13.04.2015 Zrobili¶cie sobie ¶więta konsumpcyjne i to życie. Odeszli¶cie od Pana Boga.

Chodziłem ulicami przed ¶więtami przygl±daj±c się wam, dużo widziałem, słyszałem jak składali¶cie sobie życzenia. O czym my¶leli¶cie wła¶nie gdy składacie sobie życzenia? Czy o Panu Bogu, o Zmartwychwstaniu? Tak samo kiedy¶ jak wielu z was byłem otumaniony wirem tego ¶wiata, nie dostrzegałem tego co teraz dostrzegam. Żyłem tym życiem konsumpcyjnym. My¶lałem wtedy często wiosna, lato, jesień, zima i już rok następny. I tak to życie mijało. Nie zdawałem sobie sprawy w jakim niebezpieczeństwie toczy się moje życie. Żyłem w ciężkim grzechu. Gdybym umarł wtedy, moja dusza poszłaby ku zagładzie wiecznej. Nie byłem wtedy zabiegany, aby się przygotowywać duchowo, i¶ć do spowiedzi, ko¶cioła, posiedzieć w nim chociaż trochę. Wspomnieć choć chwilę jak± straszn± agoni± skonał za mnie Pan Bóg. Zaganiany byłem głupotami. Po co to robiłem tyle czasu w swoim życiu? Czy zadasz to pytanie teraz sobie już? Dla tych głupot po¶więcasz tyle swojego cennego czasu, uwagi, o których tych głupotach jutro już nie pamiętasz. Dlaczego robisz co¶ co nie stwarza cennej wagi dla ciebie. Jest wam grana muzyka z nie tego ¶wiata. Każe wam jej słuchać, ta muzyka to grzech. Korzystanie z dobra tego ¶wiata maksymalnie, podpowiada wam, że to jest wieczno¶ć, a tam tylko grób. Prowadzi was do ¶mierci wiecznej. Ale gdy tam się dostaniesz, dostajesz pozwolenie na ¶piewanie tej muzyki, tej pie¶ni. Jest ona tak przerażaj±ca, przepełniona straszliw± groz±, męk±, niekończ±c± się tragedi±. ?Krzyk?. Grzech ? traktujecie to jako przyjemno¶ć potępiaj±c się wzajemnie. Dla tej krótkiej chwili zatracacie wieczno¶ć. Zrobili¶cie sobie swój ¶wiat, w którym wam jest tak dobrze. A jak kto¶ mówi, że ten ¶wiat grzeszny niebawem przestanie istnieć, oburzacie się. Dlaczego? To tak jak z t± muzyka, gdyby wam pozwolono ¶piewać tu na ziemi, zło ujawniłoby się. Macie wybór ? wolno¶ć! Któr± dał każdemu Pan Bóg. Nie możesz mieć tam do Pana Boga żadnych pretensji, przecież to jedynie twój jest wybór. Jeżeli nawet zapomnisz, że jeste¶ stworzeniem Pana Boga też jest to tylko twój wybór. Dostałe¶ wolno¶ć! Czy trzeba się bać ¶mierci? Tej nie. Ale tamtej wiecznej tak! Ile miliardów istnień ludzkich żałuje tego co robili za tego ziemskiego życia.
 
Wydaje wam się, że jak nie będę wiedział o tym wszystkim to mnie nie spotka. Że tyczy się to tylko katolików. Nie chcesz wzi±ć ulotki, bo podobnie my¶lisz. Przestrzegam was przed takim podchodzeniem do życia. Jest to podpowiedĽ szatana. To jest strasznie przebiegłe. Da ci tu wszystko. To co robisz Ľle, będziesz my¶lał, że robisz dobrze. Tak to zło cię będzie uspokajało. Gdy umrzesz, to już będzie czekało na twój skarb ? twoj± nie¶mierteln± duszę.
 
Pomału otworzone wam zostaj± oczy, s± to miesi±ce, w których pomału będziecie odczuwali poprzedzaj±ca apokalipsę. Koniec roku 2015, pocz±tek 2016 dostaniecie znak, i też wszystko podrożeje. Chleb najtańszy może kosztować 10 zł pod koniec roku. Będzie postępował powolny chaos. Przez ten chaos, poszczególne państwa, a nawet wiele, nie będ± sobie dawać rady, będ± przestawać jakby funkcjonować. Telewizja i radio sztucznie będzie utrzymywana. Nasze państwo Polskie i ¶wiat może uratować tylko Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla przeprowadzona w każdym kraju. Moja ojczyzna jeżeli nie dokona tego dzieła ulegnie zagładzie, jak i te kraje, które nie przeprowadz± Intronizacji Pana Boga Jezusa Chrystusa. Polska przez przeprowadzenie tak wielkiego dzieła ma dać przykład ¶wiatu i ¶wiadectwo życia tylko na Prawie Bożym. To wszystko co zostało mi przekazane przez mojego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha ¦więtego. Poszczególni ludzie dostan± filmy na płytach CD, tam będ± instrukcje jak kierować państwem w latach ostatecznych. Będę na tym filmie, nawet z dwoma osobami. Jeżeli będzie funkcjonować Internet ten film ukaże się, jeżeli nie, film zostanie rozesłany po całym ¶wiecie.
 
