Wrocław 22.04.2019 Ten błąd doprowadzi naród żydowski do zagłady.

Ostrzegam naród żydowski u wszystkich Żydów żyjących na całym świecie co mi zostało przekazane przez Pana Boga Ducha Świętego.

Jeżeli od tego nie odstąpicie i to nie odrzucicie, syna zatracenia biblijnego antychrysta, oszusta, który już wielu z was uwiódł cudami, które czyni mocą złego. Który się uważa, podaje się, mówi wam że jest waszym przepowiadanym mesjaszem.

Narażacie się na straszliwy gniew Boży!

A tym zsyłacie na siebie karę Bożą!

Powtarzam, jeżeli nie odstąpicie i tego zwodziciela nie odrzucicie, zostaniecie zgładzeni, unicestwieni, starci w proch. Podzielicie to co doświadczyli ludzie Sodomy i Gomory.

Na wasz kraj zrzucane zostaną pociski nuklearne przez waszych wrogów.

Pan Bóg Jezus Chrystus Syn Boga, Mesjasz, który żył i chodził po tej ziemi ponad 2000 lat temu, który tak się upokorzył, tak straszliwie za was wszystkich się wymęczył. Skonał aby nas wszystkich ludzi zbawić, a tym abyśmy mieli życie wieczne. A wy Go narodzie żydowski odrzuciliście, swojego Mesjasza.

Szatan to wykorzystał i posłał wam teraz syna zatracenia, który was okłamuje i zwodzi was, że on jest tym na którego czekacie.

Pan Bóg Przyjdzie Powtórnie w taki sam sposób jak odszedł do Boga Ojca ponad 2000 lat temu. Ludzie ujrzą Pana Boga Jezusa Chrystusa na obłokach, który przyjdzie w chwale Boga Ojca, z aniołami i świętymi aby sądzić ludzi.

A zatem ten, który mówi wam i uważa się za mesjasza, to zwykły oszust, biblijny antychryst, zwodziciel ludzkości przepowiadany przez świętych proroków. Syn zła chce ludzi otumanić, uwieść a tym sprowadzić ich do otchłani piekieł straszliwej grozy wiecznej. Pan Bóg was ostrzega przed tym złem przez swoje sługi.

Z Panem Bogiem