Do księży, biskupów, kardynałów

Ulotka: 
Binary Data

 

Jezu Ty¶ Jest Drog±, Prawd± i Życiem.
 
Pan Jezus ostrzegał Rozalię Celakównę przed II Wojn± ¦wiatow±.
 
Jeżeli Polska nie uzna mnie za Króla nadejdzie kara! Jak Polska ucierpiała, jak Warszawa?
 
Polsko Ojczyzno moja, upadnij do nóg Panu Jezusowi, który Ci zapowiada wolno¶ć i wtedy możesz być pewna swojej potęgi państwowej. Uznaj Jezusa Chrystusa za Króla!
 
INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI!
 
¦więta Faustyna pisze: ?Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę j± w potędze i ¶więto¶ci. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje ¶wiat na ostateczne przyj¶cie moje? (słowa Pana Jezusa).
Matka Boża powiedziała ¶więtej Łucji: ?Praktykujcie uczynki Miłosierdzia wobec potrzebuj±cych. Wszyscy, którzy nie będ± spełniali tych uczynków nie przeżyj± katastrofy. Bóg zamierza zesłać na grzeszn± ludzko¶ć niewyobrażaln± Karę. Bóg ukaże surowo wszystkich, którzy odrzucili jego przykazania. Wzywam wszystkich aby zbliżyli się do Chrystusa, który jest ¶więto¶ci± ¶wiata, Kara Boska przyjdzie wkrótce. Głód, zniszczenie, kataklizm.
 
9 listopada 2012 roku w godzinach 5-8 rannych, gdy odmawiałem Koronki i rozważałem mękę Pańsk± usłyszałem w duszy głos: ?Przygotuj ¦wiat Na Moje Ponowne Przyj¶cie? - zamkn±łem oczy i ujrzałem duży ¶wietlisty krzyż. Powiedziałem: ?Panie czy ja mam być t± iskr±??. Przeszły mnie mocne ciarki. Moje życie usłane było różami. Ciężko pracowałem od młodych lat. Od 1988 roku byłem w Niemczech, pracowałem tam, zarobione pieni±dze zainwestowałem w firme. Prowadziłem firme przez piętna¶cie lat, inwestuj±c w ni± duże pieni±dze. Chwila i tracę wszystko. Wcze¶niej odchodzi żona i zostawia mnie z nadchodz±c± tragedi±. Większ± czę¶ć pieniędzy dałem bratu na przechowanie. Brat uciekł z pieniędzmi i moim samochodem. Wcze¶niej 10 lat mu pomagałem. Mamie powiedziałem, że zgłoszę go na policję, odpowiedziała mi: ?On cię też zgłosi?. Wyprowadziłem się od mamy, zostałem sam. Zacz±łem chodzić po ko¶ciołach, płakać i wołać w duchu ?ratuj mnie Boże? modl±c się godzinami. Przeżywałem potworne przygnębienie. Szukałem wsparcia u Pana Boga,  kupiłem modlitewnik ?Bóg w Tajemnicy Miłosierdzia? i przeczytałem o ¶więtej Faustynie. Kupiłem jej dzienniczek i czytaj±c dostałem znaki, o których opowiedziałem księdzu na spowiedzi. I wtedy po tych znakach przyrzekłem Panu Bogu czysto¶ć i przebaczyłem wszystkim. Gdy się modliłem przed Naj¶więtszym Sakramentem w Ko¶ciele nagle zaczynam słabn±ć, przeżywam błogo¶ć i przemawia do mnie Jezus Chrystus. Powtarzało się to przez kilka dni. 26 maja 2012 roku w Dzień Matki, jestem w ko¶ciele pod wezwaniem Naj¶więtszej Maryi Panny na Piasku, odmawiamy wszyscy różaniec, zaczynam żalić się Matce Bożej, zaczynam płakać gło¶no, robi mi się bardzo słabo, tracę przytomno¶ć.
 
