25.11.15 God will impose an unimaginable penalty to the mankind

God will impose an unimaginable penalty to the mankind for rejection of His commandments and for terrible sins. There will be a terrible disaster started by a nuclear conflict with unimaginable effects. This will lead to terrible hunger, destruction and disasters. No generation has ever lived to see, what is going to happen soon. Get converted to Jesus Christ, who is the Brightness of the World. You have heard this work from my loudspeakers, when I travelled around Poland and Europe for almost 3 years. At the beginning I will tell you that I can feel hunger coming. If you do not understand my mission given me by God and Jesus Christ, you will be terrible hungry. You have treated me very bad. I described all that was happening to me during holy masses. I am going to meet my death now. I have to be certain of this all, I beg you to give your time to God now. Collect food for yourselves and your children and share the food. Do not forget about animals. I describe a great sign, which the mankind will soon get from God. At the end of 2015 you will hear this and see a great sign in the sky. Within three days form my death, the sky will get brighter and you will see this for sure. A lot of you will see a ray coming down from the sky and narrowing towards the earth. You will see my body going upwards to my Lord. Then you will hear out-of-this-world sounds of apocalyptic trumpets. You will her them for three hours at the same time. They will be heard with various intensity and intervals. The trumpets will foresee the approaching apocalypse and preparation for the Return of Jesus Christ in the glory of God, angles and saints.
 
Ja, takie nic, drżę przed Moim Panem Bogiem, dostaję teraz znak od Pana Boga Ducha ¦więtego, drżałem cał± moj± misję powierzon± mi przez mojego Pana. Nikt mi w tym z ludzi nie doradzał, nie potrzebowałem tych rad. Wiedziałem od pocz±tku misji, że prowadzi mnie Pan Bóg Duch ¦więty.  Dostaję bardzo mocne znaki, a to jest utwierdzenie dla mnie, co robię i co piszę. Bardzo kocham mojego Pana Boga Jezusa Chrystusa, zachowuję się jak dwu-trzy letnie dziecko. Gdy mówię do mojego Pana, zachowuję się jak małe dziecko. Kochaj±c Jezusa Chrystusa kochasz Boga Ojca i Ducha ¦więtego. Jest jeden Bóg w Trójcy Przenaj¶więtszej, Wielka ¦wiatło¶ć podzielona na 3 czę¶ci. Większ± ¦wiatło¶ci± jest Bóg Stwórca, Mniejsz± Jego Syn i Duch ¦więty. Tworz± jedn± wielk± ¶wiatło¶ć. Tak to mogę wam wytłumaczyć. Pan Bóg Jezus Chrystus mówił Apostołom, jak mnie widzisz to tak jakby¶ widział mojego Ojca. Pan poddał mnie w tym życiu wielu próbom, przygotowuj±c mnie do dalszej misji, dostaję znak od Pana Boga Ducha ¦więtego, naszego Strażnika Sumień, każdy włos jest nasz policzony. Więcej Pan Bóg wie to tobie, o mnie jak my o sobie. Będę w tej przyszłej swojej misji pomagał Piotrowi, którego wam wcze¶niej opisałem, ukaże się na filmie ze mn±. W swoim czasie powie wam Piotr o Polsce małej, Chrystusowej. Granica będzie na pewno w Częstochowie i Trzebnicy tej małej Polski. Podziękujcie ¦więtej Jadwidze, która orędowała za wami do naszego Pana, przez którego nakre¶liłem granice tej Polski. Czekajcie na ujawnienie się Piotra, jego macie się słuchać i wyznaczonych przez niego ludzi. Ja przez mojego Pana będę mu pomagał.