Krajem będ± rz±dzić ludzie o mocnej wierze chrze¶cijańskiej. Podobnie jak Lech Kaczyński. A ja po swojej ¶mierci tego dopilnuję, wszystko przez Mojego Pana Boga Jezusa Chrystusa. Różnie sobie o tym my¶licie teraz, ale już niedługo przywykniecie do tego. Będzie to czas na przygotowanie się ¶wiata na Powtórne Przyj¶cie Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Wyprzedzam wszystko co nadchodzi, to już s± miesi±ce. Matka Przenaj¶więtsza Syna Bożego przygotowuje ¶wiat na Powtórne Przyj¶cie Swojego Syna. Dostaję znak. A ja do tej ważnej misji zostaję powołany, tak jak robiłem podobnie kilka tysięcy lat wcze¶niej. Tym że jestem, to co robiłem teraz, to jest miłosierdzie Pana Boga aby¶cie się przygotowali do nadchodz±cej apokalipsy.
 
Pi±tek, 3 kwietnia 2015 roku, ¦więto Męki Pańskiej, mam natchnienia, my¶lę. To co mi jest dane i o czym my¶lę, nie dowierzam. Jestem prawie w małym szoku. Dostaję ci±gle potwierdzenia od Pana Boga, przestaję my¶leć o tym, my¶lę znów o tym i znów mam potwierdzenia. Po chwili pytam się Pana Boga, czy mogę to opisać. Dostaję znak. Opisuję wam. Dlaczego od dziecka tak bardzo dawałem sobie radę? Robiłem od młodego wieku już tak zwane interesy. Miałem smykałkę do handlu. Wiele razy w przeszło¶ci my¶lałem, że musiałem mieć przodka jakiego¶ Żyda. Dlaczego tak ci±gnęło mnie do synagog? Dostaję teraz znak od Pana Boga. Jako czterdziestolatek poszedłem na występy zespołu do synagogi. Zaoferowano nam takie małe talerzyki na głowę, mówili aby się nie wstydzić tego. Nie ubrałem tego talerzyka na głowę, teraz bym to zrobił. Dostaję znak od Pan Boga, aż płaczę. Dlaczego przy przeczytaniu o Bertoldzie z Kalabrii przechodziły mnie ci±gle ciarki. Chodziłem do ko¶cioła od dziecka, do karmelitów przy ulicy Ołbińskiej we Wrocławiu. I tam miałem zesłanie Ducha ¦więtego. Dlaczego przy jednym z proroków gdy na mszy wypowiadaj± księża dostaję tak mocne znaki. Gdy miałem to napisać teraz, dostaje znak od Pana Boga. Piszę to. Moja dusza przyszła z tamtego pięknego ¶wiata. Dostałem teraz znak. A przed tysi±cami lat byłem tu na ziemi i broniłem wiary, płaczę! Gdy to czytałem ponownie, dostawałem znaki od Pana Boga, przechodziły mnie ciarki.
 
Niedziela, ¦więto Miłosierdzia Bożego, 12 kwietnia 2015 roku. Podstawiam swój samochód z moj± przyczepk±, a na nich napisy o tre¶ci ?karze jak± Pan Bóg zsyła na ludzko¶ć?, a to jest niedziela Miłosierdzia Bożego. Dlaczego ja to zrobiłem? Przed ¶więtami jeĽdziłem w zachodniej Polsce, w ¦wiebodzinie gdzie jest największa na ¶wiecie figura Jezusa Chrystusa Króla, pewien człowiek na osiedlu podleciał do mojego samochodu i mówił wszędzie tylko nie przy ko¶ciele Miłosierdzia Bożego! To co Pan Bóg zsyła to jest Miłosierdzie Boże, aby uratować miliony istnień ludzkich, ich nie¶miertelne dusze od potępienia wiekuistego, aby się nawróciły, przez wydarzenia, które zobacz±, a teraz ja w czę¶ci je opisuję. Nie chcecie nawracać bliĽnich, my¶licie o sobie i mi jeszcze przeszkadzacie, nie rozumiecie jak± dostałem misję! 
 
Przygotowujcie się do Ponownego Przyj¶cia Jezusa Chrystusa, to jest już ten czas.
 
Z Panem Bogiem.