23.03.2015 Przypominam innym wyznaniom o nawróceniu się na chrze¶cijaństwo! A gdyby moja strona zanikła?

Tak będzie jak Pan dopuszcza i pozwala na to wszystko. Jak± piękn± dostałem misje od Pana Boga. Im więcej mnie tak powiem opluwacie to jest robione na chwałę Pana Boga. Ci co wież± w Pana Boga, przestrzegaj± przykazań nie maj± się czego bać. A ci co nie wież± i nie przestrzegaj± przykazań niech się już trwoż±. 
 
Do wyznań niechrze¶cijańskich
 
Wcze¶niej wam napisałem, że drog± do Pana Boga jest tylko Jego Syn Jezus Chrystus. Nie ma innego zbawienia. Dostaję teraz znak od Ducha ¦więtego. Wyznania, które nie miały żadnych znaków nazwę wymy¶lonymi, s± one w strasznym niebezpieczeństwie. Pan Jezus tyle waszych pokoleń os±dził i teraz was też os±dzi. Jest sędzi± sprawiedliwym. On zadecyduje o moim i twoim zbawieniu. Tak± straszn± agoni± skonał za nas Pan Bóg Jezus Chrystus z miło¶ci. A wy inne wyznania niechrze¶cijańskie powymy¶lali¶cie sobie zabobony. Nawracajcie się! Cały ¶wiat niedługo się zainteresuje dlaczego jeĽdziłem i to robiłem. Pan Bóg robi nieskończono¶ć, ja zrobiłem prawie nic. Ile jest teraz wej¶ć na moj± stronę, a ile będzie po mojej ¶mierci jak wam powie papież?
 
Co¶ się ma stać, może zakłócić funkcjonowanie mojej strony. Wcze¶niej hakerzy, chaos, dewaulacja pieni±dza, póĽniej eksplozje atomowe. Aby temu zapobiec, co zostanie póĽniej naniesione na moj± stronę, wyprzedzam trochę wszystko w niedużym stopniu, aby was w to już wprowadzić. Pisałem w poprzednim artykule, że wszystkie zakonnice na ¶wiecie i rolnicy dostan± wytyczne po orędziu papieża w roku 2016 w Krakowie co maj± czynić. Daję wam wskazówkę pisz±c mały szczegół teraz. Gdy papież powie o tym w Krakowie i zacznie się chaos, ewakuujcie się do Częstochowy. Grozi wam tam gdzie zostaniecie straszne niebezpieczeństwo od grup sterowanych przez satanistów. Częstochowa będzie chroniona przez Matkę Boż±, wojsko, policję i mnie też. Dostaję teraz znak od Pana Boga, i znów dostaję. Przechodz± mnie ciarki. Będę robił różne zabezpieczenia na mojej stronie. Ale najlepszym zabezpieczeniem będzie, gdy jeszcze dodatkowo powiadomię was przez nich o tym. Pokazywać będ± wam filmy ze mn±, które dostan± ode mnie przed moj± ¶mierci±. GromadĽcie już żywno¶ć. Rolnicy z płodami i inwentarzem niech już planuj± ewakuację do Częstochowy. Gdy się tego nie posłuchajcie z głodu wymorduj± was i wasze rodziny. NagromadĽcie paliwo, bo ta ewakuacja może przebiegać kilka razy, aby przewieĽć wszystko. Ziemia zostawiona przez was musi być całkowicie obsiana, aby póĽniej wrócić i choć trochę zebrać. A to będzie przy pomocy wojska. Będzie straszna panika i chaos na ¶wiecie, któr± wykorzysta masoneria tak jak przed II wojn± ¶wiatow±. Odpowiedni ludzie powołani do tej misji przez Pana Boga rozejd± się po całym ¶wiecie. Nie będzie kontaktu ze ¶wiatem, a oni was będ± informować co się dzieje na innych kontynentach. Bardzo kocham naszego Pana Boga Jezusa Chrystusa. On jest naszym Bogiem, naszym Zbawicielem, Miło¶ci± przez wielu niekochan±. 
Nawracajcie się na chrze¶cijaństwo, ratujcie swoje nie¶miertelne dusze. 
Z Panem Bogiem.
 
 
Do Zakonu Paulinów w Częstochowie i wszystkich: gromadĽcie żywno¶ć, to jest ostatni czas. Każdy człowiek ma kupić ? nagromadzić 200 kg zboża na osobę i trzymać w domu. 
 
Wcze¶niej napisałem, aby ludzie z miast dogadywali się z rolnikami i udostępniali im ziarna swojego. Nie róbcie tego, trzymajcie ziarno. Rodziny będ± dostawać poletka w parkach, na ł±kach, w miastach, z których będzie kostka zrywana, w lasach. Uzyskan± żywno¶ci± będ± się dzielić z innymi, wymieniać się towarowo. Teraz tego nie zrozumiecie, ale jak poczujecie głód to na pewno zrozumiecie. Oby¶cie jak najszybciej zrozumieli, bo zginiecie z głodu i doprowadzicie do tego głodu. To wam doradzam. Dodatkowo kupujcie szpadle, motyki, grabki, sierpy i nie zapomnijcie o styropianie grubo¶ci 5 cm, piance pourytanowej do ? 25 stopni. Chodzi o 3 dni ciemno¶ci. ¦wiece, lampy naftowe, naftę, ciepłe ¶piwory, buty itp.