13,11,2018 Czy papież Franciszek jest fałszywym prorokiem ?

Czy zło może kryć się pod postacią dobra? Czy może wejść na sam szczyt hierarchii Kościoła katolickiego nie popełniając przy tym żadnego błędu, który wydałby jego zamiary?

W dniu 2 sierpnia 2013 r. Wschodni Kościół chrześcijański obchodził uroczystość Świętego Proroka Eliasza. W tym dniu, Bizantyjski Katolicki Patriarchat przez władze Trój jedynego Boga ogłasza anatheme – przekleństwo Boga (według Ga 1:8-9) – na rzymskiego biskupa Franciszka Bergoglio. Powodem jest to, że nadużył urząd Kościoła dla złamania prawa Bożego. Promuje amoralne homoseksualne poglądy, co jest sprzeczne z istotą Ewangelii i niszczy wszystkie wartości moralne.

Franciszek Bergoglio jest zatem wykluczony z Mistycznego Ciała Chrystusa. Obecnie posiada swoje biuro w organizacji Kościoła widzialnego już bezprawnie.
Zamieszczam ten artykuł aby duchowieństwo i wierni Kościoła Rzymsko katolickiego obudzili się.

Źródło: https://killuminati.pl/papiez-franciszek-falszywym-prorokiem-wideo/

Czy papież Franciszek jest fałszywym prorokiem ?

Co więcej, swoim milczeniem eks-papież Franciszek zatwierdził nowoczesne herezji, a swoimi gestami – synkretyzm z pogaństwem. Nowoczesne herezji zaprzeczają Boską inspiracje Pisma Świętego, Boskość Chrystusa, jedyność Jego zbawczej śmierci na krzyżu, jak i Jego rzeczywiste i historyczne zmartwychwstanie.

Homoseksualizm promowany przez Franciszka Bergoglio jest owocem nowoczesnych herezji i synkretyzmu. Każdy biskup, kapłan jak i każdy katolik wierzący, mają obowiązek odciąć się wewnątrz od odstępcy Franciszka. Oni nie muszą być mu posłuszni i strukturze, kierowanej przez niego. Jeśli biskupi czy księża wspominają jego nazwisko w Liturgii Boskiej, to jasno wynika, że są one w duchowej jedności z odstępstwem. Na te osoby również wchodzi przekleństwo Boga – anatema. Wierzący są związani posłuszeństwem Bogu i muszą odciąć się od tych zdrajców Chrystusa i nie słuchać ich więcej. Jeśli tego nie zrobią, to na nich także wchodzi przekleństwo Boga – anatema.

Franciszek Bergoglio dawno temu wypędził Ducha Świętego i otrzymał ducha antychrysta. On nigdy nie był i nie jest widocznym Wikariuszem Chrystusa. On jest sługą antychrysta i prowadzi oszukane dusze do wiecznego zatracenia.
+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu
+ Methodij OSBVr + Timotej OSBVr
Sekretarzy Biskupi
Lvóv (Ukraina), 02 sierpnia 2013