Zakonnice z całego ¶wiata maj± się przygotowywać do ewakuacji do nowej Polski, też rolnicy z żywno¶ci±. Wielu jest fałszywych proroków i uzdrowicieli, którzy uzdrawiaj± moc± złego. Wielu ludzi mog± poci±gn±ć w tych ostatnich czasach w ogień piekielny. Do takich osób, które s± kierowane przez demona należy polski uzdrowiciel Witek Wilk i wizjonerka z Ekwadoru Patrycja Talbot. Opisuję tych ludzi, bo o Witka Wilk zapytał się mnie Oliwier, który dostał potwierdzenie od Pana Boga na tego człowieka i w tym czasie ja też dostałem, gdy powiedziałem słowo, że Witek Wilk nie jest uzdrowicielem od Pana Boga. Antychryst, który żyje w islamie od kilku lat też będzie uzdrawiał moc± złego. A sk±d ja wiem, że on uzdrawia moc± złego? Dostałem łaskę od Pana Boga i wiem gdzie dusza by poszła żyj±cego człowieka jakby w tejże chwili umarł i wiem gdzie przebywa dusza człowieka, który już umarł. Jeżeli jego dusza odzywa się do mnie: ?ratuj mnie?, gdy się modlę za niego, wiem, że jest na potępieniu. Anioł stróż też mi to potwierdza. Oliwier zainteresował się moj± osob± i dostaje znaki od Pana Boga. Wy jeżeliby¶cie to samo zrobili też by¶cie dostali. Zaprzestańcie jakichkolwiek uzdrowień. Gdy Piotr się ujawni, konsultujcie to z nim wszystko. Jeste¶cie nie¶wiadomi nawet, że to wszystko się przez złego odbywa, ażeby was póĽniej wykorzystać. Jeste¶cie i ludzie, którzy za wami pójd±, w strasznym niebezpieczeństwie.
Matka Boża przygotowuje ¶wiat na Powtórne Przyj¶cie Swego Syna, naszego Pana Boga. Ona może wam najbardziej pomóc w tych nadchodz±cych czasach. Uciekajcie się do Matki Przenaj¶więtszej i błagajcie J± o przebaczenie. Dostaję teraz bardzo duży znak. Od nawrócenia całego ¶wiata będzie zależało, co będzie się działo na ¶wiecie. Czy Pan Bóg odwróci swoje zagniewanie. Maj± się dziać na ¶wiecie straszne rzeczy, umarłym będziecie zazdro¶cić. Ale to jest miłosierdzie Boga, aby¶cie się nawrócili i nie poszli do ognia wiecznego.
 
Opisuję jak zadrwiono z mojej misji, jaka odpowiedzialno¶ć wzięli¶cie na siebie lekceważ±c to. Pisałem wam wcze¶niej o Oliwierze, który dostał znaki. Zainteresował się tym, co robię. Wy też by¶cie dostali. Chcę dodać, że do Oliwiera Pan ma wielkie plany w tych ostatnich czasach. Dostaję kolejny na niego znak potwierdzaj±cy od Pana Boga. Pisałem wam we wcze¶niejszych artykułach, że odnaleĽli¶my się z Piotrem. Miałem wtedy natchnienia, aby jeĽdzić nawet po najmniejszych wsiach, gdzie było zaledwie kilka domów. Jak widzicie, nie jestem sam zwariowany, a jest nas kilku, którzy dostaj± znaki od Pana Boga utwierdzaj±ce nas w tym wszystkim.
