Co nast±pi gdy wybuchnie konflikt j±drowy

Dlaczego ja? Przecież byłem grzesznikiem jak sobie porównam dzień dzisiejszy, przeraża mnie stan duszy wczorajszej.

Co mogło zadecydować że to ja? Gdy stracilem firmę pełne nawrócenie, u¶wiadomiłem sobie że to co człowiek przykłada do tych doczesnych dóbr, straci je.

Lepiej że w taki sposób straciłem, a nie w inny. Ten inny gdybym umarł i stan±ł przed S±dem Bożym. Opisuje krótko moj± historię, odchodz± ode mnie wszyscy. Gdzie tak bardzo potrzebowałem kogo¶, kto by mi dał dobre słowo otuchy. Brat okrada mnie z tych pieniędzy, na które pracowałem tyle lat. Wcze¶niej mu pomagałem. Gdy prowadziłem firmę, nie widziałem jak dzieci dorastaj±. Byłem pochłoniety t± firm±. Wszystko w ni± inwestowałem. 

Po stracie firmy, wołam do Boga: Boże ratuj mnie. Przeżywam straszne przygnębienie z tego powodu. Godzinami się modlę do Matki Bożej. 

26 maja 2012 pierwszy raz straciłem przytomno¶ć w Ko¶ciele Naj¶więtszej Maryi Panny we Wrocławiu, na Piasku. Opisuje Wam Jakie mam natchnienia gdy wybuchnie konflikt nuklearny. Wszystko stracicie. Pieni±dze będ± leżeć na ulicy. Nic za nie kupicie. Będziecie żyć w strasznym strachu. Gdy będziesz mieć miskę ryżu, będziesz bogaty. Nazwę się Synem Marnotrawnym, który wrócił do domu Ojca. 

Jestem dla Was przykładem, ja wcze¶niej wszystko straciłem. Zróbcie to samo, nawracajcie się.

Z Panem Bogiem!

Polski