26.02.2015 Pan Bóg uratował mnie od potępienia wiekuistego a teraz ratuje was.

Tak jak pisałem we wcze¶niejszych artykułach jestem dla was takim przykładem aby¶cie podobnie uczynili com uczynił. Nawróciłem się po stracie wszystkiego wołaj±c: ?Panie Boże ratuj mnie!?.

Gdy straciłem firmę w 2007 roku było mi się dowiedzieć o chwili gdzie by dusza moja poszła w tymże czasie, byłaby potępiona, też dowiedziałem się gdzie moja dusza byłaby gdy się nawróciłem po pierwszej spowiedzi ? byłaby w czy¶ćcu. Jaka ważna jest spowiedĽ, nie znamy dnia i godziny, w każdej chwili musimy być przygotowani na ¶mierć i jak ważne jest przygotowanie osoby, która umiera, jak ważna jest spowiedĽ dla tej osoby, jak ważny jest ksi±dz.

Napiszę wam czego się dowiedziałem gdy zapytałem się o swoja najbliższ± rodzinę. O mamę, braci ,siostry, szwagra i szwagierkę. Przeraziłem się z 11 osób 2 osoby poszłyby do czy¶ćca gdyby teraz umarły o innych strach mi pisać. Piszę wam bo to jest mi dane, dla wielu będzie niezrozumiałe ale niedługo zrozumiecie. W artykule wcze¶niejszym napisałem o 3 dużych znakach ? o s±dzie Boga Ducha ¦więtego, dlatego dostałem takie łaski dowiaduj±c się o tym wszystkim aby u¶wiadomić Was, co macie robić! Wyspowiadać się z całego życia, aby nie trafić w ogień wieczny.

Co z tymi ludĽmi w innych wiarach ? odłamach chrze¶cijańskich, gdzie nie ma spowiedzi.

Pan Bóg Jezus Chrystus będzie ludzi os±dzał.

Piszę do was aby was przestrzec po raz kolejny, grzech ciężki to grzech ¶miertelny. Tr±d ? nieczysto¶ć.

Grzech nieczysto¶ci to tr±d ludzko¶ci, za te grzechy najwięcej ludzi idzie na potępienie ? słowa Przenaj¶więtszej Matki Pana Boga. Dostali¶my genitalia ale tylko do zaplanowania w małżeństwie dziecka i koniec, jeżeli co¶ więcej my¶lisz o tym to wszystko pochodzi od złego. Żyjemy za mało czasu aby zatracić wieczno¶ć przez ten tr±d. To jest zbyt straszna wielka cena za t± chwilę. Miło¶ć tym nie jest co wielu z was my¶li. Miło¶ć, to miło¶ć duchowa. W naszej Polsce Chrystusowej nie będzie tr±du.

To będzie czas aby przygotować się do Powtórnego Przyj¶cia Pana Boga Jezusa Chrystusa. Pan Bóg nie może przyj¶ć do ¶wiata, który żyje w grzechu, u¶wiadamiam was o tym wszystkim już teraz co będzie. Polska Chrystusowa będzie jednym zakonem sięgaj±cym na cał± Europę, promieniuj±ca na cały ¶wiat.

 

Z Panem Bogiem