Zacz±łem bardzo często tracić przytomno¶ci na mszach ¶więtych. Odczuwałem bardzo mocne promienie Boże. Nieraz musiałem trzymać się ławki, a gdy zaczynali¶my ¶piewać pie¶ń, wzrastało tak gwałtownie, że nie wytrzymywałem tego i traciłem przytomno¶ć. Ksi±dz do którego nie chodziłem do spowiedzi wysyła mnie do egzorcysty. Przej±łem się tym i powiedziałem sobie, że pójdę się pożalić do katedry i opowiem to jakiemu¶ księdzu. Po pierwszej spowiedzi ksi±dz Jan Krucina odradza mi pój¶cie do egzorcysty. Poszedłem do egzorcysty, który zaprosił mnie na mszę uzdrawiaj±c±. Byłem na takiej mszy pierwszy raz. Gdy na tej mszy ksi±dz zacz±ł i¶ć z Panem Jezusem w Tabernakulum, odczułem ucisk
w klatce piersiowej. Stałem na końcu ko¶ciola i nie widziałem księga, jak się zbliża, czułem tylko narastaj±cy ból. Nagle poczułem jakby sztylet przebił moje serce, krzykn±łem gło¶no i upadłem. Bardzo osłabłem. Po tym wydarzeniu przestraszyłem się i poszedłem na drugi dzień do spowiedzi do Jana Kruciny. Nie wytłumaczył mi co się stało, ale pewna Pani powiedziała mi, że to było dotknięcie Jezusa Chrystusa. Na drugiej mszy uzdrawiaj±cej straciłem przytomno¶ć przed księdzem, który udzielał każdemu błogosławieństwa. Nikt nie chciał mnie na stałe spowiadać, mówili że s± za młodzi, a jeden ksi±dz nawet powiedział mi, żebym poszukał sobie księdza zakonnika.
 
Dostałem ksi±żeczkę na okładce jest zdjęcie figurki dziecięcia Jezus. Z oczu dziecięciu płynie krew, stwierdzono, że grupa krwi jest taka sama jak na całunie turyńskim. Gdy przeczytałem słowa przekazane osobie w Polsce przez Pana Jezusa odno¶nie Polski: ?Ja mam wielki Plan ocalenia polskiego narodu, jego odnowę i ukazanie Was całemu ¶wiatu jako wzór, przykład do na¶ladowania. Jednak oczekuje od Was przyjęcia tych słów i wierno¶ci w  tym wielkim dziele?.
Gdy to czytałem przechodziły mnie ciarki. Ewangelizujcie Polskę, niech to idzie w ¶wiat. Zrzeszajcie się w duże grupy modlitewne, ł±czcie się parafiami póki jeszcze jest Was mało, chodĽcie po kółkach modlitewnych, zachęcaj±c wszystkich do wspólnej modlitwy. Nie zamykajcie się w sobie, to już jest ten czas, ażeby ¶miało, otwarcie mówić każdemu o Bogu.Organizujcie czuwania nocne, ł±cz±c się parafiami. Pierwsze pi±tki i soboty miesi±ca maj± być bardzo czczone. Módlmy się pomału, zd±ż, pomy¶l o tym słowie wypowiedzianym, uwielb to słowo, rozkoszuj się t± modlitw±. Ile więcej grzeszników może być uratowanych, tak± woln±, uwielbiaj±c± modlitw±. Ratujmy nasz± Ojczyznę i ¶wiat, nawracajcie swoje rodziny, s±siadów i wszystkich. Ko¶cioły niech będ± pootwierane. Jeste¶my odpowiedzialni za innych, za to odpowiemy przed Bogiem! Jeżeli przeprowadzimy intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski, nasz rozkwitnie i stanie się mocarstwem Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie zrobimy intronizacji, nie ostoi się Polska. Niech nam króluj± Jezus Chrystus i Niepokalana Dziewica Maryja.
 
Gdy zacz±łem czytać w internecie przepowiednie Matki Boskiej Fatimskiej o III wojnie ¶wiatowej, kiedy Chiny uderz± na Rosję broni± nuklearn±, zacz±łem płakać aż się zanosiłem, ten płacz sam mi się wyzwolił. Za kilka dni czytam to samo synowi, przechodz± mnie ciarki i dostałem mocnej gęsiej skórki, pokazałem to synowi.
 
Gdy czytałem w internecie objawienie Pana Jezusa Ojcu Pio i przekazane mu przesłania o trzech dniach i nocach ciemno¶ci przeszywały mnie najmocniejsze ciarki, trwało to długo i były bardzo mocne. Przesłanie brzmi tak: ?rozpocznie się to w bardzo mroĽn± noc, wiatr będzie huczał, zaczn± się grzmoty i trzęsienie ziemi. Wtedy zamknijcie drzwi i okna, dobrze je uszczelnijcie i zakryjcie. Nikogo nie wpuszczajcie i z nikim nie rozmawiajcie poza domem. Przygotujcie ołtarzyk z krucyfiksem, zapalcie po¶więcon± ¶wiece (miejcie ¶wiec kilka), mieszkanie skropcie woda po¶więcon±. Zaopatrzcie się w żywno¶ć i wodę, zadbajcie o zwierzęta. Nie wygl±dajcie na zewn±trz, kto tej rady nie posłucha zginie w oku mgnienia. Będzie to dowodem, że przede wszystkim jest Bóg. Kto tego przesłania Pana Jezusa nie przekaże innym, zachowa to dla siebie, ten będzie odpowiadał za ¶mierć innych przed Bogiem.
 
Uszczelnij okna i drzwi piank± (ma być jaki¶ gaz) tam gdzie zwierzęta też. ¦ledĽ moj± stronę, będę dawał wskazówki.
 
