¦wiata. Te słowa słyszeli¶cie z gło¶ników mojego auta, jeĽdziłem po Polsce i Europie prawie 3 lata. Na samym pocz±tku napiszę, że wyczuwam najbardziej głód. Za niezrozumienie mojej misji przekazanej mi przez Pana Boga, Jezusa Chrystusa będziecie strasznie głodni. Potraktowali¶cie mnie sami najlepiej wiecie jak. Opisywałem wam wszystko, co się ze mn± dzieje na mszach ¶więtych. Przecież jadę teraz po ¶mierć. Jak ja musze być utwierdzony w tym wszystkich. Błagam was, oddawajcie już czas Panu Bogu. GromadĽcie żywno¶ć dla siebie i swoich dzieci, dzielcie się t± żywno¶ci±. Nie zapomnijcie o zwierzętach. Opisuję wielki znak, który niebawem dostanie ludzko¶ć od Pana Boga. Pod koniec 2015 roku usłyszycie i ukarze się wielki znak na niebie. Trzy dni po mojej ¶mierci całe niebo bardzo zaja¶nieje, będzie to bardzo zauważalne. Wielu zobaczy promień wychodz±cy z nieba, zwężaj±cy się ku ziemi. Ujrzycie jak moje ciało przemieszcza się ku górze, ku mojemu Stwórcy.  Wtedy usłyszycie dĽwięki nie z tego ¶wiata z tr±b apokaliptycznych. Przez 3 godziny będ± słyszane, o jednej porze każdy człowiek na ¶wiecie to usłyszy. Brzmienie tr±b apokaliptycznych będzie słyszane o różnym natężeniu z przerwami. Będ± zapowiadały nadchodz±c± apokalipsę, przygotowanie się na Ponowne Przyj¶cie Pana Boga Jezusa Chrystusa w chwale Boga Ojca z aniołami i ¶więtymi.