Do księży, biskupów, kardynałów

Do księży, biskupów i kardynałów na całym ¶wiecie. Klękajmy na kolana, niech Pan Jezus króluje nam Jezusa Chrystusa na Króla ¦wiata. Jestem narzędziem w ręku mojego Pana Jezusa Chrystusa. S± to czasy przed ponownym przyj¶ciem Jezusa Chrystusa. Nowy papież dał wam przykład na te czasy, ubustwo dla całego ko¶cioła dotyczy to was, w szczególno¶ci księża, biskupi, kardynałowie. Pan Jezus pokazał wasze odstępstwa w ko¶ciele, do czego doprawdzili¶cie obudĽ się i innych zacznijdawać dobry przykład. Ratuj duszę swoj± i innych napominaj do apostolstwa. Wszyscy chc± być zbawieni, człowieku, nie b±dĽ egoist± odpowiesz przed Bogiem, jeżeli nie zaj±łe¶ się dusz± pragn±c± pomocy.

Nadchodziwielki głód, macie zabezpieczyć swoich poddanych parafian i siebie. Wyprzedawać samochody, działki, nieruchomo¶ci, pieni±dze uzyskacie z datków i ze sprzedaży inwestować w rolnictwo, rozmawiać z parafianami aby wam bardziej pomogli. Wszelkie inne inwestycje s± już niepotrzebne. Rozmawiajcie z rolnikami, którzy gospodarz±, dokupujcie im cielaki, dogadujcie się z nimi ażeby wam za wychowek drogo nie liczyli. Namawiajcie rolników małych, którzy zaprzestawli gospodarzyć - kto da wam je¶ć? Rolnicy. Wy macie być głównym dostarczycielem żywno¶ci.

Przechowujcie ziarno w dobrych warunkach, już nawet 80% zbiorów, przeznaczaj na przechowanie. Ludzie w mie¶cie też mog± przechowywać po kilkana¶cie worków. Ziarno w dobrych warunkach może postać nawet dziesięć lat.

Ubustwo! W tych najgorszych czasach musimy się wszystkim dzielić. Kto tego nie będzie robić, nie przeżyje katastrofy - przepowiednie Matki Bożej. Matka Boża w III Tajemnicy Fatimskiej ostrzegała ludzko¶ć, jeżęli się nie nawróci to będzie ukarana. Nastanie głód, zniszczenie i kataklizm.

Papieże schowali przepowiednie danej ¦w. Łucji do sejfu. Teraz też chcecie zatuszować to wszystko. Ludzie do was przyjd±, matki z głodnymi dziećmi. Jak ich nie zabezpieczycie, a co z ich uduchowieniem. A co z twoim? Dlaczego tak szybko się modlisz, czy masz czas na uwielbiebie słowa modlitwy, jaki dajesz przykład?

Dostali¶cie znaki:

  • odej¶cie papieża,
  • meteoryt w Rosji,
  • gdy papież się żegnał w ostatni dzień, uderzyły 2 pioruny w bazylijkę ¦w. Piotra w Watykanie.

Wkrótce wybuchnie III wojna ¶wiatowa. Dostałem znaki, będzie straszna panika na ¶wiecie. Żywno¶ć szybko zniknie z półek, i co dalej?

Mamy na naszym stanie wojennym przykład, to będzie krocie gorzej. Czas wojny trochę potrwa, a to najgorsze przyjdzie póĽniej. Musisz zadbać już teraz o siebie i innych. Ratuj swoj± duszę i innych. Módl się! Przygotowujcie się już do tego narody! Jezusa Chrystusa za króla.

Nasze Państwo proszę o przygotowanie się:

  • inwestujcie w rolnictwo,
  • zakupujcie i składajcie już ziarno, 
  • obronno¶ć kraju to jest najważniejsze,
  • zwiększyjcie o 80% nakłady,
  • małe rolnictwo musi się szybko odradzać.

Uklęknijcie i błagajcie Pana Boga o miłosierdzie.

Państwo które uzna Jezusa Chrystusa za swojego króla, nie zginie.

Jezusa Chrystusa na króla Polskie.

Z Panem Bogiem.