Przygotujcie się do ponownego Przyj¶cia Jezusa Chrystusa. Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem 
z aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania i zacznie się s±d ostateczny.
 
Do księży biskupów i kardynałów. Ubóstwo!!!
Uprzedzam przed nadchodz±c± kar± Boż±. Niebawem nast±pi wielki głód, zniszczenia, katastrofy przepowiadane przez Matke Boż±. To co ze mn± się dzieje, tracę przytomno¶ci, przeżywam ekstazy. Gdy ksi±dz idzie z komuni± ¶więt±, czuje Pana Jezusa, wyzwalaj± mi się wtedy samoczynnie oddechy, oddech końcowy nieraz jest tak silny, że mam odczucie jakbym piszczał. Organizm nie mógłby zrobić czego¶ takiego, a jest to nie do pomy¶lenia. Zgrzeszył bym przecwiko 
Duchowi ¦więtemu i byłbym potępiony. 
 
Księża, biskupi i kardynałowie - ubóstwo!!!
W tych ostatnich czasach, zadbajcie księża bardziej o owczarnie Pana Jezusa, o ich duszę i ażeby nie byli głodni. Co niezbędne sprzedać i rozmawiać o pomocy z parafianami. Uzyskane pieni±dze inwestujcie w dzierżawę pola, opsiewaj±c ziarnem.                    Lub ziarno kupujcie. Składujcie w silosach zbożowych. Inwestuj±c w nie, lub bieżcie w dzierżawę silosy. Parafianie maj± Wam w tym pomagać. Do Was przyjd±, gdy nie będ± mieli co je¶ć. Każdy człowiek ma się zaopatrzeć w kilkana¶cie worków ziarna.    To ziarno ma być zaimpregnowane przed robakami. Ono będzie się nadawało na wysiew. W dobrych warunkach może postać nawet 10 lat (sucho). Gdy dojdzie do konfliktu nuklearnego na ¶wiecie, zapowiadana trzecia wojna, dogadywać się z rolnikami. Ziarno wtedy mocno podrożeje. Nie stać będzie rolnika na kupno ziarna, a Wy mu do posiania dacie. Z jednej tony obsiejesz 4-5 hektarów. Z jednego hektara uzyskasz 5 ton ziarna. Dużo to nie kosztuje, a nie zginiesz z głodu. Zawsze zostaw czę¶ć ziarna, aby¶ miał na następne rozsianie. Jeszcze raz piszę: kto się nie będzie dzielił i nie będzie dażył miłosierdziem bliĽniego w tym najgorszych czasach nie przeżyje katastrofy. (Przepowiednie Matki Bożej) kupujcie cielaki, dawajcie rolnikom na wychowanie. Chodujcie króliki i nutrie. Dogadujcie się z rolnikami. Rolnicy maj± powrócić do lat 70 i 80, nie będziemy mieli co je¶ć. Ten pierwszy rok, gdy wybuchnie wojna będzie dla Polski przełomowy. 3/4 ziarna zgromadzonego ma być obsiana. Pan Bóg nie dopu¶ci, aby w ten rok  nie zebrano plonów. Urodzaj może być rekordowy. Będzie to wielka łaska dla narodu polskiego od Pana Boga. Mamy wyżywić siebie i Europę, która będzie opanowana przez działania wojenne. Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
 
Trzeci± tajemnicę fatimsk± papieże schowali do sejfu. Teraz też księża nie chc± przekazać Wam co ma niebawem nast±pić. Ci księża co mnie znali i widzieli co się ze mn± dzieje, oni pierwsi zaczeli zbierać ulotki, które zostawiałem w ko¶ciele. Dlaczego nie chcecie ludzi uprzedzić przed nadchodz±c± wojn± głodem i katastrofami.
 
Ulotkę skseruj lub przepisz, daj następnej osobie i mów o tym każdemu.  Ta osoba której przekażesz, powiedzi jej że jest odpowiedzialna aby powiadomić następnych. 
 
Ofiaruj modlitwy swoje, cierpienie, chorobę, pracę, mszę ¶więt±, komunię ¶więt± za umierajacych grzeszników i dusze w czy¶cu cierpi±ce. Przed przyjęciem i po komunii ¶więtej pragnij Pana Jezusa. Przyjmujesz żywe ciało Jezusa Chrystusa! Przyjmuj komunię ¶więt± na klęcz±co, tracisz dużo łask przyjmuj±c na stoj±co. Módl się powoli aby mieć czas na uwielbienie! 
Uważaj i przeżywaj mszę ¶więt±, ¶ledĽ każde słowo księdza. Przyjmuj często sakramenty ¶więte (spowiedĽ i komunia ¶więta)! 
Nie grzesz tym grzechem z którego się wyspowiadałe¶. JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI!
Z Panem Bogiem