 
Opisuję ludzi, którzy s± najbardziej odpowiedzialni za zlekceważenie i zadrwienie z misji, która mi Pan Bóg powierzył. Proboszcz Pawlaczek, proboszcz ksi±dz Tokarz, franciszkanie z Karłowic we Wrocławiu, dominikanie, karmelici z ulicy Ołbińskiej, księża biskupi z katedry, księża z ko¶cioła przy ulicy Chorbaczewskiego we Wrocławiu, grupa modlitewna z tego ko¶cioła, ksi±dz Natanek, oraz grupa modlitewna organizuj±ca comiesięczne czuwania nocne w ko¶ciele ¶w. Bonifacego, grupa, która należy do księdza Natanka. Mieli¶cie zainteresować się, co się dzieje ze mn±, co robię. Pan Bóg pokazał wam znaki na mojej osobie.  Mieli¶cie mnie dopu¶cić do ludzi. Posłuchać się mnie, tak jak zrobił faraon, który posłuchał się Józefa, gromadz±c żywno¶ć. Polska miała być potęg± na cał± Europę. Granica miała przebiegać od morza do morza. Mieli¶cie całej głodnej Europie d±ć je¶ć, która miała się z głodu do Polski przył±czać. Sami nie będziecie mieli, a w zbiory w 2016 roku będziecie rolnikowi wyjadać z pól. Nie będzie miał rolnik, co posiać, zacznie się głód. Błagajcie Pana Boga o przebaczanie. Błagajcie Matkę Boż± o orędownictwo do Jej Syna. Przyodziejcie się w wory jak w Niniwie. Dusze odpowiedzialnych za zlekceważenie s± w strasznym miejscu.
Mam to zlekceważenie napisać w szczegółach. Najczę¶ciej chodziłem do ko¶cioła pod Wezwaniem Naj¶więtszej Maryi Panny na piasku we Wrocławiu. Proboszczem jest ksi±dz Pawlaczek. Ksi±dz już zadrwił na spowiedzi, gdy księdzu powiedziałem o pierwszych znakach. A mówiłem wtedy, że przy czytaniu dzienniczka ¶w. Faustyny zobaczyłem bardzo mały jasny błysk. Zlekceważyłem ten znak, a po chwili spadła zasuszona palma z rury kaloryfera. Ze strachu aż skoczyłem. Wyja¶niam, co było tym błyskiem. Była to iskra. Dostaję teraz znak od Pana Boga. Wcze¶niej to pisałem i mówię na swoich filmach. Po wysłaniu mnie do egzorcysty, nazwę to przebadaniu mnie, już był to dla księdza znak. Prosiłem póĽniej księdza, ażeby zrobić spotkanie z tymi księżmi i egzorcyst±, co ze mn± się dzieje. Kazał ksi±dz zbierać moje ulotki z ko¶cioła informuj±ce ludzi o nadchodz±cej tragedii. Cztery razy, a trzy razy zabrakło dla mnie Komunii ¦więtej, ten czwarty raz zabrakło dla zakonnicy. Ksi±dz się przecież wracał po Komunię ¦więt±. To też był dla księdza znak. Jeżeli ja byłem takim głupcem, to dlaczego ja rozpoznawałem znaki, które ksi±dz dostawał, a ksi±dz tych znaków nie rozpoznał. Na spotkaniu, które miał ksi±dz zorganizować miał być ksi±dz Tokarz, Jan Krucina, egzorcysta i ja. Pan Bóg mnie wyciszył daj±c wam znaki. Nie krzyczałem po ko¶ciołach. Zdałem się tylko na wolę Boż±. Przed wyjazdem do Paryża spotkałem księdza i powiedziałem, że się więcej nie zobaczymy. Szedł ksi±dz z zakonnic±. Zapytał się w tedy ksi±dz drwi±co, kiedy ta apokalipsa. Odpowiedziałem: Pan Bóg nas wszystkich z tego rozliczy. Gdy przyjechałem z Paryża, nie chodziłem już do tego ko¶cioła, bo powiedziałem księdzu, że się nie zobaczymy, a tu się spotkali¶my ponownie. Zapytałem księdza wtedy, czy po¶więciłby mi 1 minutę. OdpowiedĽ dostałem, że: ¶pieszę się odprawiać msze ¶więt±. Odpowiedziałem: ratujcie swoje dusze. Ksi±dz proboszcz Tokarz z ko¶cioła Pod Wezwaniem ¦w. Bonifacego we Wrocławiu widział, co się ze mn± dzieje, nawet mi przytakiwał. Chodziłem do księdza i mówiłem o znakach, które dostawałem, zwłaszcza gdy ukazał mi się Krzyż ¦wietlisty. Byłem też z Piotrem u księdza, aby ksi±dz gromadził żywno¶ć. Ale