07.02.2015 Największym wrogiem człowieka jest szatan.

Każdy ma wybór miejsca w wieczno¶ci ale takiego wyboru nawet nie życzę złemu jaki teraz opiszę.

 

Czy mi szkoda ich, że cierpi± nie odpowiem, bo wiem co robię z ludĽmi, jestem przerażony. 

 

Dane mi jest przestrzec wszystkich przed okropno¶ci± jaka napotykaj± potępione dusze innego miejsca nie ma w królestwie zła tylko ogień. Pan Bóg dał to miejsce za straszne sprzeniewierzenie się stworzeniu przeciw Panu Bogu, Aniołom a teraz ludziom, którzy to samo robi±. Tam nie można sobie zrobic innego miejsca bo tam jest ogień i magma i panuje tam niewyobrażalnie wysoka temperatura. 

 

S± tam stopnie - im niżej tym temperatura wyższa, to dla tej hierarchii szatanów i ludzi. Sam lucyfer jest na samym dole w najstraszniejszej temperaturze, ubrał się w  pancerz smoczy aby złagodzić dolegliwo¶ci, trafić w to miejsce to strach pisać, lepiej tu być kalek±, biedakiem pokornym niż królem, bogaczem używaj±cym tu życia. Jeste¶my stworzeniami Pana Boga i nie zapomnijmy o tym. Pan Bóg nam przygotował niebo i nie chce nikogo potępiać, sami pozwalamy na to, żyj±c w grzechach.

 

Przypomnę jeszcze raz, odczucia fizyczne i psychiczne na tamtym ¶wiecie s± takie same jak tu na ziemi, ratuj swoj± nie¶mierteln± duszę, to cię strasznie okłamało, u¶piło. Powie ci tam szyderczo i jeszcze cię wy¶mieje ? to czyni tylko Ľle, dobrze tobie nie może uczynić tam, powie ci tam, że to nie jest niebo. Będzie za póĽno. To nie zabawa, to wieczno¶ć!

 

OdejdĽ, usuń to zło ze swojej duszy, błagaj Pana Boga o przebaczenie, udaj się do księdza egzorcysty, on ci pomoże. Żałuj za wszystko przed swoim Panem Bogiem Stwórc±. Proszę i błagam ratuj swoja nie¶mierteln± duszę, Pan ci wszystko wybaczy! Tak jak mi.

 

Z Panem Bogiem!