2.11.2014 - Matka Pana Boga w miesi±cu? W 2017 przestrzeże cały ¶wiat przez wizjonerów w Medjugorie. W islamie żyje antychryst!

Piszę z polecenia mojego Pana Boga Jezusa Chrystusa i Ducha ¦więtego. Ostrzeżeniem dla całego ¶wiata, a przede wszystkim dla wyznania islamu, będzie przekazanie wizjonerom w Medjugorie przez Matkę Boga, które nast±pi miesi±c przed wybuchem III wojny ¶wiatowej, a będzie to w 2017 roku. Wtedy zacznie się apokalipsa ¶w. Jana.
 
W państwie islamskim żyje od lat przepowiadany biblijny antychryst. Ludzie wyznaj±cy islam s± narażeni na straszne niebezpieczeństwo. Dlaczego?
 
Wcze¶niej miałem natchnienie, że zło ukrywa się w tym wyznaniu, lecz dopiero teraz dostałem potwierdzenie od Pana Boga Ducha ¦więtego. Piszę z pełn± odpowiedzialno¶ci± przestrzegaj±c ¶wiat przez mojego Pana Jezusa Chrystusa. Antychryst, zło wywodz±ce się od lucyfera, żyje i przygotowuje się do zniszczenia ludzko¶ci posługuj±c się tym wyznaniem. Wyznanie, które wymy¶lił prorok Mahomet dostało teraz znak. Tym znakiem jest przepowiadany przez naszych proroków antychryst. Tak udało się Lucyferowi otumanić głupców zsyłaj±c im swoje narzędzie. To s± oni, najwyżej postawieni dostojnicy duchowni islamu. Będ± sprowadzali niewinnych ludzi do otchłani ognia i magmy poprzez antychrysta. Wpajali im będ±, że nadszedł oczekiwany przez nich mesjasz. To zło będzie was zwodzić piękn±, przekonuj±c± mow±, sztuczkami, cudami i przepowiadać ¶wietlan± przyszło¶ć. To niebawem się ujawni i nazywać się będzie mesjasem, który ponownie przyszedł. Dowiadujecie się już teraz ode mnie przez mojego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha ¦więtego. 
 
Przestrzegam was, królestwo zła jest na głęboko¶ci j±dra ziemi. Tam jest niewyobrażalnie wysoka temperatura. Odczucia fizyczne i umysłowe s± takie same jak na ziemi, tam się nie umiera.
Przestrzegam przed chipem bestii trzech szóstek. Ten chip to podpis, że oddajesz swoj± duszę lucyferowi. Będ± go wszczepiać pod skórę. Dostaniesz trochę jedzenia, ale póĽniej pójdziesz do jego królestwa ognia i magmy. Ci, którzy się tego dopuszcz± będ± niszczyć ko¶ciół katolicki.
 
Do wyznania islamskiego!
 
Wierzymy w Jednego Pana Boga, ale droga do Boga jest Jego Syn Jezus Chrystus. Pan Bóg, który skonał za nas wszystkich straszliw±, niewyobrażalna ¶mierci±, poniżany był straszliwie dopuszczaj±c do tego.
 
Pan Bóg Jezus Chrystus jest Drog±, Prawd± i Życiem. Ratujcie swoje nie¶miertelne dusze nawracaj±c się na chrze¶cijaństwo. To życie to ułamek sekundy w porównaniu z tamtym, wieczno¶ci±. Dostałe¶ duszę, a w niej masz rozum i woln± wolę i ty zdecydujesz za kim pójdziesz: za Synem Bożym Jezusem Chrystusem czy za antychrystem synem zła.
Pan Jezus bardzo się o was martwi, bo bardzo was kocha. Jeste¶cie takimi samymi ludĽmi jak ja, my¶licie, odczuwacie ból. Pan Jezus chce szczę¶cia wszystkich ludzi. Jest takim dobrym, miłosiernym Panem Bogiem, tak bardzo go kocham. Jest miło¶ci± przez wielu ludzi niekochan±. 
 
Wasz, nasz ¶wiat jest w niebie, ale jedyn± do niego droga jest Pan Jezus. IdĽcie t± drog±, nie zlekceważ tej drogi, która prowadzi do Boga Ojca, raju. Jeszcze raz napominam: drog± do Boga Ojca jest tylko Jezus Chrystus, Jego Syn i to on tylko zdecyduje gdzie Ty pójdziesz, ku zbawieniu czy ku potępieniu. Zastanówcie się już, bo jest mało czasu do 2017 roku, a to będzie pocz±tek końca. Od was zależy jak± wieczno¶ci sobie wybierzecie, jak± droga pójdziecie. Ja mam was tylko przestrzec i napomnieć, a dane mi jest to od mojego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Pan Bóg ma was w swojej opiece.