gdy poszedłem ażeby ksi±dz zarz±dził, aby Pana Boga przyjmować na kolanach skrzyczał mnie ksi±dz i wołał: ?Kim ja jestem, ażeby księdzu zwracać uwagę?. Pan Bóg mnie wyciszył, jeszcze raz to przypominam. Nie robiłem księdzu szumu, dlaczego ksi±dz odsun±ł na bok krzyż z Panem Bogiem, a postawił na to miejsce pomnik z papieżem. Dostawali¶cie przecież tak wyraĽne znaki, upadałem na beton, na mszach fatimskich przeżywałem ekstazy, woda mi ciurkiem leciała z nosa i łzy. Gdy przyjmowałem Komunię ¦więt± cały byłem we łzach, gdy Boga przyjmowałem oddechy miałem takie aż piszczałem. Takie pragnienie we mnie wzbudzał Duch ¦więty.  Przytoczyłbym takie przysłowie, ale nie użyję go. Użyje słowa sami sobie to zrobili¶cie lekceważ±c to wszystko. Przyjd± do was rodziny z dziećmi, póĽniej kibole, satani¶ci, po jedzenie. Oni to przejm± państwo Polskie Niechrystusowe. Czy o wszystkim wiedzieli¶cie, chcieli¶cie wszystko zataić, bo się bali¶cie ludzi. Przecież mogli¶cie mnie wysyłać po różnych egzorcystach. A co zrobiono, gdy Matka Boża przestrzegała cały ¶wiat, co zrobili papieże z cudem słońca w Fatimie, które ogl±dało tysi±ce ludzi? Nie był to znak dla nich? Wtedy ¶wiat miał się ubrać w wory, a nie teraz. Krwawe łzy Przenaj¶więtszej Matki Bożej ukazuj±ce się na figurkach, obrazach. Kto odpowie za miliardy potępionych dusz?
 
Do ko¶cioła katolickiego od pokoleń przeniknęli Ľli ludzie (masoneria służ±ca złemu), s± biskupami i kardynałami. Wprowadzili wiele złych ustaw. Papieże na to pozwolili. Przypominam biskupi i kardynałowie w ko¶cie rzymskokatolickim nie pełni± już od tygodni żadnych funkcji. Zostali odwołani przez Pana Boga Jezusa Chrystusa. Wcze¶niej to opisałem w innym artykule. Hierarchowie prawosławni będ± po¶więcać ¶wiat przed Powtórnym Przyj¶ciem Pana Boga Jezusa Chrystusa. Dostaję kolejny znak na te słowa. Ko¶ciół prawosławny z ko¶ciołem rzymskokatolickim maja się poł±czyć, utworzyć jeden ko¶ciół, zostaj±c przy tych samych obrzędach. Ma się odrodzić msza ¶więta i wrócić do pierwotnej formy. Inne odłamy chrze¶cijańskie maja się przył±czyć do Ko¶cioła Prawosławnego i Rzymskokatolickiego, który będzie stanowił jedno. Je¶li tego nie zrobi± ze¶l± na siebie i swoje dzieci karę Boż±. Ksi±dz Jan Krucina, który po pierwszej spowiedzi mówi mi, że ¶więci też tracili przytomno¶ć po półtora roku, gdy się u niego spowiadałem, wynajduje u mnie chorobę, gdy mu zacz±łem opowiadać, co ze mn± się dzieje, jakie wyraĽne znaki mi daje Pan Bóg. Tak mocno zacz±łem być utwierdzany. A to, co się działo z moim ciałem, to było przede wszystkim dla was, aby¶cie to zauważyli. Zło za bardzo wam utwierdziło w tym cywilizowanym ¶wiecie, że to co mówiłem i widzieli¶cie nie może mieć miejsca. Ja dostałem tak mocne potwierdzenia, że wiedziałem, co mam robić i co ż±da ode mnie Pan Bóg. Trzeba się w pełni oddać Panu Bogu, ażeby dostawać takie znaki i łaski, że idziesz na ¶mierć z rado¶ci±. Tak ze mn± niebawem będzie, aby¶cie uwierzyli w to wszystko. Wysłałem Piotra do księdza Jana Kruciny, ocenił mnie tak jak wyczuwałem. Miałem się tylko modlić, tak ksi±dz dał mi do zrozumienia. Gdybym się posłuchał, moja dusza poszłaby na potępienie. Byłem póĽniej u księdza z Piotrem. Zapytał się ksi±dz dlaczego przyszli¶cie i z czym. Wyja¶niałem: ?Ażeby ksi±dz przekazał innym, aby gromadzili żywno¶ć?. Gdy kilka dni póĽniej wręczyłem księdzu ulotki, ksi±dz ich nie przyj±ł. Wiedziałem, że ksi±dz nie zrozumiał.
