02.02.2015 Wszystko to sobie przypomnicie!

Jeste¶cie w strasznym niebezpieczeństwie, nie to że nadchodzi apokalipsa, chodzi o stan waszych dusz, o wieczno¶ć. Czy jeste¶ przygotowany na odej¶cie na tamten ¶wiat? To może stać się w każdej chwili. Żyj±c latami w grzechu przybliża to do otchłani ognia strasznej męki. Odczucia fizyczne i psychiczne SA tam takie same jak  tu na ziemi, tam się nie umiera. Zrozumiesz to co piszę?
Czy zdajesz sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa jakie Ci zagraża gdy brniesz coraz bardziej ku złemu.
Zło to przebiegły gad, to chce tylko zagłady twojej, sprowadzić ciebie i jak największ± rzeszę ludzi w ogień piekielny, do swojego królestwa.
 
Wczoraj byłem u córki aby skorzystać z komputera. Przegl±daj±c na mojej artykuły natrafiłem na dużo błędów ortograficznych za które przepraszam.
 
Też natrafiłem na film ? nie pamiętam  tytułu ale chyba ?piekło na Syberii?. Pokazane było jak firma wiertnicza opu¶ciła rejon ? po prostu porzuciła pracę, z jakiego powodu?
 
Wiercili, chcieli dotrzeć jak najgłębiej, osi±gn±ć to co jeszcze nic na ¶wiecie i co znaleĽli? I co usłyszeli?
Odwiert był bardzo głęboki, miał 12 kilometrów  wgłęb ziemi. S±da nagle poczuła pustkę i potężn± temperaturę sięgaj±c± 1200 stopni Celsjusza. Przez to urz±dzenie zaczęli słyszeć krzyki ludzkie ? miliony po chwili wydobył się ogromny dym z tego odwiertu i ukazał się wszystkim stwór, gło¶nym krzykiem oznajmił że on jest tu panem. Karetki pogotowia które dotarły na miejsce, dali ludziom specyfiki aby zapomnieć o tej chwili. Jeden z uczonych pracuj±cych tam wypowiedział się, że nie wierzy w Pana Boga bo jest komunist± ale w piekło już wierzy. Polecam aby¶cie odszukali ten film, potwierdziły się moje natchnienia a ten film zobrazował cał± prawdę.
Tam gdy się znajdziesz jest wszystko za poĽno uwierz w to już tutaj, nawracaj±c się Do Pana Boga, Stwórcy swojego tylko w Jego ramionach przez Jezusa Chrystusa będziesz bezpieczny.
 
Jak to was zło u¶piło, nakręciło tak jak mnie wcze¶niej gdy miałem firmę.
Po co te wszystkie wynalazki, przecież Zycie tu jest zbyt krótkie aby czas marnować na bzdury i zajmować się nimi a póĽniej pokutować i męczyć się wiecznie. Cały czas trzeba oddać Panu Bogu przez Którego zostałe¶ stworzony. Ten kto kocha Pana Boga jest szczę¶liwy, zadowolony ze swojego życia, tak jak ja teraz, przedtem mi czego¶ brakowało.
Tego ? tej miło¶ci. Tez u¶piło zło najbardziej gorliwych, tych którzy uważaj± się za? Tych którzy przoduj± w grupach, tych którzy mnie nie dopu¶cili, dlaczego? Może się bali  o swoje przodownictwo ? ja tego nie chciałem. Działanie szatana! Wszelkie mowy na mój temat, odwracanie się od mojej osoby to robota złego.
Niedługo zrozumiecie ale te biedne dzieci które będ± konały z głodu, które by dostały jedzenie od was a nie dostan±! Będziecie na nie niedługo patrzeć, waszymi łzami ich nie nakarmicie.
Wasza pycha nie dała mi doj¶ć do ludzi, których przez was bym u¶wiadomił powiedział i przekonał aby się przygotowali a ci innych na te straszne czasy. Chodzenie do ko¶cioła i modlitwa nie wystarczy, jeżeli nie my¶lisz o drugim człowieku który nie wierzy w Pana Boga.
Jeżeli my¶lisz o sobie a o bliĽnim nie, czy los jego cię nie może spotkać? Wiara bez uczynków jest martwa! Nie słuchacie, drwicie, wy¶miewacie z Kogo? Jeszcze raz wam przypomnę, takie nic jak ja jestem tylko narzędziem mojego Pana Jezusa Chrystusa.  
A czasy będ± takie ? posłuchacie, zaczniecie nawracać ale was będ± wtedy strasznie prze¶ladować.
Duchowieństwo będzie w niebezpieczeństwie, nastanie straszny głód, rolnicy i ich rodziny będ± opuszczać gospodarstwa. Powtarzam się ale tak będzie, to już miesi±ce od strasznej paniki a trochę póĽniej do grozy. Ale to tylko chwil± będzie ale nie wieczno¶ci±. Gdzie ja bym sobie zasłużył gdybym wam pisał nieprawdę?
Tutaj wydaję swoje pieni±dze, czas na to wszystko a póĽniej przecież jest wieczno¶ć, gdzie ja bym poszedł za herezje. A jest tyle ładnych miejsc na ¶wiecie? Może ja o nich nie wiem? A żeby ten czas i pieni±dze wydać w tych miejscach. Czy chcę może popularno¶ci? Przecież za chwile już mnie nie będzie z wami, po co mi to? Powiem wam prawdę, tak najbardziej mi zależy na miło¶ci Pana Boga, abym Go kochał całym sercem i waszym szczę¶ciu w niebie.
 
Z Panem Bogiem