Toczy się straszna walka o Wasze dusze nie¶miertelna - III Wojna ¦wiatowa planem Lucyfera

Toczy się straszna walka o Wasze dusze nie¶miertelne. Planem Lucyfera jest wywołanie III wojny ¶wiatowej, aby dopełnić ostatecznego zniszczenia ludzko¶ci, posi±¶ć jak najwięcej dusz.
Strach przed kataklizmem i głodem to czynnik, który ma bardzo duży wpływ na manipulowanie człowiekiem.
Masoneria, która jest pod wpływem szatana przygotowuje III wojn± ¶wiatow±, s± to ludzie posiadaj±cy olbrzymie wpływy i ¶rodki pieniężne.
Nazwę was głupcami. Królestwo szatana jest na głęboko¶ci j±dra ziemi. Tam jest niewyobrażalnie wysoka temperatura, tam będziesz odczuwał bół, zmysły jak tu na ziemi, tam się nie umiera.
Pan Bóg dał ci życie. Jego Syn umarł straszn± męk± za nas. Jeste¶my jego własno¶ci± i pokłon Panu Bogu oddajcie. Czy by¶ chciał czy nie musisz przej¶ć przez S±d Boży. Tam dostajesz nowe ciało i żyjesz wiecznie.
Masoneria i jakie¶ wyznanie wypromuj± swojego mesjasza, bibilijnego antychrysta - zwodziciela, który zacznie otumaniać ludzko¶ć, czyni±c cuda i narzucać wszystkim swoje pogl±dy. Zaczn± wam wczepiać pod skórę czipy antychrysta, który będzie upoważniał do kromki chleba. 
W tych czasach my chrze¶cijanie musimy wspólnie walczyć z tym złem. Ratować ludzko¶ć. Będziemy chronieni przez Pana Jezusa i Matkę Boż±, która przygotowuje ¦wiat do tych wydarzeń. Przestrzega Matka Boża przed tym wszystkim co zaplanowało zło. Przestrzegam cały Ko¶ciół Boży aby robili przygotowania do tych wydarzeń. 
Najważniejsze jest Intronizacja Naj¶więtszego Serca Jezusowego, dla Polski i ¶wiata.
Pamiętajcie o zabezpieczeniu parafian przed głodem, aby nie ulegli pokusie szatana.
Z Panem Bogiem