 
Ksi±dz egzorcysta, który mi pogratulował, to było na samym pocz±tku, kiedy mnie wysłano do egzorcysty. Po kilku tygodniach dzwonię do księdza, chciałem o cos zapytać. Zadał mi ksi±dz pytanie: ?Czy mnie nie przekl±ł kto¶ gdy byłem mały?? Zatrwożyłem się, przecież ksi±dz Jan Krucina, uwierzyli¶cie w to wszystko, co się ze mn± dzieje. Przez was chciałem doj¶ć do innych. Pojechałem wtedy do księdza, spowiadaj±c się odpowiedziałem, że przekln±ł mnie sam lucyfer gdy byłem mały. Zostałem na mszy ¶więtej po spowiedzi u księdza egzorcysty. Przy pie¶ni Maryjnej przeżywam ekstazę, słabnę, upadam. Mateczka mnie uspokoiła. Chciałem przez grupy modlitewne doj¶ć do ludzi, nie dali¶cie mi ich powiadomić o tym wszystkim. To przez was miałem przede wszystkim doj¶ć do innych. Próbowałem różnych sposobów, aby¶cie się dowiedzieli, co mi jest przekazane. Wybrałem się z grup± modlitewn± na pielgrzymkę do Częstochowy. Była to grupa księdza Natanka. Grupa, która organizuje czuwania nocne w ko¶ciele Pod Wezwaniem ¦w. Bonifacego we Wrocławiu. W autobusie zacz±łem im opowiadać, co się ze mn± dzieje, co mnie spotkało. Taka pani z parafii Pod Wezwaniem ¦w. Józefa we Wrocławiu, która była z t± grup± przytakiwała mi i mówiła, że widziała, co się ze mn± działo, jak osłabłem, jak szkaplerz karmelitański zakładał mi ksi±dz. Jak wtedy mnie złapali, bo nagle osłabłem. Gdy mi ksi±dz założył szkaplerz, wtedy opu¶ciłem głowę z osłabnięcia i poleciała mi ciurkiem woda z nosa.
Gdy byłem drugi raz z ta grupa na pielgrzymce w Częstochowie, pokłóciłem się z nimi. Dlatego, że zacz±łem tłumaczyć takiemu starszemu panu. Kilka osób zwróciło się przeciwko mnie. Wywi±zała się kłótnia. Zaczęli się modlić do ¶w. Michała Archanioła za mnie. Dowiedziałem się póĽniej, że taka pani przoduj±ca w tej grupie rozpowiedziała wszystkim, że te upadki pochodz± od złego. Kilka razy w tych latach podchodziłem do tej pani, chciałem porozmawiać, uciekała ode mnie. Podchodzili¶cie do mnie w ko¶ciele i mówili¶cie, że się modlicie za mnie. Jedna osoba nawet pokazywała rękoma w ko¶ciele. Tak mnie potraktowali¶cie. Dostałem natchnienia i wyciszyłem się. Powiedziałem wtedy: ?Panie Boże prowadĽ mnie. Bez Ciebie niczego nie będę robił?. Dostawali¶cie znaki na mojej osobie. Chodziłem po różnych ko¶ciołach. Nawet po kilku miesi±cach, gdy ucichło nieporozumienie w tej grupie, gdy się kłóciłem, podszedłem do tego Benedykta, przewodnicz±cego tej grupy, dałem swój nr. telefonu, aby się ze mn± skontaktował. Oliwier mi mówił, że podchodził do pana i rozmawiał, aby pan się ze mn± spotkał. Gdy to usłyszałem, zlekceważenie pana, podszedłem do Pana na czuwaniu nocnym i powiedziałem mu, że Ľle prowadzi grupę i żeby się nawracał. Wyszedłem z ko¶cioła. Dali¶cie intencję mszy ¶więtej za mnie, opowiadał mi Oliwier. U księdza Natanka byłem dwa razy. Spotkałem nawet u niego tak± pani±, z która rozmawiałem na ¶l±sku. Dała mi w tedy nawet duży różaniec. Prosiłem t± pani±, ażeby powiedziała księdzu, że chciałbym z księdzem rozmawiać. Nie przyj±ł mnie. Czekałem kilka godzin. Drugi raz byłem z Piotrem i jeszcze inn± osob± u księdza Natanka. Też mówiłem innej pani, która pracowała u księdza, że chcę z księdzem porozmawiać. Po mszy ¶więtej, któr± ksi±dz odprawił, goniłem za księdzem, krzyczałem: ?Proszę księdza?, nawet się ksi±dz nie ogl±dn±ł. Po jakim¶ czasie, Piotr lub Oliwier, mówi mi, że ksi±dz ma swoj± wizjonerkę. Zapytałem się o stan jej duszy. Jej dusza jest na potępieniu. A ksi±dz jest spowiednikiem kobiety, któr± prowadzi demon. Księdza u¶piło zło przez tę kobietę. Ksi±dz miał przygotować Polskę, nagromadzić z grup± swoj± żywno¶ć, nie słuchać się tej kobiety. Demon tak cwany i chytry, że nawet odezwał się na mszy ¶więtej u księdza, aby upewnić księdza, jaki ksi±dz jest mocny duchowo. A przez tę kobietę ksi±dz obrastał w pychę ? kim ksi±dz jest, a może być? Niech ksi±dz ratuje swoj± duszę i tej biednej kobiety.
Piotr był u księdza i uprzedził aby ksi±dz nie słuchał się tej kobiety.
 
Franciszkanie z Karłowic we Wrocławiu bardzo zadrwili. A zobaczyli wiele. Oliwier mi opowiadał, jak zasłabłem. Jego kolega był przy mnie i widział jak franciszkanin stał i drwił ze mnie. Przykro mi jest. Nie mi to robili¶cie. Jeden z franciszkanów nawet pobłogosławił mnie krzyżem, gdy mówiłem o tym wszystkim. Czy to było błogosławieństwo? A bardzo się wtedy franciszkanin oburzył. Byłemu biskupowi Siemieniewskiemu dałem dwa razy ulotkę do ręki w przeci±gu 3 lat. Odprawiał teraz mszę ¶więt± w uroczysto¶ć Jezusa Chrystusa Króla udzielaj±c bierzmowania młodzieży w ko¶ciele Pod Wezwaniem Odkupiciela ¦wiata we Wrocławiu. Na pocz±tku mszy ¶więtej przy pie¶ni Barka, przeżywam ekstazę, upadam. Po konsultacji z ratownikami pogotowania ratunkowego poszedłem stan±ć w końcu ko¶cioła. Przy pie¶ni Duchu ¦więty PrzyjdĽ, po dłuższej pie¶ni, słabnę, upadam na beton na stoj±co cały we łzach. 
Ukrzyżowali¶cie naszego Pana Boga ponownie.
 
Polsko, Ojczyzno Moja, czy jeste¶ godna tego? Panie Mój, przebaczenia i miłosierdzia.
 
Z Panem Bogiem.